KÜLÖNLENYOMATOK
magyar kémikusok lapja


52. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

Dr. Lipovetz Iván (1916--1997) Beszámoló az MKE 1997. évi Küldöttközgyûlésérôl
Kémiai és vegyipari tárgyú lapok tartalmából Fôtitkári beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesülete
1997. június 6-i Közgyûlésén
A nemzetközi kapcsolatok hírei Hozzászólás a Magyar Kémikus Egyesületének
Küldetése c. vitaanyaghoz
Tájékoztatók rendezvényekrôl Beszámolók rendezvényekrôl
MTESZ hírek MKE hírek
Hírek, adatok, információk


Vissza