ELFT Részecskefizikai Szeminárium

ELTE, Elméleti Fizika Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1A, 2.54 (292) terem.

2003. február 12. 14h
Ligeti Zoltán: Iz-fizika: Hogyan tovább?2003. február 19. 14h
Etesi Gábor: 't Hooft insztantonok tvisztorelméleti osztályozása onduális sokaságok felett2003. február 26. 14h
Bíró Tamás: Káosz és mágneses monopólusok rácson2003. március 12. 14h
Perjés Zoltán: Fekete lyukak főirányai2003. március 19. 14h
Lévai Péter: A független jet fragmentáció és a parton koaleszcencia versengése2003. március 26. 14h
Érdi Bálint: Kaotikus viselkedés az égi mechanikában2003. április 2. 14h
Szabó László: Mit tanulhatunk a kvantummechanikai KOCHEN-SPECKER tételből, és mit nem?2003. április 9. 14h
Cynolter Gábor: A Higgs mint mérték bozon2003. április 23. 14h
Diósi Lajos: Klasszikus és kvantált dinamikák összehasonlításáról2003. április 30. 14h
Fehér László: Csavart áramalgebrák előállításai szabad mezőkkel2003. május 7. 14h
Brian A. Cole (Columbia): Studying hard scattering in heavy ion collisions at RHIC with the PHENIX detector2003. május 14. 14h
G. Pradisi (Rome): Four dimensional type I. magnetized shift-orientifolds2003. május 21. 14h
Temesvári Tamás: Megértjük-e valaha a spinüvegeket?2003. június 4. 14h
M. Tuite: Generalized Moonshine from Orbifolds2003. június 18. 14h
Csáki Csaba: Kis Higgs elméletek és elektrogyenge preciziós mérések2003. szeptember 3. 11h
Gabor Lanyi: Thermal equilibrium between radiation and matter2003. október 1. 14h
Barnaföldi Gergely: Cronin-effektus a RHIC dAu és AuAu ütközésekben2003. október 8. 14h
Tóth Gábor Zsolt: Szuperszimmetrikus egzakt reflexiós mátrixok2003. október 29. 14h
Rácz István: Gerjesztett SU(2) mágneses monopólusok2003. november 5. 14h
Varga Tamás: Általánosított Verlinde formulák vizsgálata2003. november 12. 14h
V. Gogohia: Infrared singular structure of the gluon propagator and the gluon confinement criterion2003. november 19. 14h
Jakovácz Antal: Tau bomlás mérése rács szimulációkkal2003. november 26. 14h
Helesfai Gábor: Terület operátor a kanonikus kvantumgravitációban2003. december 10. 14h
M. Fujiwara (RIKEN), ATHENA; C. Storry (Harvard), ATRAP; M. Hori (Tokyo/CERN), ASACUSA:
Antianyag és CTP-szimmetria
2003. december 18. (csütörtök!) 1. emelet 125. (Megváltozott helyszín!)
14 órakor: A. Andrási (Zagreb): Problems with the Coulomb gauge
15 órakor: Petreczky Péter: Kvark-antikvark potenciál, mezon spektrálfüggvények, J/psi elnyomás véges hőmérsékletű QCD-ben