A magyar vegyipar és kémiatudomány


Kémiai és vegyipari tárgyú lapok tartalmából

Magyar Kémiai Folyóirat
(104. évfolyam, 7. szám, 1998. július)

Torma Viktória és Láng Gyõzõ: Az oxigén elektrokémiai redukciójának vizsgálata aranyelektródon impedanciaspektroszkópiával

Kátay György, Tyihák Ernõ, Mincsovics Emil, Sárdi Éva és Királyné Véghelyi Zsuzsa: A személyi túlnyomásos rétegkromatográf analitikai alkalmazási lehetõségei biológiai minták vizsgálatánál

Maros László és Igaz Sarolta: Aromás aminok (anilin, toluidinek) meghatározása vizes oldatokban, brómozott származékokon keresztül, gázkromatográfiásan, elektronbefogadásos detektorral

Felhõsi Ilona, Ékes Renáta, Baradlai Pál, Varga Kálmán és Kálmán Erika: Az 1-hidroxi-etán-1,1-difoszfonsav inhibitorhatásának tanulmányozása radioizotópos nyomjelzéssel II.

Vallner Judit, Posta József, Szép Tibor, Braun Mihály, Balogh Árpád és Kis Ferenc: Kistömegû tollminták elõkészítése és elemanalitikai vizsgálata ICP-AES módszerrel

Nevezéktani közlemények
Fodorné Csányi Piroska: Magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai. A transzfermiumelemek neve és vegyjele


Mûanyag és Gumi
(35. évfolyam, 7. szám, 1998. július)

Dr. Czvikovszky Tibor: Beköszöntõ

Dr. Bodor Géza, dr. Nagy Péter: Béta módosulatú polipropilén kristályos részecskenagyság eloszlása

Dr. Vas László Mihály, dr. Nagy Péter, Balogh Krisztina, dr. Császi Ferenc, dr. Halász Géza, Eördögh Imre, Szász Károly: Számítógépes képfeldolgozó rendszer alkalmazása a textilanyagok vizsgálatában

Dr. Vas László Mihály, Balogh Krisztina, Csorba Attila, dr. Bodor Géza, dr. Nagy Péter, Eördögh Imre, Szász Károly: Polimer kompozitok vizsgálata számítógépes képfeldolgozó rendszer segítségével

Dr. Nagy Péter, Dr. Czvikovszky Tibor, dr. Nagy Tibor Tamás, Seregély Istvánné, dr. Nagy Péter: Kevéssé kompatibilis kaucsuk keverékek morfológiájának vizsgálata

Hargitai Hajnalka, dr. Czvikovszky Tibor, dr. Rácz Ilona, dr. Gaál János: Textilipari hulladékrostokkal erõsített polimer kompozit rendszerek

Karacs Gábor, Dézsy Zoltán: PVC könyökidom szilárdsági- és fröccsöntési optimalizálása számítógéppel

Dézsy Zoltán, Karacs Gábor: Személygépkocsi légszûrõ dobozának tervezése C-Mold számítógépes program segítségével


Korróziós Figyelõ
(38. évfolyam, 3. szám, 1998. július)

Csabai Tibor, Bölöny Béla: Szénhidrogén-termelési technológiákban üzemelõ tartályok, berendezések korrózióvédelmére alkalmas bevonatok kiválasztási eljárása, a bevonatok alkalmazhatóságának kritériuma

Bartha Emil: Gondolatok a DIN-ISO 6370 üvegzománc bevonatok kopásállóságának vizsgálata szabványról

Grünwald Ernõ, Várhelyi Csaba: Porkohászati úton elõállított alkatrészek korrózióvédelme fényes horganyzással

Lábodi Imre: Tárolási és szállítási védelem Olvikor, CRC, Dinol anyagokkal


Magyar Vegyipar
(8. évfolyam, 6. szám, 1998. június)

A CEFIC közgyûlésrõl
Vendégeink voltak a cseh vegyipari vállalatok humánpolitikai vezetõi
MAVESZ hírek. Szövetségi Koordináció jövedéki ügyekben SEVESO II Logisztika
Közlemény Közhasznú szervezetté válik a Magyar Vegyészeti Múzeum
Közgyûlés a Magyar Mûanyagipari Szövetségnél
Dióhéjban a lengyel vegyiparról
Széndioxid-gyártás indult Ölbõn
Híd a magyar olaj- és vegyipar között. bemutatkozik dr. Patak Péter, a MOL-CHEM Kft. ügyvezetõ igazgatója
A szépség szolgálatában. Bemutatkozik a Florin Vegyipari és Kereskedelmi Rt.
Industria szakvásár és kiállítás 1998.
A hónap körkérdése Kutatás és jövõ
Mennyire szennyezzük a levegõt?
Új mûanyagüzem Gyõrben
Korszerû csomagolóanyagok a TVK-tól
Hírek a vegyiparból
Személyi hírek


Membrántechnika
(II. évfolyam 2. szám, 1998. május)

Biokonverziók és membránszeparációs mûveletek integrálási lehetõségei
Membrántechnikai Konferencia 1998. Felhívás és jelentkezési lap
Mûszaki Kémiai Napok 98 membrános szemmel
ACUMTEA újból
Közelgõ membrános konferenciák, kurzusok
Szakosztály gyûlés Budapesten
Hírek
Elnökség választás az Európai Membrán Szövetségnél
Felhívás új rovat indítása

S. E.


Vissza