A magyar vegyipar és kémiatudomány


Hírek az iparból

Biogal Rt. Az izraeli Teva tulajdonába került debreceni gyógyszergyár 1997-ben jelentõsen növelte exportját, fõként alapanyagokból. Ezáltal az árbevétel igen jelentõsen, 7,5 Mrd Ft-al nõtt, az adózás utáni eredmény pedig közel 5 milliárd lett!

Phylaxia Pharma Rt. Csisztopolban (Oroszország) épít premixüzemet a cég a jelenlegi tamási üzem áttelepítésével. Hasonlóan fontolgatják a Horizon-Multiplan megvásárlását és más akvizíciókat is. Új társaságot hoztak létre 1998. június 1-jén az agrobiológiai üzletáguk részére Phylaxia Agro Rt. néven. Az igazgatóság elnöke Papócsi László, a Bábolna Rt. volt vezérigazgatója lett. Mint ismeretes, a Phylaxiának az elmúlt idõszakban tulajdonosa volt a Bábolna Rt. Az éves 550 MFt-os eredményterv idõarányosan teljesül.

Horizon–Multiplan Rt. Zártkörû alaptõkeemelést határoztak el: ezt az új vezérigazgató, Civin János és az alapító, az Albaker jegyzik le. Nem vesz részt a jegyzésen a Hoffmann Schneider cég, mint alapító tulajdonos.

Richter Gedeon Rt. Többségi tulajdont szerzett a romániai Armedica gyógyszercégben a Richter. Ez a 3–4. a romániai gyógyszercégek között. További pénzeszközökre lesz szükség a kisebbségi részvények – Romániában kötelezõ – felvásárlására és a GMP (helyes gyártási gyakorlat) feltételek megteremtésére.

Dorogi Hulladékégetõ Kft. Megkezdõdött a garéi tetraklórbenzolos üstmaradék égetése. A 16 kt mennyiségû – átrakás és átcsomagolás alatt álló – hulladékból 3 kt-t semmisítenek meg júliustól jövõ év kb. márciusáig. A hosszú idõtartamra azért van szükség, mert az égetõmûben behatárolt az égetendõ szervesanyag klórtartalma.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. 25,6 milliárd forintos az 1998-as beruházási terv. Ebben az olefingyár bõvítése, az új polipropilén gyár, a BOPP (biaxiálisan orientált PP fólia) kapacitásbõvítése szerepel többek között. Utóbbi azt jelenti, hogy egy új, 15 000 t/év kapacitású BOPP üzemet építenek 1999 elejéig, majd a teljes üzembehelyezés júniusig befejezõdik. A fólia 10 mm vastagságú és 320 m/s sebességgel gyártják!

Stratégiai szövetséget kötött az elmúlt idõszakban 7,2%-os tulajdoni hányadot megszerzõ Croesus Fund a menedzsmenttel. Ettõl a cég kelet-európai akvizícióinak elõsegítését várják. Az új igazgatóságba két fõt delegált a Croesus.

OMV Hungária Kft. Az olajforgalmazó cég árbevétele 1997-ben 47 Mrd Ft volt. Ezt 1998-ra 57 Mrd Ft-ra kívánják növelni, 0,7 Mrd Ft-os nyereséggel. A központban 84-en dolgoznak, de a jelenlegi 89 kút további 1200 fõnek ad munkát. Az OMV is jelentõsen növelni kívánja a kutak számát az elkövetkezõ években.

BorsodChem Rt. Japán mûszaki tanácsadót foglalkoztat a cég Sichiro Tononaga úr személyében. A Chisso Engineering Co. volt elnöke az anilin, az MDI (metilén-difenilizocianát) és a PVC üzemek tervezésével és létesítésével foglalkozik. Mint ismeretes, a BC Rt.-ben mind az MDI üzem, mind a PVC üzem japán eredetû.

