A magyar vegyészet arcképcsarnoka

Múzeumunk a hazai kémiatudomány és a vegyipar elhunyt nagyjainak kíván szerény emléket állítani, amikor közreadja élettörténetüket és ismerteti munkásságukat


 
Balló Mátyás Balló Rudolf Bánfihunyadi János Bárótzi Sándor Bereczky Endre
Bél Mátyás Bittera Gyula Born Ignác Bródy Imre Bruckner Gyôzô
Buchböck Gusztáv Bugarszky István Buzágh Aladár Cholnoky László Csûrös Zoltán
Erdey-Grúz Tibor Erdey László Fabinyi Rudolf Földi Zoltán Freund Mihály
Gerecs Árpád Grofcsik János Görgey Artúr Gróh Gyula Hardy Gyula
Hatvani István Hevesy György Ilosvay Lajos Irinyi János Jacquin Miklós
Kabay János Kerekes Ferenc Keresztes Mátyás Kitaibel Pál Korach Mór
Kosutány Tamás Kováts Mihály Lányi Béla László Antal Lengyel Béla
Liebermann Leó Lippay György Loczka József Martinovics Ignác Millner Tivadar
Müller Ferenc Müller Sándor Náray-Szabó István Nendtvich Károly Nyulas Ferenc
Pacsu Jenô Pálóczi Horváth Ádám Pfeifer Ignác Plank Jenô Preysz Móric
Proszt János Putnoky László Richter Gedeon II. Rudolf Schay Géza
Schenek István Schlattner Jenô Schulek Elemér Schuster János Sigmond Elek
Szathmáry László Szebellédy László Szent-Györgyi Albert Széki Tibor Szily Pál
Szõkefalvi-Nagy Zoltán Than Károly Varga József Wartha Vince Wágner Dániel
Winkler Lajos Winter Ernô Winterl Jakab Wolf Emil Zechmeister László
Zemplén Géza


Az eredeti kiadvány életrajzainak szerzôi:
Dr. Bakos Mária, Fábián Éva, Dr. Kovács Gy. István, P. Nagy Sándor, Próder István,
Dr. Tamás Ferenc, Dr. Szabadváry Ferenc, Dr. Szôkefalvy-Nagy Zoltán
Kiegészítések: Dr. Móra László