Derek Barton
(1918–1998)

Sir Derek H. R. Barton 1918. szeptember 8-án született. 1969-ben kémiai Nobel-díjat kapott. 1998. március 16-án hunyt el.

1950-ben jelent meg az Experientá-ban A szteroid mag konformációja címû rövid cikke. Barton kimutatta, hogy a szerves molekulákhoz – fizikai-kémiai megfontolások alapján – kedvezményezett konformáció rendelhetô. A molekula kémiai és fizikai tulajdonságai értelmezhetôk a (kiválasztott) konformációval. A kondenzált ciklohexán egységekbôl felépülô gyûrûrendszerek, például a szteroidok esetében egyszerû összefüggés adódik a konfiguráció és a konformáció között: a reakciótermékek lehetséges konformációinak elemzésébôl a konfigurációk megjósolhatók. Ezzel a megállapítással vette kezdetét a konformációs analízis. A szerves vegyületek szerkezetének értelmezésében Barton munkájának jelentôségét van't Hoff-éhoz mérik.


Az alábbi interjút David Bradley készítette 1998 januárjában. Derek Barton akkor a Texas A&M University professzora volt.

– Hogyan jutott jelenlegi állásához?
– Meghívtak, miután Franciaországban nyugdíjba mentem.

– Szereti még a kémiát?
– Igen.

– Mit élvez a legjobban a munkájában?
– A fantáziát.

– Mit nem szeret a tudós vegyész társaságban?
– Az irigységet.

– Mi volt az elsô kísérlete?
– A CH2Cl–CH2Cl pirolízise

– Sikerült?
– Igen.

– Mi az erôssége?
– A fantáziám.

– A gyengesége?
– Nem tudok olyan gyorsan futni, mint azelôtt.

– Milyen tanácsot adna a fiatal vegyészeknek?
– Dolgozzanak nagyon keményen.

– Mivel foglalkozna, ha nem lenne tudós?
– Zeneszerzéssel.

– Jelentôsen befolyásolja az Internet a munkáját?
– Nem.

– Ön szerint miért félnek az emberek a tudománytól?
– Tudatlanságból.

– Mi áll a kémia elôtt a következô tíz évben?
– Kölcsönhatás a biológiával.

– Hogyan változtatta meg az életét a Nobel-díj?
– Jobb tanítványokat és több munkát hozott.

– Nehezen folytatta a munkát?
– Nem.

– Mohóság lenne a másodikban reménykedni?
– Nem.

– Ki az a tudós a régiek közül, akinek a munkáját szívesen lektorálná?
– R.B. Woodward Nobel-díjas vegyész. Ô szintetizálta a klorofillt.

– Hogyan jellemezné?
– Kivételes intellektus.

A The Alchemist nyomán


 
ChemoNet, 1998 
Vissza
http://www.kfki.hu/chemonet/ 
http://www.ch.bme.hu/chemonet/