ELTE TTK Statisztikus Fizikai Szeminárium - A QCD kritikus pont kísérleti kutatása - a RHIC ütközési energia pásztázási program első eredményei

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM

2013. május 15.
szerda, 11 óra

Csörgő Tamás

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Részecske- és Magfizikai Intézet

"A QCD kritikus pont kísérleti kutatása - a RHIC ütközési
energia pásztázási program első eredményei"

Előadásomban bevezetésként áttekintem a RHIC gyorsító
eredményeinek főbb mérföldköveit, melyek az erősen kölcsönható és
szinte tökéletesen folyó kvarkanyag, azaz az sQGP kísérleti
felfedezéséhez vezettek. Kritikus, de egyben áttekintő képet
nyújtok azon kísérleti eredményekről is, amelyek a termodinamikai
és a hidrodinamikai kép érvényességét alátámasztó, elméletileg is
megjósolt és kísérletileg is felfedezett skálaviselkedéseket
mutatják, megmutatva a hidrodinamikai kép értelmezési
tartományának határait, kísérletileg igazolt korlátait is. A
kibontakozó kép alapján természetesen vetődik fel a QCD kritikus
pont keresésének lehetősége a RHIC STAR és PHENIX kísérleteinek
adataiban, jelenlegi ismereteink szerint az sqrt(s(NN)) = 14 - 60
GeV -es tartományban. Előadásom második felében összefoglalom a
RHIC nyalábenergia pásztázási program stratégiáját, és első két
évének publikált eredményeit.

További részletek:
T. Csörgő: First results from the PHENIX and STAR energy scan
program, Zimányi Winter School on Heavy Ion Physics, 2012
December, Budapest

Csörgő T: Kvarkanyag: A kvarkok folyadékának meglepő tulajdonságai

1117. Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

2013.05.15. 11:00
Címke: