2008/2009. évi Öveges József Országos Fizikaverseny 2. fordulójának feladatai

Első feladat

Második feladat

Harmadik feladat

Teszt

Fizika történet