SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ   
 

Tanulmányok

 1995-2000   Fazekas Mihály Főv. Gyak. Gimn.   speciális matematika tagozat 
2000-2005  ELTE TTK   fizikus szak, asztrofizika szakirány 
2006-2009  ELTE TTK Fizika Doktori Iskola   részecskefizika és csillagászat program 
 2000-2006   ELTE Bolyai Kollégium   bentlakó tag 

Munkahelyek

 2005. december 1-től   2006. agusztus 31-ig   ELTE, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék   tudományos segédmunkatárs 
 2006. szeptember 1-től   2009. agusztus 31-ig   KFKI RMKI  fiatal kutató


Versenyeredmények középiskolában:


Versenyeredmények egyetemi hallgatóként:


Konferencián való részvétel előadóként:


Konferencia poszterek:


Egyéb előadások:

Bármelyik előadás anyaga elkérhető az alábbi e-mail címen!

 

 


Ösztöndíjak:


Referált publikációk: