ELFT Részecskefizikai Szeminárium

ELTE, Elméleti Fizika Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1A, 2.54 (292) terem.

2007. december 5. 14h
R. Peschanski(Saclay, France): Quark-gluon plasma/black hole duality from gauge/gravity correspondence

2007. november 28. 14h
Paul A. Pearce (Univ. Melbourne): Fusion algebras in rational and logarithmic CFT-s.

2007. november 21. 14h
Etesi Gábor (BME): Yang-Mills insztantonok Taub-Nut téren és algebrai geometria

2007. november 14. 14h
Szép Zsolt (MTA-ELTE): Puha statisztikus elektronok diszperziós relációja a hard termal loop közelítésen túl

2007. november 7. 14h
Montvay István (DESY): ETMC - egy európai rács-QCD kollaboráció

2007. október 24. 14h
Kádár Zoltán (Heriot-Watt University, Edinburgh): Mátrix húrok kölcsönhatása diszkrét fénykúp mértékben

2007. október 17. 14h
Takács Gábor (MTA-ELTE): Véges hőmérsékletű korrelációs függvények integrálható kvantumtérelméletekben

2007. október 10. 14h
Pozsgay Balázs (ELTE): Form faktorok véges térfogatban

2007. október 3. 14h
Wolf György (RMKI): Nehézion és nagyenergiájú fizika a GSI-ben: a FAIR

2007. szeptember 26. 14h
Kovács Péter (ELTE): Kritikus végpont μI és μY függése konsztituens kvark modellben

2007. szeptember 19. 14h
Rácz István (RMKI): Hányan vannak a stacionárius fekete lyukak?

2007. szeptember 12. 14h
E. Mottola (Los Alamos): Cosmological Dark Energy: Prospects for a Dynamical Theory

2007. július 11. 14h
P. Weisz (MPI, Mnchen): Effective string excitation energy

2007. június 6. 14h
A. Jevicki (Brown Univ.): ADS/CFT correspondence in the BPS sector

2007. május 23. 14h
S.T. Petcov (SISSA/INFN, Trieste): Neutrino mixing, low energy CP-violation and leptogenesis
2007. május 23. 15h
Ligeti Zoltán (LBL, Berkeley): Új eredmények D mezonok keveredéséről

2007. május 2. 14h
Majár János (RMKI): Kompakt kettősrendszerek által keltett gravitációs hullámok

2007. április 25. 14h
Lukács Árpád (RMKI): Lehet-e a kinkre ható sugárzási nyomás negatív?

2007. április 18. 14h
Szőts Miklós (ELTE): Peremes form faktor megoldások leszámlálása és a lokális operátorok spektruma

2007. március 28. 14h
Lévay Péter (BME): Fekete lyukak és a kvantumos összefonódottság

2007. március 21. 14h
Balog János (RMKI): Form-faktorok konstrukciója és klaszter tulajdons�uk az 1+1 dimenziós σ-modellekben

2007. március 14. 14h
Csörgő Tamás (RMKI): A relativisztikus hidrodinamika egzakt megoldásai � a nagyenergiás nehézion fizika kísérletei

2007. március 7. 14h
Varga Dezső (RMKI): Proton-atommag kölcsönhatások: a nukleon többszöri ütközésének laboratóriuma

2007. február 28. 14h
Etesi Gábor (Mat. KI): Yang-Mills instantonok modulus terei lokálisan lapos gravitációs instantonok felett

2007. február 21. 14h
Hartmann Péter (SZFKI): Erősen kölcsönható rendszerek molekuláris dinamikai szimulációja

2007. február 14. 14h
Etesi Gábor (Mat. KI): Egy, a 2-dimenziós Hitchin és a 2+1 dimenziós általános relativitáselmélet közötti AdS/CFT típusú dualitásról

2007. január 31. 14h
Fehér László (RMKI): Integrálható (spin) Calogero-modellek egyszerű Lie-csoporton mozgó szabad részecske hamiltoni szimmetria redukcióiból

  A 2006-os év programja
  A 2005-ös év programja
  A 2004-es év programja
  A 2003-as év programja