Vukics András - Az A-négyzet probléma eliminálása a rezonátoros kvantumelektrodinamikából

Wigner SZFI szeminárium

VUKICS ANDRÁS (MTA Wigner FK SZFI):
"Az A-négyzet probléma eliminálása a rezonátoros kvantumelektrodinamikából"

Időpont: 2014. február 25. (kedd) 10:00
Hely: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Kivonnat: Ismeretes, hogy a fény–anyag-kölcsönhatás Coulomb-mértékbeli ab inito leírásában megjelenik egy problematikus, a vektorpotenciál négyzetét tartalmazó tag. A gyakorlatban az esetek nagy részében, amikor az atomok sűrűsége elegendően kicsiny, ez a tag elhagyagolható, és az így kapott modellek (pl. a Jaynes–Cummings-modell) akár kvantitatívan is jól írják le a megfigyelhető jelenségeket. Vannak azonban olyan szituációk, amikor a rendszer kvalitatív viselkedése is kérdésessé válik e tag jelenléte miatt. Ilyen példa a Dicke-modell, ahol az elméletileg jósolt szuperradiáns fázisátalakulás léte teljesen a használt effektív modell érvényességén múlik.

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar

2014.02.25. 10:00
Címke: