ELFT Részecskefizikai Szeminárium

ELTE, Elméleti Fizika Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1A, 2.54 (292) terem.

2005. december 7. 14h
Rácz Zoltán: Klímaváltozás -- részletesen

2005. november 23. 14h
Horváth Ákos: Neutron-breakup közepes energiájú ütközésekben

2005. november 16. 14h
Csótó Attila: A nukleáris stabilitás határán: atommagok mint nemlineáris kvantumerősítők

2005. november 9. 14h
Sexty Dénes: Barionszám keltés nemegyensúlyi elektrogyenge fázisátalakulásban

2005. október 26. 14h
Bíró Tamás: Nem-extenzív statisztika a nehézion reakciókban

2005. október 19. 14h
Herpai Tamás: A QCD fázishatárának feltérképezése az mπ-mK síkon a lineáris σ-modellben

2005. október 12. 14h
Etesi Gábor: Tvisztor elmélet és insztantonok a Schwarzschild téridőn

2005. október 11. 10h (!!!)
M. Nauenberg (Santa Cruz, prof. emeritus): How Einstein discovered the photon

2005. október 5. 14h
I. Andric (Zagreb): Matrix model dualities in the collective field formulation

2005. szeptember 21. 14h
T. Gannon (University of Alberta): The braid group and modular forms

2005. augusztus 25. 11h (!!!)
M. Moshe (Technion): Spontaneous breaking of scale invariancs and supersymmetry at finite temperature

2005. június 15. 14h
I. Dadic (Rudjer Boskovic Inst., Zagreb): Production of photons from out of equilibrium QCD plasma

2005. május 11. 14h
Bántay Péter: A Rademacher formula és az Ising modell

2005. április 27. 14h
Wolf György: Vektor mezonok maganyagban

2005. április 13. 14h
Fehér László: A 3-részecske Calogero-modell változó szeparálással konstruált inekvivalens kvantálásai

2005. április 6. 14h
Forgács Péter: Nemlineáris térelméletek kvázilokalizált megoldásai

2005. március 30. 14h
Siklér Ferenc: Hadronfizika a CMS-detektorral

2005. március 16. 14h
M. Gyulassy: Color glass condensate versus strongly interacting quark-gluon plasma

2005. március 9. 14h
Barna Dániel: Antiproton kísérletek

2005. március 2. 14h
Bajnok Zoltán: A peremes formfaktor program

2005. február 16. 14h
Fái György (ELTE/Kent State): Pillanatképek a kvark-gluon plazma történetéből