ELFT Részecskefizikai Szeminárium

ELTE, Elméleti Fizika Tanszék
1117 Budapest, Pámány Péter sétány 1A, 2.54 (292) terem.
2008. december 17. 14h
Fehér László: A trigonometrikus Ruijsenaars-Schneider modell egy geometriai tárgyalása2008. december 10. 14h
Kovács Péter: Pion kondenzácio O(4) konsztituens kvark modellben2008. december 3. 14h
Mezei Márk (ELTE): Részecskeszerű állapotok nemperturbatív sugárzása2008. november 19. 14h
Bajnok Zoltán (ELTE): Sinh-Gordon BTBA es a peremes Liouville elmélet2008. november 5. 14h
Boschán Péter (Cork, Írország): Hol tágul az Univerzum?


2008. október 29. 14h
Dominik Smith (Frankfurt am Main): Eigenvalue repulsion in an effective theory of SU(2) Wilson lines in three dimensions2008. október 22. 14h
Kormos Márton (Kings College, London): Defekt renormálási csoport folyamok konform minimális modellekben2008. október  8. 14h
Chanju Kim (Korea): BPS solutions in N=6 supersymmetric Chern-Simons Theories2008. október  1. 14h
Christian Hoelbling (Wuppertal): Light hadron spectrum from QCD2008. szeptember 24. 14h
Balog János (RMKI): O(N) szigma modellek és Symanzik effektív hatás

2008. szeptember 3. 14h
Vladimir Kazakov (Ecole Normale Superieure, Paris): TBA: from usual to string sigma models

2008. május 28. 14h
Lukács Árpád (RMKI): Csavart vortexek stabilitásvizsgálata

2008. május 21. 14h
Bene Gyula (ELTE): Gyorsulva táguló Univerzum: Tények és hipotézisek

2008. május 7. 14h
Horváthy Péter (Tours): Optikai spin Hall-effektus

2008. áprlis 23. 14h
László András (RMKI): Transzverzális részecskespektrumok energiafüggése nehézion kölcsönhatásokban

2008. áprlis 16. 14h
Sinkovics Annamária (Cambridge): A topologikus húroktól az M-elméletig

2008. áprlis 9. 14h
Herpay Tamás (ELTE): Magnetárok terében gyorsuló protonok görb&uoml;leti sugárzásakor keletkezö nagyenergiás neutrínók

2008. áprlis 2. 14h
Veres Gábor (ELTE): Korrelációk és fluktuációk a nehézion fizikában

2008. március 26. 14h
Helesfai Gábor (ELTE): Tömeges vektormező a kanonikus kvantumgravitációban

2008. március 5. 14h
Bír óTamás (RMKI): Nem extenzív termodinamikai rendszerek egyensúlya és a hadronspektrum

2008. február 20. 14h
Rácz Zoltán (MTA-TKI, ELTE): Extrém statisztikák és alkalmazásaik

  A 2007-es év programja
  A 2006-os év programja
  A 2005-os év programja
  A 2004-es év programja
  A 2003-as év programja