Öveges József Fizikaverseny

 

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat fizikaversenyt hirdet meg a 2005/2006. tanévben.

 

A verseny célja: tehetségnevelés (problémamegoldó, megfigyelő, kísérletező, szövegértési képességek fejlesztése)

 

Részt vehet minden, legfeljebb 8. osztályos tanuló.

 

A verseny témája, ismeretanyaga,

A 7. és 8. évfolyam fizika kerettantervi anyaga. Az I. forduló feladatsora számításos- és tesztfeladatokat tartalmaz, a II. fordulóban ezeken kívül jelenség elemzési feladat is szerepel. A III. fordulóban a számításos és számítás nélkül megoldható feladatokon kívül jelenség elemzés, mérő kísérlet végzése és értékelése, továbbá fizikatörténeti kérdések szerepelnek.

A versenyre való felkészüléshez felhasználható bármely fizika tankönyv és ismeretterjesztő könyv.

 

A felkészítéshez, illetve a felkészüléshez ajánlott feladatgyűjtemények

1. Dr. Berkes József, Janóczki József, Ősz György, Rónaszéki László, dr. Vida József: Országos Általános Iskolai fizikaverseny 1991-1995. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995

2. Dr. Berkes József, dr. Kotek László, Lóránt Jánosné: Felkészítő feladatok fizikából, Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, 2000

3. Dr. Berkes József, dr. Kotek László, Lóránt Jánosné: Felkészítő feladatok fizikából megoldások, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000

4. Az ELFT gondozásában az Öveges József Fizikaverseny országos döntőjéről évenként készített kiadványok. Beszerezhetők (a készlet erejéig): Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1371 Budapest, Pf. 433, ill. a Fizikai Szemle adott évfolyamaiban a versenyről megjelent írások.

5. Bonifertné - Halász – KövesdiMiskolczinéMolnárné: Fizikai kísérletek és feladatok 12 – 16 éveseknek. MOZAIK 2000. (Ötödik javított, átdolgozott kiadás)

6. Jármezei Tamás: Fizikaversenyre készülünk (Feladatgyűjtemény 11 - 15 éves tanulók részére), Okteszt Kiadó Nyíregyháza 1997.

7. Sebestyén - Vida - Zátonyi: Fizikafeladatok 10 éves kortól, Konsept - H Kiadó, Piliscsaba 2002.

 

A fizikatörténeti feladat feltételezi Öveges József életútjának, munkásságának ismeretét. A felkészüléshez javasolt irodalom:

1. Kovács Mihály: Öveges József (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 1993 – Magyar pedagógusok sorozat

2. Zsoldos Tamásné: Öveges József életútja (ELFT, 2004)

3. Öveges Józsefről az interneten található anyag

 

A nevezés módja: az ELFT versenyekkel kapcsolatos honlapjáról: www.kfki.hu/education/verseny/oveges , vagy az ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoport www.kfki.hu/elftaisk honlapjáról letölthető, ill. a pályázati kiírásban található nevezési lapon, melyet e-mailben vagy postai úton kell az ELFT Titkárságára: (ELFT 1371 Budapest, Pf. 433. ill. mail.elft@mtesz.hu ) 2005. október 31-ig elküldeni.

 

Fordulók

Az I. forduló feladatait és a hozzátartozó javítási útmutatót zárt borítékban kapják meg az iskolák 2006. jan 5-ig. A versenyt 2006. jan. 10-én 14.00 – 16.00 között kell megtartani. A 69% feletti eredményt elérő megoldók névsorát és dolgozatukat legkésőbb egy héten belül el kell juttatni a megyei (budapesti) versenyfelelőshöz. Ő 2006. febr. 1-ig juttatja el az adott megyében (Budapesten) a II. fordulóba jutott tanulók névsorát a versenybizottsághoz: mail.elft@mtesz.hu és értesíti a továbbjutó tanulót és iskoláját a továbbjutásról.

 

A II. forduló feladatsora és a hozzá tartozó megoldáskulcs zárt borítékban érkezik a megyei (budapesti) versenyfelelőshöz 2006. március 28-ig. A II. forduló időpontja: 2006. április 4. 14.00 – 16.00. A 60%-nál eredményesebb dolgozatokat egy héten belül kell továbbítani az ELFT titkárságára: ELFT, 1371 Budapest, Pf. 433.

 

A III. fordulóra a legjobb 70 dolgozat készítői kapnak meghívást. Az országos döntő időpontja: 2006. május 19 - 20 – 21.

 

Nevezési díj: 1000 Ft/fő, melyet a Kereskedelmi és Hitelbank RT 10200830-32310274-00000000 számlájára kell 2005. október 31-ig átutalni.

 

Az eredmény közzétételének módja

Az I. és a II. forduló eredményeit hirdető táblán, ill. megyei (helyi) újságban, körlevélben kell közölni.  Az országos fordulóról külön kiadvány készül (többek közt a következő évek felkészülését segítő céllal), a versenyt követő országos tanári ankéton plenáris előadás hangzik el ezzel kapcsolatban, a Fizikai Szemlében, és a KÖMAL-ban cikk ismerteti a verseny feladatait, és feladatonként értékeli az elért tanulói teljesítményeket. A verseny teljes anyaga olvasható a www.kfki.hu/elftaisk és a www.fizika.hu honlapokon.

 

Díjak: A legjobb eredményt elérő tanuló és felkészítő tanára az ELFT Öveges Érmét kapja. A díjazottak oklevél és tárgy jutalomban (folyóirat előfizetések, tankönyvkiadóktól könyvcsomag, szponzoroktól különdíjak) részesülnek. A 90 % feletti eredményt első díjjal, a 80 – 89 % közötti eredményt második díjjal, a 70 - 79 % közötti eredményt harmadik díjjal jutalmazza a versenybizottság.

 

A szervezők elérhetősége:      Csákány Antalné: 395-87-95, csakhome@axelero.hu;

                                                      Nagy Zsigmondné: 201-86-82, elft1@mtesz.hu

                                                      Ősz György: 06-34-385-373, oszgy.1@freemail.hu