Elhunyt Zámbóné Balla Katalin

ELHUNYT ZÁMBÓNÉ BALLA KATALIN

1929 – 2014

 

Születésnapja után pár nappal elhunyt Zámbóné Balla Katalin, aki a kémiai analízis területén közel két évtizeden át szolgálta a KFKI-ban folyó szilárdtestfizikai kutatásokat.

A múlt század hatvanas éveiben merült fel az igény egy olyan csoport megszervezésére, mely alkalmas jól definiált szerkezetű és összetételű kutatási anyagminták előállítására. Akkoriban a kutatások modell anyagai szinte kizárólag fémek és ötvözetek voltak. Az elhunytra hárult az a feladat, hogy megbízható adatokat szolgáltasson az ötvözetek összetételére vonatkozóan. A feladat több szempontból is nagyon változatos és összetett volt. A vizsgálandó fémek között a periódusos rendszer fémes elemeinek nagy része előfordult, a 3d átmenetifémeken kívül a platinafémek és a ritkaföldfémek is. A meghatározandó elemek koncentráció tartománya ugyancsak széles volt: a néhány tized százaléktól a sztöchiometrikus összetételekig (AB, A3B stb) terjedt.

Zámbó Kati másodmagával sikerrel oldotta meg a nagyon változatos analitikai feladatokat, az esetek túlnyomó részében atomabszorpciós spektroszkópiai módszerek segítségével. Gondosan végzett, kritikus munkájuk hűen tükröződik azokban a laboratóriumi jegyzőkönyvekben, melyekből az adott analízisek pontossága és reprodukálhatósága évek múltán is világosan kiolvasható.

A kémiai analízisek eredményét számos kutató használta fel a tudományos cikkek százaiban és disszertációk tucatjaiban. Szilárdtestfizikai szempontból a rendeződő ötvözetek, a híg ötvözetek, valamint a fémüvegek témájáról van szó.

Most, amikor fájó szívvel búcsúzunk Zámbó Katitól, köszönjük gondos, lelkiismeretes munkáját, mellyel éveken keresztül jelentősen járult hozzá az intézet tudományos eredményeihez.

Konczos Géza

2014.03.12. 14:45