Elôadó

Ebben a "teremben" találhatók a kémia tanulását elôsegítô hypertext jegyzetek, enciklopédiák, "feladatlapok" és a hálózatról letölthetô hagyományos jegyzetek mutatói.
 

Jegyzetek és elôadások/1 Jegyzetek és elôadások/2 Böngészô


Jegyzetek és elôadások/1

A matematikai statisztika elemei
"A hallgatóságnak ne legyenek idegenek azok a matematikai levezetések, állítások, amelyekkel késõbbi, fõleg fizikai-kémiai tanulmányai során találkozik"
Növényi festékek
Mitõl színesek a virágok?
Milyen nagy az Avogadro-szám?
Néhány meglepõ példa
Miért folyékony a higany?
A relativisztikus effektusok hatása az elemek tulajdonságaira
Kovalens és ionos molekulák: hogyan lehet a BeF2 és az AlF3 magas olvadáspontú szilárd anyag, míg a BF3 és a SiF4 gáz?
A közhiedelemmel ellentétben erõsen ionos jellegû molekulák is létezhetnek gázfázisban, szobahõmérsékleten
A polimeráz-láncreakció felfedezése
Kary B. Mullis cikke
A kombinatorikus kémia
Furka Árpád ismeretterjesztõ cikke a Természet Világában (lásd még: http://szerves.chem.elte.hu/Furka)
A benzol és a ciklohexán összefonódó története
Mi volt elõbb?
Miért esik az Arrhenius-egyenlet mindig az "exponenciálisan növekvõ" tartományba, amikor a kémiai kinetikát vizsgáljuk?
A cikkíró nemcsak felteszi, hanem meg is válaszolja a kérdést.
Mennyire jó a periódusos rendszer kvantummechanikai magyarázata?
"A periódusok lezárásának" problémája
Az ár ellen – elektromágnessel
A fludizációról. Ismeretterjesztõ cikk (Természet Világa)
Fejezetek A kémia és vívmányai (Kir. Magy. Természettudományi Társulat, Budapest, 1940.) címû könyvbõl
Az elektromos világítás kémiai problémái
A szén
A szilícium és a szilikátok
A kerámia
Az üveg
Náray-Szabó István: Az üveg definíciója
Az éterek és észterek
Zsírok, olajok, szappanok
A víz mint gyógyító anyag
A textilipar kémiája
A bõripar kémiája
A gyufa
A cukorgyártás
A cellulózeipar
Erjedés, erjesztô szervezetek, erjesztô enzimek, erjedési iparok (A sör készítése, Szeszgyártás, A bor, A pálinkák)
A szag és a szagosító anyagok
Szerves festékek
Nem mind arany...
Mibõl van az arany nyaklánc?
Gouy, Debye–Hückel és Fick.
Hogyan értsünk meg differenciálegyenleteket anélkül, hogy megoldanánk õket?
Légkörök és óceánok
Az éghajlati változások kémiájáról
Fizikai és kémiai jelenségek a légkörben
A szférák kémiája
Méretre szabott fehérjék.  Mi is az a fehérjemérnökség?
Ismeretterjesztõ cikk (Természet Világa)
A fehérjemérnökség alternatívája. Az oldószermérnökség
Ismeretterjesztõ cikk (Természet Világa)
Miért “balkezesek” a fehérjéket felépítõ aminosavak?
Markó László cikke a Természet Világában
Újabb fordulat a DDT történetében
Ismeretterjesztõ cikk (Természet Világa)
A kémiai hullámok és a szívroham
Új példák BZ-reakciókra
Fizikai kémiai füzetek
Elektrokémiai egyensúlyok – galvánelemek, Elektródreakciók kinetikája
A káosz természetrajza
Tél Tamás ismeretterjesztô cikke (Természet Világa)
Élelmiszer-ipari technológiák
A zöldség- és gyümölcsfeldolgozás technológiái, A húsfeldolgozás technológiája
Egyszerû animációk
Háromdimenziós modellek
Ciklodextrinek
A ciklodextrinek és zárványkomplexeik, A ciklodextrinek elôállítása, A ciklodextrinek alkalmazása
Fullerén-szerkezetek
Háromdimenziós modellek
Molekularezgések
Néhány egyszerû molekula normálrezgései mozgó modelleken
Maxwellrõl és az õ eloszlásáról
Szepesváry Pál írása
Példák sztereoizomériára
Molekulamodellek
Koordinációs vegyületek: szerkezet és izoméria
Néhány interaktív molekulamodell
Molekulaképtár
Folyamatosan bôvülô gyûjtemény
Interaktív molekulamodellek
Vegyük kézbe a molekulákat!
Elektronikus segédanyagok a kémia oktatásában
Középiskolai kémiai példatár, szerves kémiai képlet-név gyakorló és egyenletrendezõ: Póta György munkája
A matematikai modellek szerepe az idegrendszerkutatásban
Érdi Péter, Aradi Ildikó, Grõbler Tamás és Barna György jegyzete
Hogyan rendezzünk reakcióegyenleteket?
Tóth Zoltán írása
Nemlineáris kémiai dinamika
Gáspár Vilmos jegyzete
Kémiai hullámok oldatokban
Póta György jegyzete
Szerves kémia I.
Elôadásvázlatok, feladatok, megoldások
Szerves kémia II.
Elôadásvázlatok, feladatok, megoldások
A fázisegyensúly szimulációja
A Shell Research and Technology Centre demonstrációs programja és a gáz-folyadék fázisegyensúlyokat ismertetô bevezetés fordítása
Az adatbáziskezelés alapjai
Nagy Attila jegyzete
Elsô lépések – a kémia felé
Az energiaváltozások nyomában – a Hess-tétel

Böngészô

KATION
Kémiai módszertani folyóirat; kémiaoktatással kapcsolatos információkat nyújt kémiatanároknak és kémiaszakos egyetemi hallgatóknak.
BioTech: Educational Resources
Gazdag gyûjtemény; az egyes címeket rövid ismertetések, értékelések követik.
ChemEd: Chemistry Education Resources
Nagyon jó mutató kurzusok anyagaihoz, hypertext elôadásokhoz és jegyzetekhez, molekulamodellekhez, veszélyes anyagok adatlapjaihoz
Chemistry Courses on the Internet
Mutatók oktatással kapcsolatos gyûjteményekhez, kurzusokhoz, hypertext jegyezetekhez.
Chemistry Teaching Resources
Kitûnô mutató online "elôadásokhoz", hypertext anyagokhoz, molekulamodellekhez, kísérletekhez-demonstrációkhoz, szoftverekhez, veszélyes anyagok adatbázisaihoz, fizikai állandók gyûjteményeihez, kémiai mutatókhoz, kémiatörténeti tárhoz
Frank Potter's Science Gems
Mutatók természettudományos jegyzetekhez, cikkekhez, animációkhoz, "képeslapokhoz".
Global Instructional Chemistry
Henry Rzepa mutatógyûjteménye, amelyben kiemelt szerephez jutnak a "hiperaktív" kémiai anyagok
Tutorials in Organic Chemistry
Mutatók szerves kémiai 'tankönyvekhez', jegyzetekhez, laboratóriumi eljárásokhoz
InformED
Távoktatás

Tartalom