Mûemléki kõanyagok földtani-kõzettani elemzésének eredményei

Dr. Kertész Pál

A mûemléki kõanyagok amelyek sorába ezen elemzés szempontjából a mûemlékeken, történelmi építményeken elhelyezett vagy azokról származó építõ- és díszítõkövek, valamint az építmények közvetlen (például alapozási) kõzetkörnyezete tartoznak régóta tárgyai a részletes kõzettani-földtani elemzésnek. Ilyen irányú kutatásokat a kõzettan korai szakaszából is ismerünk. E kutatások során a kõzettan számos kutatási eredménye vált ismeretessé, elõbbrevíve az adott mûemlék ismeretét, valamint a földtudományok több részét is. Kevésbé köztudott azonban, hogy ezen elemzések olyan eredményeket is elõhozhatnak, amelyek már nem tartoznak a földtudományi ismeretek körébe, és hasznos, bizonyos esetekben döntõ ismereteket is feltárhatnak. A következõkben egy néhány, ilyen jellegû kutatás, illetõleg probléma részleteit kíséreljük meg áttekinteni.

A mûemléki kõanyagok elemzésétõl eleve elvárjuk, hogy közvetlen földtani-kõzettani adatok mellett a

választ adjanak, de bizonyos esetekben lehetõségünk nyílik

megismerni, vagy más érdekességekre következtetni.

A kõanyagok ilyen elemzését több szempont alapján is végezhetjük, amelyeket hozzávetõleges teljességgel a következõkben foglalhatunk össze:

1. Az építmény (mûemlék) helykiválasztása, evvel a kõzetkörnyezet kijelölése

2. Az épületszerkezet és a kõzetkörnyezet közvetlen összefüggései

3. Az építõkövek fõbb kiválasztási tulajdonságai:

4. A beépített kõanyagok származása:

5. Jelenlegi (a mûemléken változott) tulajdonságok és azok megõrzése vagy javítása

A fenti szempontok általában együttesen jelentkeznek és kizárólag az osztályozás áttekintése céljából választhatók el egymástól. Így például a teherbírás, a faraghatóság, a származás és a kõvédelem egyetlen kutatási tevékenységbe fonódik össze. Az áttekintésnél azonban egyes példákat kell figyelembe vennünk.


Vissza "A föld- és környezettudományok szerepe
történeti örökségünk megôrzésében" c. laphoz
Vissza a cikk-gyûjteményhez
http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/