Király József Pál életrajzai, méltatása

Király József Pálról több tanári, irodalmi és zenei tevékenységét is méltató életrajz jelent meg magyar és német nyelven. Lasz Samu "Két érdemes polyhistorról" c. cikke 1910-ből származik; itt csak a rá vonatkozó részt mutatjuk be. Több méltatás jelent meg róla soproni és kismartoni újságokban is mind nekrológként, mind születésének centenáriuma alkalmából pl. Vojtkó Pál, Poszvék Sándor és Kugler Lajos tollából. Több cikk adott hírt arról is, hogy halála után egyes műveire az Akadémia ill. a Nemzeti Múzeum tartott igényt. Payr Sándor 1933-ban "Liszt Ferenc és Király József Pál" címen írt tanulmányt levelezésükről. Jóval részletesebb elemzést nyújtott életművéről Lenky Jenő 1939-ben, a Soproni Szemlében megjelent életrajza és méltatása. E munkája tulajdonképpen kivonat a jóval részletesebb "A tanító - nevelő Király nemzetség" c. kéziratos dolgozatából. Ebből vettük át a Király Ernőről és Béláról szóló részeket.

Jóval későbbről, valószínűleg az 1960-as évek végéről származik Bernhard H. Zimmermann részletes életrajzi és irodalmi elemzése, amelyben elsősorban KJP Kismartonnal való kapcsolatairól ír. E dolgozat eredeti német szövegét és magyar fordítását is bemutatjuk. Még újabb, de kevésbé részletes életrajz található mind róla, mind fiáról, Király Ernőről Csáky Károly 2003-ban megjelent könyvében ("Híres selmecbányai tanárok" - a Magyar Elektronikus Könyvtárban is megtalálható).

Király József Pálról több lexikonban is található szócikk. Legkorábbi talán Szinnyei "Magyar írók" c. műve. Ez nem csak róla, hanem röviden édesapjáról, Király Jánosról, valamint fiáról, Király Ernőről is megemlékezik. Rövid életrajza és főbb műveinek felsorolása szerepel a Révay lexikonban is, valamint (unokájával, Király Lajossal együtt) a hálózaton elérhető "Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990"-ben, amelyet itt is bemutatunk.

Hárs József helytörténész "Aranykönyvet" állít össze híres soproniakról, a Király József Pálról írt szócikket bemutatjuk.


Vissza Király József Pál