Györgyi (Giergl)  Alajos:
Deák Szidónia

(Festmény II. bélyegsor 1967)

Györgyi (Giergl) Alajos festő (1821-1863)

id. Giergl Alajos ötvös fia

Györgyi Alajos önarcképe

Önarckép. Reprodukció Bakay Margit könyvéből

Rövid életrajza

Györgyi Alajos, Giergl (Pest, 1821. márc. 15. – Pest, 1863. szept. 22.): festő.

Györgyi  Kálmán művészeti író apja, Giergl Alajos ötvös fia. Apjának pesti műhelyében előbb ötvösséget, majd Peschky József mellett festeni tanult. E tanulmányait 1841–43-ban Bécsben folytatta és fejezte be. Hazatérte után főleg arckép-megbízásokkal halmozták el (Deák Ferenc, Széchenyi István és mágnáscsaládok családi arcképei stb.), de festett biedermeier ízű életképeket is (Búsongó leány, Vadorzók, Beteg gyermek, Közelgő vihar, Szorgalmas tanuló stb.). Kísérletezett a történelmi műfajjal (Báthory Zsigmond; jelenet Jósika Abafijából), az oltárkép-festéssel is (Csóka; bp.-i Bazilika). 1845-től gyakran szerepelt a Pesti Műegylet kiállításain. 1857-ben tett olaszo.-i tanulmányútja után festett képei a velencei festészet hatását mutatják. Legtöbb alkotása (főleg arcképei) ma is magántulajdonban van, de számos képét őrzi az MNG, a Történeti Képcsarnok és más vidéki közgyűjtemények. 1860-ig a Giergl nevet használta, s műveit is ezzel a névvel jelezte. – Irod. B. Bakay Margit: Gy. G. A. (Bp., 1938.) 
Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC04834/05662.htm

Első felesége Musch Erzsébet  (1819-1854), ebből a házasságból születik két gyermeke, Géza, a későbbi építész, és Emma.
Második felesége Haliczky Amália (1836-1913), az ő révén kerül rokonságba a Wieser családdal. (Haliczky Amália anyja Haliczky Antalné Wieser Mária). A második házasságból két fia születik, Sándor és Kálmán, a későbbi iparművész tanár.

GYÖRGYI ALAJOS. Művészet, Hatodik évfolyam, 1907,  Második szám,  p. 127-144. http://epa.oszk.hu/00000/00009/06/127-144-kronika.htm

B. Bakay Margit A biedermeier kor elfelejtett festője Györgyi (Giergl) Alajos,  Budapest 1938.
http://www.mek.oszk.hu/01500/01588/index.phtml

A könyvre hivatkozik:
http://hiresmagyar.lap.hu/
http://www.motivacio.hu/ffriss/irodalom/muveszet/muvtort.htm

HAZA ÉS HALADÁS
A REFORMKORTÓL A KIEGYEZÉSIG (1790-1867)
Encyclopaedia Humana Hungarica 07.
http://www.mek.oszk.hu/01900/01903/html/index4.html
Művei

GYÖRGYI (Giergl) Alajos festményei a "Képzőművészet Magyarországon" gyűjteményben

http://www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/g/gyorgyi/index.html

Festményei a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán (XIX. századi kiállítás)

Györgyi Giergl Alajos: Női mellkép, 1856
http://www.mng.hu/kiallitas.php?inf=kiall_all3&menu=kiall_all&picture_id=893

Györgyi Giergl Alajos: Meglepett udvarló
http://www.mng.hu/kiallitas.php?inf=kiall_all3&menu=kiall_all&picture_id=914

Györgyi Giergl Alajos: Vigasztalás
http://www.mng.hu/kiallitas.php?inf=kiall_all3&menu=kiall_all&picture_id=757

Györgyi Giergl Alajos: Deák Szidónia
http://www.mng.hu/kiallitas.php?inf=kiall_all3&menu=kiall_all&picture_id=778

Györgyi Giergl Alajos: Nő a szabadban
http://www.mng.hu/kiallitas.php?inf=kiall_all3&menu=kiall_all&picture_id=787


Liszt Cosima arcképe

http://www.lisztmuseum.hu/hun/halo-dolgozo-2.html

Erkel Ferenc arcképe

Magyar Nemzeti Múzeum
http://www.geometry.net/composers/erkel_ferenc.php

Dr. Árpás Károly: A Himnusz, Mozaik Oktatási Stúdió oktatási anyaga,
http://www.mozaik.info.hu/mozaweb/himnusz/page5118.htm
http://www.mek.oszk.hu/01500/01588/html/bakay10.html

Deák Ferencről festett arcképei

Egészalakos álló arckép, Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum, 1862. Jelenleg a  a zalaegerszegi városháza dísztermében van elhelyezve.
Kiss Gábor [szerk.], Fatér Bernadett, Gyenes Imre, Kiss Gábor:
"Használd a jók benned vetett bizalmát"..-  Deák Ferenc tisztelete és
emlékezete Zala megyében, Zalaegerszeg, 2004.
http://www.dfmk.hu/pdf/Deak.pdf
Megjegyzés: sajnálatos módon a mű 13. oldalán a festő neve hibásan, Györgyi (Griegl) Alajos  formában szerepel

Deák Ferenc arcképe, Magyar Nemzeti  Galéria, 1860.
http://www.mek.oszk.hu/01500/01588/html/bakay23.html

Deák Ferenc arcképe a Kaposvári Rippl-Rónai múzeumban

Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum,
reprodukciója Körmöczi Katalin[szerk.]: "...A mi megmarad, fordítsa jó czélokra" - Deák Ferenc hagyatéka, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 1992. könyv címlapján

Gróf Széchenyi István arcképe

Bálint B. metszete Györgyi A. 1860-iki festménye után
SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE
IV. FEJEZET. A nemzet önvédelme.
http://www.mek.oszk.hu/00800/00893/html/doc/c400566.htm

Lónyay Ödönné, Pázmándy Vilma arcképe, 1859

Pannonhalmi Bencés főapátság
http://collections.osb.hu/cgi-bin/targy?targy=99&kep=fest_104

Gerster Károly (1819-1867) építész arcképe 

Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma
Aczél Eszter Krisztina: Arcképek a XIX. század első feléből
http://www.btm.hu/ihm_anyagok/Ujkor/rostas/esszek/22_aczel_eszter_krisztina.html
http://www.btm.hu/ihm_anyagok/Ujkor/rostas/targyak/22_01.html

Vigasztalás

Bakó Zsuzsanna: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ábrázolása és kultusza a 19. századi magyar festészetben, Üzenet, 2003 tavasza
http://www.zetna.org.yu/zek/folyoiratok/76/bako.html

A család tagjairól, rokonokról festett képei
További művei

Női arckép, Vármúzeum Simontornya, Nemesi ősgalériák Tolna megyében, Állandó kiállítás,
Szekszárdi múzeum által kölcsönzött festmény,
Női arckép
Az arckép a kiállításon (Erhardt László fényképfelvételei)
http://www.museum.hu/search/permanent.asp?IDP=967&ID=641

Blaskovich Múzeum, Nemesi kúria a 19. században - Blaskovich gyűjtemény, [Időszaki kiállitás]
http://www.museum.hu/tapioszele/blaskovich/
http://www.museum.hu/search/permanent.asp?IDP=821&ID=551


Györgyi-Giergl Alajos működése a füzérradványi Károlyi-kastélyban
A kastély története
http://www.mag.hu/html/fuz_karoly/tort.htm

Györgyi-Giergl Alajosra vonatkozó információk Molnár Zsuzsa művészettörténész hagyatékában
MTA Művészettörténeti Kutatóintézet Adattára
http://www.arthist.mta.hu/index.php?page=fondok&fon=77

dr. Varga Zsolt, Ivanics József: Barangolás a stílusok világában 
Berze Nagy János Gimnázium és Szakiskola, Gyöngyös, Kossuth Lajos út 33.
http://www.berze-nagy.sulinet.hu/stilus/romantika/gyorgyi.htm

Művészettörténet, Tóth Angelika: A klasszicizmus Magyarországon
http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/21het/muvtori/muvtori21.html

Művészettörténet, Tóth Angelika: XXIII. A MAGYARORSZÁGI ROMANTIKA
A romantika kezdetei
http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/23het/muvtori/muvtori23.html

Szvoboda Dománszky Gabriella, művészettörténész:
Barabás Miklós és a portréfestészet. A pesti biedermeier (Rombauer János, Czautzik József, Giergl Alajos, Müller János Jakab, Kisfaludy Károly, stb.)
A Mű-Terem Galéria Szabadegyetemének 3. előadása, 2001. október 15. hétfő
http://www.mu-terem.hu/eloadas3.htm

Szvoboda Dománszky Gabriella, művészettörténész:
    A Pesti Műegylet története
    (vázlat)
      Budapesti Negyed 32-33. (2001/2-3)    
http://www.epa.hu/00000/00003/00025/szvoboda.htmlCikkek

Tárogató. Az állandó képtárlat...  [Giergl Alajos: Beteg gyermek]
Vasárnapi Ujság ,1854. julius 16-kán (20. szám.)
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00020/datum00541/cim200553.htm

Kakas Márton: Az idei műtárlat. [Giergl Alajos:  Három királyos gyerekek, Cleopatra]
Vasárnapi Ujság 1854-1860
1857. aprilis 19-én (16. szám)
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00164/datum03536/cim103547/cim203548.htm 

Közintézetek, egyletek. (A pesti müegylet e hó 20-án tartott sorsolása) [Giergl: „Jelenet Jósika Abafijából”]
Vasárnapi Ujság 1854-1860
1858. aprilis 25. (17. szám.)
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00217/datum05910/cim105922/cim205926.htm

FARKASFALVI IMRE: BENKERT MÁRIA IMRE. Művészet, Szerkesztette: Lyka Károly, 
Hetedik évfolyam, 1908,  Első szám,  p. 060-72.
http://epa.oszk.hu/00000/00009/07/060-072-kronika.htm

KACZIÁNY ÖDÖN: PESTI MŰVÉSZÉLET AZ ÖTVENES ÉS HATVANAS ÉVEKBEN, Művészet, Szerkesztette: Lyka Károly,   Kilencedik évfolyam, 1910,  Első szám, p. 10-22.
http://epa.oszk.hu/00000/00009/09/010-022-hatvan.htm


Györgyi-Giergl-képek az Interneten, művészeti gyűjteményekben

Megjegyzés: az alábbi gyűjtemények legtöbbje másolatok készitését vállalja. A legtöbb helyen a "Vigasztalás" c. festményt mutatják be, amelyről megfelelő dijért tetszőleges méretű másolat készíttethető

http://virtualart.admin.tomsk.ru/g/p-giergl1.htm...
http://cgfa.sunsite.dk/g/p-giergl1.htm 
http://www.artunframed.com/giergl.htm
http://www.euro-art.co.uk/Alajos-Gyrgyi-Giergl.htm
http://www.artsender.com/gallery/details.asp?PaintingID=2524
http://www.artcyclopedia.com/artists/giergl_alajos_gyorgyi.html

http://www.bestpriceart.com/search/result/?cri=artists&ust=Alajos%20Gy%F6rgyi%20Giergl
http://www.arts-plaza.com/oil-painting-artist-g/Alajos-Gy%F6rgyi-Giergl-Consolation.html
http://www.geocities.com/debylynn898/AlajosGyorgyiGiergl.html
http://www.scaruffi.com/art/painters.html
http://www.artultime.com/oil-painting-g.htm


Györgyi Alajos  sírja a budapesti Kerepesi temetőben

Györgyi (Giergl) Alajos sírja
Eggenberger-Wieser kripta

Györgyi (Giergl)Alajos sírja
sírfelirat

Györgyi Alajost a Wieser családdal való rokonság miatt (anyósa volt Wieser Mária) a Kerepesi úti temetőben az Eggenberger-Wieser család kriptájába temették. A kriptát a Nemzeti Kegyeleti Bizottság védelem alá helyezte.

A Kerepesi úti temetõ - II. A bevezető tanulmányt írta, az adattárat, a mutatókat és a szemelvényeket összeállította: Tóth Vilmos
A Kerepesi úti temetõ 1999-ben
Budapesti Negyed 25. sz. VII. évf. 3. szám, 1999. ősz (1999/3)
http://epa.oszk.hu/00000/00003/00020/adatb.htm
Jobb oldali falsírboltok
http://epa.oszk.hu/00000/00003/00020/adat002.htm

Utolsó módosítás: 2006. jún. 26.
Az oldal magáncélra készült, egyes itt közölt dokumentumok szerzői jog által védettek lehetnek.

A Giergl-Györgyi család honlapjára      A Giergl-Györgyi család honlapjára