Varga Tamás Norbert - Egy G-típusú Kepler csillag flerjeinek és flerstatisztikáinak vizsgálata

A Napunkhoz hasonlóan számos más csillag esetében sikerült flerek jelenlétét kimutatni. Jelen munkánkban egy, a Kepler-mezőben található G színképtípusú csillag (KIC011551430) esetében vizsgáltuk a látható tartományban észlelhető flerek statisztikai eloszlását, illetve azok paramétereit. Vizsgálatunk során a Q14 és Q15 negyedhez tartozó 180 napnyi közel folyamatos short cadence adatokkal dolgoztunk, melynek révén több mint 1700 egyedi fler azonosítására adódott lehetőség, melyek energiája tipikusan 2-3 nagyságrenddel volt nagyobb a Nap esetében érzékelt maximumnál. A megfigyelt flerek nagy száma, és pontos karakterizálása révén először adódik lehetőség a Napon kívül más G típusú csillag alapján ellenőrizni a fler tevékenységről alkotott jelenlegi modelleket.

2013.09.26. 14:00
Címke: