Hálózati kislexikon

[N]

name server
Angol szó, jelentése: névkiszolgáló.

netiquette
Angol szóösszetétel a net/work (hálózat) és az etiquette szavakból.
A netiquett az Internetet használók legfontosabb illemtani szabályainak a gyûjteménye. Az netiquette be nem tartása súlyos következményekkel is járhat. Például a felhasználót a szolgáltatója eltiltja az Internet használatától egy bizonyos ideig. Kezdõ Internet felhasználók olvassák el ezt a hálózati illemkódexet.

névkiszolgáló
A névkiszolgálók (name server) olyan hálózati számítógépek, amelyek a tartománynév rendszer és az IP címek közötti konvertálást, azok egymásnak megfeleltetését végzik el. A névkiszolgáló lehet egy program is, de nagyobb tartományok esetében ez a feladat külön erre a célra felállított számítógépet igényel. Minden egyes tartománynak van egy tartományi névkiszolgálója, amelyhez az adott tartományban lévõ gépek a kéréseikkel fordulnak. Ezek a névkiszolgálók pedig a felsõbb szintû tartományuk névkiszolgálójától kérik az igényelt adatokat, és így tovább, amíg el nem jutnak a legfelsõ szintû névkiszolgálóhoz (ezekbõl több is létezik).

Mindezek megértéséhez vegyünk egy konkrét példát! A maxi.inf.elte.hu nevû gépet szeretnénk elérni. A gép Internet címének meghatározásához több potenciális kiszolgálót kellene megkérdezni. Elõször egy központi kiszolgálótól (root: gyökér, ld. a fa struktúrát) kellene megtudakolni, hogy hol található a hu kiszolgáló, amely nem más, mint a hálózatba kapcsolt magyarországi gépek nyilvántartása. A következõ feladat lenne a hu kiszolgáló lekérdezése arról, hogy hol található az elte névkiszolgáló (Eötvös Loránd Tudományegyetem). Ez után az ELTE-tõl kérdeznénk le az informatikai tanszékcsoport (inf) névkiszolgálójának adatait, majd végül ez adná a maxi-ról kért információkat. A végsõ eredmény a maxi.inf.elte.hu gép Internet címe lenne.

newsgroup
Angol szó, jelentése hírcsoport.
A hírcsoportok a USENET hálózat témakörei, amelyek az információkat érdeklõdési körökre elosztva szolgáltatják a hálózatra bejelentkezett felhasználók felé.

News Server
Olyan kiszolgáló, amelyen keresztül a USENET hírcsoportjaihoz férhetünk hozzá.Vissza a Mutatóhoz