ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék tea - Klímaváltozások: Az aktivista ész kritikája

                                 MEGHÍVÓ

           az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájára

                               Rácz Zoltán
               MTA-ELTE Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócsoport

                 Klímaváltozások: Az aktivista ész kritikája

A Föld különböző időskálájú hőmérsékletváltozásainak tükrében áttekintjük a szárazföld-levegő-óceán rendszer klímaváltozásának egyszerúbb mechanizmusait. Megvizsgáljuk az energiaháztartás dinamikájának főbb mozgatóit (planetáris mozgás, napfolt-tevékenység, ..., fosszilis enegiahordozók felhasználása) és azok nagyságrendi járulékait, s összehasonlítjuk a különböző csatornákban (hidrociklus, fotoszintézis, emberi tevékenység, ...) folyó energiaáramokat. A jégkorszakok példáján látható lesz, hogy a klímaváltozások dinamikája a különböző energiaskálák erős kölcsönhatásával kapcsolatos, ami egy sor igen érdekes, de nehezen megoldható problémát vet fel. A fenti analízisben hangsúlyozni fogjuk a veszélyeket, amit a tudományos eredményeket megkérdőjelezhető módon interpretáló és felhasználó aktivizmus rejt.

 Az előadás kezdete: április 9-én, kedden kettőkor

                   helye: ELTE TTK északi épület, 5.128-as terem.

 Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.

2013.04.09. 14:00
Címke: