KÜLÖNLENYOMATOK
magyar kémikusok lapja


53. ÉVFOLYAM 89. SZÁM

Összefoglalások Interjú László Gézával,
a Magyar Gumiipari Szövetség elnökével
Riport egy jól sikerült gyárlátogatásról Beszámolók rendezvényekrôl
Hírek az iparból A Technológiai Elõretekintési Program
célkitûzései és kapcsolata a kémiával
Kémiai és vegyipari lapok tartalmából A tudományos élet hírei


Vissza