A magyar vegyipar és kémiatudomány


Kémiai és vegyipari tárgyú lapok tartalmából

Magyar Kémiai Folyóirat
(104. évfolyam, 3. szám, 1998. március)

Papp Sándor: Kémia – környezet – életminõség
Vizi E. Szilveszter: A kémiai tudomány szerepe az emberhez méltó életmód kialakításában
Blaskó Gábor: Gyógyszerkincsünk hozzájárulása az életminõség javításához
Biacs Péter: Kíméletes élelmiszerfeldolgozás – egészségvédõ élelmiszerek
Bíró György: Táplálkozni – tudatosan vagy ötletszerûen?
Szollár Lajos: Táplálkozás és az ischaemias szívbetegség: magyar paradoxon?
Pintér Alán: Az élelmiszerbiztonság aktuális kérdései: a Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram feladatai és lehetõségei
Sebõk András: Veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok, a (HACCP) módszer alkalmazásának jelentõsége a fogyasztók védelmében

Mûanyag és Gumi
(35. évfolyam, 3. szám, 1998. március)

Dr. Bock, Dieter: A mûanyag fröccsöntéstechnika fejlõdése I.
Werner, Henschel: A Buss ko-kneter alkalmazása a mûanyagiparban
Dr. Szász Attila – Dézsy Zoltán: Mûanyag fröccsöntött termékek tervezése számítógéppel
Poppe, Ernst A. – Leidig, Karl – Schirmer, Karl: A mûszaki mûanyagok fröccsöntése során elõforduló 10 leggyakoribb hiba I.
Bencsik Miklós: Összecsapási helyet tartalmazó fröccsöntött termékek törésmechanikai vizsgálata

Korróziós Figyelõ
(38. évfolyam, 2. szám, 1998. március)

Csabai Tibor – Plainer Tibor: Környezeti kármegelõzõ korróziós monitoring
Zanathy Valéria – Horvátth Márton: Az összehasonlíthatóság kérdései bevonatrendszerek laboratóriumi minõsítõ vizsgálatánál
Klausz Gábor: Csõrendszerek és veszélyes anyagok tárolására szolgáló tartályok állapotának vizsgálati lehetõsége örvényáramos módszerrel
Somogyi György: Fûtõolaj-tároló tartályok fenékrészének korrózióvédelme és a szivárgás jelzése Euft 2000 rendszerrel

Magyar Vegyipar
(8. évfolyam, 3. szám, 1998. március)

Útközben – interjú az elmúlt félév munkájáról
Összefoglaló az elnökség március 12-i ülésérõl
A Magyar Munkaadói Szövetség márciusi hírlevelébõl
A vegyipar teszi a dolgát
Európai jogszabályrendszer
Bemutatkozik a Technimont Budapest Rt.
Jedlik Ányos-díj dr. Gémes Istvánnak
Pályázati felhívás
MKE–MAVESZ találkozó
Jót, jól – gyártani valamit könnyû, de eladni nagyon nehéz
Kozmetikai érdekérvényesítés
A hónap körkérdése: Milyen az európai szociális párbeszéd?
A legnagyobb magyar vállalatról
Hírek a vegyiparból

 S. E.


Vissza