ÉMV Északmagyarországi Vegyimûvek Rt. Mint már hírül adtuk, a Budapesti Vegyimûvek Rt. értékesítette az ÉMV-ben lévõ tulajdonát egy amerikai cégnek. A Chemical Market Reporter-ben most további információk láttak napvilágot a tranzakcióról. A vevõ a Trans-Resource Inc. cég leányvállalata, a Cedar Chemical Corporation. A vásárlás oka, hogy az ÉMV szabad kapacitásokkal rendelkezett, a termékskálája és az eljárások hasonlóak, mint a Cedar-é. Több millió dollárt kívánnak költeni a berendezések fejlesztésére és a termékskála szélesítésére, jelentette ki J. Randal Tomblin, a Cedar elnöke.

A Cedar a világ legnagyobb propanil (rizs gyomirtó) gyártója. A propanil 3,4-diklór-propionanilid (3,4-diklór-fenil-propionamid). További termékei: 3,4-diklóranilin, diuron, etefon, tris-puffer és más intermedierek.

Nitrokémia és Nitrokémia 2000 Rt. 1998. május 29-étõl az ÁPV Rt. tulajdonába kerül a 4,6 milliárd forint alaptõkével alapított Nitrokémia 2000 Rt. Vezetõje a kiírt pályázat elbírálásáig Mihálovics László a NIKE Rt. eddigi vezérigazgatója. A “régi” NIKE Rt. vezérigazgatója Bálint Sándor, az eddigi környezetvédelmi igazgató lett. Réti Tamás, a NIKE Rt. igazgatóságának elnöke – egyéb elfoglaltságára hivatkozva – lemondott tisztérõl. A kiválás következtében a NIKE Rt. alaptõkéjét 1,3 milliárd forintra csökkentették. A Nitrokémia 2000 Rt. igazgatóságának elnöke Patonai József.

A “régi” NIKE Rt. feladata kettõs: egyrészt értékesítenie kell a kezelésében lévõ és már meghirdetett cellulóz és lõporüzemet (4–4 jelentkezõ), az ioncserélõ üzemet (két jelentkezõ) és a poliészterüzemet. Másfelõl gondoskodnia kell a környezeti károk elhárításáról, melyhez a forrást az üzemek értékesítése is biztosítja majd.

Nicolor Rt. Másfélszeresére növeli a termelõ kapacitását a ftálsavanhidrid alapanyagból színezéket gyártó japán-NIKE vegyesválallat. 1997-ben 1,2 milliárd forintot forgalmaztak, nyereségük 100 MFt volt.

Zoltek Rt. Göncz Árpád köztársasági elnök látogatást tett a cégnél június 15-én. Rumy Zsolt, a Zoltek Companies Inc. elnökvezérigazgatója kalauzolta a szénszál üzemben a magasrangú vendéget.

Ebben az évben kétszeresére nõ a PANEX márkanevû szénszálgyártó kapacitás, eléri a 2 000 t/év-et. Nagy erôvel dolgoznak a szénszállal kapcsolatos alkalmazástechnikai háttér megteremtésén, hiszen a cég küldetésében ez a feladat is szerepel.

Caola Rt. Az erre az évre tervezett árbevétel megközelíti az 5 milliárd forintot. Ebben már szerepet játszik az idei fejlesztésû, folyadékkristályos szerkezetû, testápoló család piacra kerülése. Több leányvállalatot hoznak létre az idén Oroszországban és Üzbegisztánban.

Gyógyszerkutató Intézet Kft. Az új amerikai tulajdonos átszervezte a cég vezetését. Steve H. Kanzer ügyvéd lett az új ügyvezetô igazgató. ‘ volt a GYKI Kft. fô tulajdonosának, az Institute of Drug Research amerikai cégnek az elnöke és intézte a GYKI Kft. amerikai megvásárlását. Az eddigi ügyvezetô igazgató, dr. Galamb Vilmos általános igazgatóhelyettesi feladatokat lát el a továbbiakban. Dr. Simay Antal maradt továbbra is a kutatási igazgatóhelyettes.

SZEVIKI Szerves Vegyipari Kutató Intézet Rt. Felújítási és bôvítési munkák kezdôdtek a cég kísérleti üzemében. Ezek fô célja, hogy a kapacitást az eddigi néhány tonna/év-rôl a kétszeresére növeljék. Jelenleg a SZEVIKI Rt. több mint egy tucat kis volumen, de nagy értékû terméket állít elô és exportál saját eljárásai alapján, de megrendelésre végzett gyártásokat is vállal hazai és külföldi megbízók részére.

