Elméleti Fizikai Iskola


Modern fejlemények a kvantumelméletbenTihany, 2010. augusztus 30-szeptember 3.


ÓrarendHétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

9:00 - 9:50


Szabó László

Diósi Lajos

Kis Zsolt

Pályi András

10:00-10:50


Benedict Mihály

Geszti Tamás

Demeter/Djotján

Csörgő Tamás

11:10-12:00


Lévay Péter

Földi Péter

Demeter Gábor

Patkós András

13:00:-

Érkezés

Ebéd

Ebéd

Ebéd

Ebéd

15:00-15:50

Geszti/Ádám Péter

Tóth Géza

Takács Gábor

Domokos Péter


16:10-17:00

Diósi Lajos

Tóth Géza

Koniorczyk M.

Domokos Péter


17:10-18:00

Varró Sándor

Etesi Gábor

Kiss Tamás

Diszkusszió


18:30:00

Vacsora

Hétfő: Áttekintő előadások a kvantummechanika, kvantuminformatika és a

kvantumoptika utóbbi 30 évéről (Geszti Tamás,Ádám Péter, Diósi Lajos ).

Varró Sándor: Kvantumkorrelációk


Kedd: A kvantum összefonódás különböző aspektusai

Szabó László: Bell-egyenlőtlenség

Benedict Mihály: Az össszefonódás kérdésének történetéről, Tiszta állapotok, Schmidt dekompozíció.
Koherens állapotok és az összefonódás kapcsolata, A koordinátatérbeli összefonódás kialakulásának egy egyszerű modellje.

Lévay Péter: Három qubit összefonódottság Klasszifikáció, entanglement monogamia:. distributed entanglement. Három qubit összefonódottsági osztályok geometriája. Kapcsolat a fekete lyukakkal.

Tóth Géza (2 óra) Többtest összefonódás és detektálása A többtest összefonüdottság elemei Detektálás kevés részecskére (<10 részecske). Sokrészecske összefonódottság (106 részecske)

Etesi Gábor: Kvantum-algoritmusok és a kvantum-számítógépek számitási kapacitása


Szerda: Dekoherencia elméletek és a klasszikalitás kialakulása

(Diósi Lajos, Geszti Tamás, Földi Péter, Koniorcyzk Mátyás, Takács Gábor)

Diósi Lajos: Dekoherencia Markovi dinamika
Geszti Tamás: Nanomechanikai rendszerek ott, ahová a kvantum-klasszikus határt várjuk

Koniorczyk Mátyás: Kvantum homogenizáció: a dekoherencia egy mikroszkópikus modellje

Kiss Tamás: Kvantumos bolyongás és komplex káosz: mérésekkel befolyásolt érdekes dinamika kvantuminformatikai protokollokban


Csütörtök: Fény-anyag kölcsönhatás különböző aspektusai

(Domokos Péter, Kis Zsolt, Demeter Gábor)

Kis Zsolt: Sötét állapotok szerepe fénnyel indukált koherens-kontroll folyamatokban
Demeter Gábor (Djotyan Gagik):
Atomoptika frekvenicamodulált lézerpulzusokkal
Demeter Gábor:
Atomok hűtése és csapdázása lézerrel


Péntek: Egyéb érdekességek

Pályi András: Spin qubitek szilárdtestekben

Csörgő Tamás: Kvantum-optikai módszerek a nagyenergiás fizikában

Patkós András/Meszéna Balázs: Neutrinó-oszcilláció