KÜLÖNLENYOMATOK
magyar kémikusok lapja


52. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

Összefoglalások Beszámolók rendezvényekrôl
Bemutatjuk vállalatainkat Tájékoztató rendezvényekrôl
Hírek, adatok, információk MKE hírek
Évfordulónaptár, 1997 MTESZ hírek
Szemle A nemzetközi kapcsolatok hírei
Kémiai és vegyipari tárgyú lapok tartalmából Hirdetés


Megjegyzés: Az online kiadásból kihagytuk A tudományos élet
hírei
címû rovatot, amely a ChemoNetrôl közöl ismertetést.

Vissza