Magyar Szabadalmi Hivatal Közel negyedével növekedett a találmányi bejelentések száma az elmúlt év hasonló idôszakához viszonyítva. A legtöbb kérelem gyógyászati készítményekre, szerves és szervetlen vegyi anyagokra és élelmiszeripari termékekre érkezik.

Új mûanyagüzem Gyôrben Az ötödik éve fennálló gyôri ipari park friss betelepülôje a Hanna Wilson Polimer Feldolgozó Kft. június 8-án tartott üzemavatót. A beruházás jelenlegi és a jövôbeni közép-európai ügyfelek kiszolgálására épül. Egy 5 000 tonna/év összkapacitású magyar színvonalú mesterkeveréket gyártó üzemet szándékozik a cég Gyôrben létrehozni, melynek elsô állomása most valósul meg. Az eddigi egymilliárd forintos beruházás eredményeként a mai világszínvonalnak megfelelô berendezések kerültek Gyôrbe. A cég ügyvezetô igazgatója Alain Marchal szerint az átadott két gyártósor üzembe helyezésével az elsô évben 1 000 tonna mesterkeveréket tud elôállítani. Jelenleg 20 fô a létszám, melyet a tervek szerint a teljes termelési kapacitás elérésekor 60 fôre kívánnak emelni. Az alapanyag most Belgiumból érkezik, de már folynak a tárgyalások a potenciális magyar beszállítókkal is. A pigmentek fô forrása Németország, egyelôre ezen nem szándékoznak változtatni. A Gyôrben elôállított mesterkeveréket Magyarországon és a környezô országokban kívánják értékesíteni, beleértve Görögországot és Bulgáriát is.

(A Magyar Vegyipar 1998. júniusi számából)

 

Szén-dioxidgyártás indult Ölbôn A Vas megyei Ölbô községben, hazánk második legjelentôsebb szén-dioxid lelôhelyén, június 4-én nagytisztaságú széndioxid elôállító üzem avatására került sor. A MOL Rt. és a Messer Griesheim GmbH közös vállalata – amelyben az utóbbi rendelkezik a know how-val és a tulajdonjog 75 %-ával – várhatóan évi 40 000 tonna nagytisztaságú (99,997 %-os) cseppfolyós széndioxidot állít elô. Ezzel a magyar CO2 termelô kapacitás megduplázódik. A kitermelt gáz nagyrésze exportra kerül. (Érdekesség, hogy a gázmezô közel található Répcelakhoz – az egyedüli kitermelésbe vont magyar szén-dioxid lelôhelyhez –, a csekély távolság ellenére a két mezô teljesen elkülönül egymástól.)

(A Magyar Vegyipar 1998. júniusi számából) 

Körtvélyessy Gyula


Csomagolóanyag gyártását fejleszti a TVK

Üzemavatás Tiszaújvárosban

A Tiszai Vegyi Kombinát Rt. stratégiai célkitûzéseinek megfelelõen erõteljesen fejleszti mûanyagfeldolgozó tevékenységét. Az 1997–98-ban végrehajtott, 2 Mrd forint értékû beruházások eredményeként a TVK termékskálája kibõvült a specifikus három- és ötrétegû koextrudált és öntött fóliákkal és laminált szerkezetekkel. A modern gyártósorok felavatására 1998. június 18-án került sor a TVK Rt. Flexofol Üzletágának egyik felújított üzemcsarnokában.

A TVK Rt. célja, hogy megteremtse a csomagolóipar rohamos fejlõdésének megfelelõ, új generációs, hajlékony falú mûanyag termékek gyártóbázisát: kiváló minõségû, magas hozzáadott értékû, speciális igényeket is kielégítõ termékválasztékot biztosítva.

