Az első csillagok és kvazárok kialakulása

a,bHaiman Zoltán és aAbraham Loeb

aHarvard University, Department of Astronomy, 60 Garden Street, Cambridge, MA 02138, U.S.A.
bFermi National Accelerator Laboratory, P.O. Box 500, Batavia, IL 60510, U.S.A.

Az első asztrofizikiai objektumok

Az utóbbi pár évben a nagy érzékenységű csillagászati műholdakkal és távcsövekkel (Hubble Space Telescope, Keck Telescope) felfedeztek számos nagy vöröseltolódású (z~5) galaxist, kvazárt, valamint a kvazárok nagy felbontású spektrumában sokszáz ún. Lyman alfa felhőt. Ezek az asztrofizikai objektumok több milliárd fényév távolságig, azaz a Big Bang óta eltelt 10-20 milliárd évnek megfelelő távolságnak jelentős hányadáig megfigyelhetőek. Így tehát kisérletileg nyomon követhető a különböző asztrofizikai objektumok kozmikus kialakulási folyamatának az utolsó 50-90%-a. Ezek a z<5-re korlátozott megfigyelések azonban valószínűleg még nem leplezték le a Big Bang után kialakult csillagok és kvazárok első generációját. Több közvetett bizonyíték is utal arra, hogy a legelső objektumok már korábban, a Big Bang utáni első pár milliárd évben léteztek: a galaxisok közti hidrogéngáz magas ionizáltsági foka [1]; a legtávolabbi Lyman alfa felhőkben is megtalálható magas rendszámú elemek (mint pl. C, Si) jelenléte [2]; a Tejút és más galaxisok körüli hélókban észlelt gravitációs mikrolenzing [3]; és a nemrég felfedezett infravörös háttérsugárzás intenzitása [4]. Az hogy az első objektumok már a Big Bang utáni pár milliárd évben létrejöttek, következik az elméletből is. Az ún. Cold Dark Matter (CDM) modellek szerint az asztrofizikai objektumok gravitációs csomósodással jönnek létre a primordiális gáz kezdeti egyenletlenségeiből. Az ilyen típusú modellekben pontosan kiszámítható a kezdeti perturbációk csomósodásának az ideje. Ezekből a számításokból pár milliárd év adódik, tehát az elmélet szerint az első objektumok már a jelenlegi megfigyelések határán túl (z>5) is létezhettek [5].

Az első objektumok modellezése

Felmerül tehát a kérdés, hogy pontosan mikor és hogyan jöttek létre az első objektumok, milyen tulajdonságokkal rendelkeztek, és hogy megfigyelhetőek lesznek-e az elkövetkezendő évtizedre tervezett műszerekkel? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására egy szemianalitikus modellt készítettünk [6]. A modell fontosabb alkotóelemei a következők: (i) a primordiális gáz egyenletlenségeiből a gravitációs csomósodást nyomonkövető Press-Schechter elmélet [7], (ii) a kisebb tömegű gázfelhők hőmérsékletét és nyomását nyomon követő 1-dimenziós gömbszimmetrikus szimulációk, és (iii) a virializálódott, stabil egyensúlyban lévő gázfelhők további csomósodásához, vagy széttöredezéséhez szükséges H2 molekulák koncentrációját nyomon követő kémiai reakciók hálozata. A csillagképződés hatásfokát úgy normalizáljuk, hogy a Lyman alfa felhőkben megfigyelt széntartalmat kapjuk, a kvazárok képződését pedig a kvazárok z=3-nál megfigyelt fényesség-eloszlása szerint kalibráljuk.

Az első objektumok megfigyelhetősége

A modelleink két alapvető következménye, hogy (1) a kozmológiai Jeans tömegnél (ahol a gravitációs erő egyenlő a nyomással) 100-szor kisebb (~103 naptömegű) primordiális perturbációk a Cold Dark Matter hatására össze tudnak csomósodni, de (2) az első csillagok vagy kvazárok jóval nagyobb (~108 naptömegű) perturbációkból kellett, hogy képződjenek, mert az ennél kisebb gázfelhőkben a H2 molekulákat fotodisszociálja a 11.8-13.6 eV közötti ultraibolya háttérsugárzás. Így a legelső csillagcsoportosulásokat vagy kvazárokat tartalmazó galaxisok tömege kb. 108 naptömeg volt. Mindkét típusú objektumnak vannak lehetséges megfigyelhető következményei. A galaxisok közti gáz ionizálásából adódóan felszabadult fotoelektronok Thomson szórás által kölcsönhatásba lépnek a mikrohullámú háttérsugárzással, és csökkentik annak az anizotrópiáját. Az anizotrópia mérésére készülő MAP (amerikai) és Planck (európai) műholdak mérni tudják majd ezt a csökkenést. Az első csillagok szupernóva robbanásaiból származó csillagpor elnyeli a csillagok és kvazárok ultraibolya fényét, és ezt az energiát infravörös hullámhosszon visszasugározza. Ez a sugárzás eltorzitja a mikrohullámú háttérsugárzás feketest spektrumát; a torzulás mértéke hasonló a COBE műhold érzékenységéhez (Compton y-paraméter ~1.5x10-5). A NASA által 2007-re tervezett Next Generation Space Telescope [8] előrejelzett érzékenysége (1nJy a 1-3.5 m tartományban) elegendő lenne sokszáz primordiális galaxis és kvazár direkt megfigyeléséhez. A már meglévő Hubble Deep Field adatai alapján a legkisebb tömegű kvazárok képződését megakadályozta az ultraibolya háttérsugárzás fotoionizációs melegítő hatása [9].

Hivatkozások:

[1] Gunn, J.E., Peterson, B. A., Astroph. Journal, 142, 1633 (1965).

[2] Songaila, A., Astroph. Journal Letters, 490, 1 (1997).

[3] Alcock, C. et al., Astroph. Journal, 486, 697 (1997).

[4] Fixsen, D. J. et al., Astroph. Journal, megjelenés alatt (1998).

[5] Haiman, Z., Loeb, A., Astroph. Journal, 483, 21 (1997).

[6] Haiman, Z., Loeb, A., Astroph. Journal, 503, nyomdában (1998).

[7] Press, W. H., Schechter, P. L., Astroph. Journal, 181, 425 (1974).

[8] Smith, E. P., Koratkar, A., eds., Ast. Sc. Pac. Cnf. Sr. 133 (1998).

[9] Haiman, Z., Madau, P., Loeb, A., Astroph. Journal, benyújtva (1998).