Dr. Ronyecz József

(1928. március 4 – 2007. szeptember 17.)

fizika-matematika szakos
 főiskolai tanár

Az itt található adatok elavultak lehetnek. Frissebb adatok találhatóak a Theisz György által írt nekrológban.

1928. március 4-én született a Csanád megyei (ma Békés megyéhez csatolt) Végegyházán. Iskoláit Eleken, majd Szegeden végezte, itt érettségizett 1949-ben. A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi karán, a fizika-matematika szakon szerzett középiskolai tanári oklevelet. Utána Debrecen következett: a Kossuth Lajos Tudományegyetemen két évig tanársegéd volt. Ezután visszatért szülőföldje közelébe. Hódmezővásárhelyen 20 évig gimnáziumi tanár, eközben 12 éven át Csongrád megye és egy ideig Szeged város középiskoláiban is fizika szakfelügyelő volt. Miután Székesfehérvárra került, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán 1976-tól 1993-ig főiskolai tanár volt. Innen ment nyugdíjba 1993-ban.

Vérbeli kísérlet fizikus volt (kissé „Öveges-típus”). Debrecenben még atommag-reakciók kölcsönhatási mechanizmusait tanulmányozta, de tanári pályáján már ontotta a bemutató fizikai kísérletekhez a módszereket és eszközöket. Egyes bemutató (mechanikai) kísérleti eszközeiből még „árú” is lett, melyeket a Tanért forgalmazott, részben külföldre is. Az 1960-as évektől foglalkozott a légpárnás eszközök fejlesztésével. A világon először alkalmazott kísérleti célú légpárnás tengelyt és szélmotort. Doktori értekezése is e témából való: Mechanikai kísérletek légpárnás készletekkel (1975).

Légpárnás kísérleti eszközeivel középiskolákban, egyetemeken, sőt külföldön is járt, bemutatókat tartott. Nagy számban nyert díjakat velük: Munkásságának eredményeiről számos tudományos konferencián tartott előadást, száznál több tudományos és ismeretterjesztő cikke jelent meg. Ismeretterjesztő munkájáért megkapta a TIT aranykoszorús jelvényét. 1980 óta foglalkozik Lánczos Kornél kutatásával. Ő volt a Lánczos centenárium egyik fő szervezője. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a Veszprémi Akadémiai Bizottság Tudományos Alapítvány tagja.


Fontosabb elismerései

 

1969 – Mikola Sándor Fizikatanári díj

(A vidéki fizika tanárok közül elsőként, 1969-ben jutalmazták meg a díjjal, bár maga az oklevél csak 1971-ben készült el.)


 

1973 – Kiváló Újító arany fokozata


2002 – Ferenczi-díj

(Az oklevelet a 2002. december 2-án elhunyt, a díj megítélésekor már súlyosan beteg Marx György nem tudta aláírni.)