A beruházások elsõ lépéseként egy különleges technológiájú, ún. kétszeres felfúvású, kétirányban orientált háromrétegû finom-zsugorfólia (12–25 mm vastagságú) gyártására alkalmas olasz gyártósor telepítése történt meg. A világszínvonalú technológia eredménye a fólia tökéletesen kiegyensúlyozott hossz- és keresztirányú zsugorodása, a kiváló optikai és mechanikai jellemzõk, az üvegszerû átlátszóság. A különlegesen jó mechanikai tulajdonságok egyetlen csomagolóanyag felhasználásával teszik lehetõvé a legkülönbözõbb formájú termékek egyedi- és gyûjtõcsomagolását. Az Extrafol márkanevû fóliák fõ felhasználási területei: az élelmiszeripar (mélyhûtött áruk, húsok, pékáru, zöldségfélék), a nyomdaipar, híradástechnikai illetve mûszaki cikkek, kozmetikai cikkek.

Az új csarnoknak egy szûrt és folyamatosan keringetett levegõjû, temperált részében két, Németországból származó gépsor kapott helyet. Az ötrétegû öntõberendezésen a Castfol családba tartozó 12–200 mm vastagsági tartományba esõ PP fóliák, és az egészségügyi felhasználásra (bébi pelenkákhoz, kórházi lepedõkhöz, intimbetétekhez) szánt kiváló nedvességzáró képességû, Hygifol márkanevû fóliák készülnek. A háromrétegû fújt fóliagyártó berendezésen élelmiszeripari és egyéb csomagolóanyagok gyárthatók. Ezeknek a termékeknek az a közös jellemzõjük, hogy az adott felhasználáshoz legjobban illeszkedõ tulajdonságú, különbözõ alapanyagokból készülõ fóliakompozíciók (polietilén-poliamid-polietilén, polietilén-poliamid-polipropilén, stb.) elõállítására van lehetõség. A Castfol fóliákat kiváló zárási tulajdonságaik miatt elsõsorban az élelmiszeripar fogja felhasználni. A korszerû gépi vákuumcsomagolási eljárásokhoz ma már nélkülözhetetlenek a többrétegû fóliaszerkezetek, hiszen ezek biztosítják a csomagolt áru megfelelõ idejû eltarthatóságát, a jó íz- és aromazárást.

A többrétegû öntött fóliák és a finom-zsugorfóliák vonatkozásában a TVK Közép- és Kelet-Európában egyedüli gyártóként van jelen.

Ugyanebbe a fejlesztési körbe tartozik – bár telepítésére nem az új csarnokban került sor – az 1997. IV. negyedévében üzembehelyezett ún. lamináló berendezés, amellyel a Variofol márkanevû, többrétegû fóliákat gyártja a Társaság, oldószermentes ragasztási eljárással. Ezekbôl a fóliákból gazdag nyomtatási felületû utántöltô tasakok, zsákok készülnek, pl. a mosó- és mosogatószerek csomagolásához, de élelmiszeripari termékek, mint kekszek, szárazáruk csomagolásában is nô a szerepük.

Az új generációs csomagolóanyagok elôállításánál gyártási hulladék nem képzôdik, mert a technológia lehetôvé teszi a hulladék visszadolgozását. A termékek felhasználása is környezetbarát abban a tekintetben, hogy a szokásos csomagolóanyagoknál vékonyabb falú csomagolásokat tesznek lehetôvé, ezáltal kevesebb felhasználási hulladék keletkezik, így csökken a környezet terhelése.

Valamennyi berendezés számítógép-vezérlésû, magas szakmai ismereteket kívánó gép, ezért az itt dolgozók a technikák önálló kezelése elôtt tréningeken vettek részt. A számítógépes irányítás és a korábban elvégzett profiltisztítás miatt a most telepített gépek nem teremtenek új munkahelyeket, ám a nagy hozzáadott értékû fóliák gyártása és értékesítése az Üzletág árbevételét a tervek alapján jelentôsen növeli. Az új termékek életgörbéje ugyanis felfutó szakaszban van.

A TVK megcélzott piacai a nagy volumenû csomagolóanyag-felhasználók itthon és külföldön, akiknek a Társaság stratégiai szövetséget kínál a további csomagolóanyag-fejlesztésekre vonatkozóan.

Szarka László


Vissza