2005 vezető eseménye a fizika területén

az American Institute of Physics összeállítása alapján

http://www.aip.org/pnu/2005/split/757-1.html

magyar kutatók hozzájárulásával publikált eredmény:

A jelenleg ismert legforróbb anyag folyadék halmazállapotú

A long islandi Brookhaveni Nemzeti Laboratórium (BNL) Relativisztikus Nehézion Ütköztető (RHIC) nevű gyorsítójánál  négy nagy kísérleti csoport közös  bejelentést tett, melyben először számoltak be  sokéves adatgyűjtésük  egységes értelmezéséről.  A RHIC  nehézion ütközéseiben olyan tűzgömb keletkezik, ami  a korai Világegyetem egyfajta mása, az Ősrobbanás utáni néhány mikromásodpercből.  Noha ez a tűzgömb az atommagok már ismert elemi építőköveiből: kvarkokból és  gluonokból áll,  azonban tulajdonságai  eltérnek a várakozástól, mivel  nem  gyengén kölcsönható kvarkok és gluonok  gázaként,  hanem sokkal inkább egymással  erősen kölcsönható kvarkok és gluonok alkotta  folyadékként viselkedik. (PNU 728).

Ebben felfedezésben a magyar kutatók jelentős és nemzetközileg is elismert szerepet játszottak. A PHENIX kísérletben három magyar intézmény: a Debreceni Egyetem, az ELTE és a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Részecske  és Magfizikai Kutató Intézet munkatársai és doktoranduszai vesznek részt, a PHENIX-Magyarország együttműködés keretében, melynek tudományos témavezetője Csörgő Tamás (MTA KFKI RMKI). A Dávid Gábor (BNL és Debreceni Egyetem) vendégprofesszor által vezetett debreceni csoport (Tarján Péter, Vértesi Róbert, Veszprémi Viktor) lényegesen járult hozzá az arany-arany ütközésekben keletkező új anyag azonosításához a részecskesugarak elnyelődését vizsgálva. Az ELTE TTK Atomfizikai Tanszék (Csanád Máté, Deák Ferenc, Kiss Ádám) és a KFKI RMKI kutatói (Csörgő Tamás, Hidas Pál, Ster András [aki az MTA MFA kutatója is],  Sziklai János és Zimányi József) főleg az ütközések frontálisságának meghatározásához, és a folyadékkép érvényességének kísérleti igazolásához járultak hozzá.

Kutatásaikat támogatta a Magyar Tudományos Akadémia, az MTA – OTKA – NSF együttműködés,  a NATO és  az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA).  A RHIC gyorsító üzemeltetését az USA Energiaügyi Minisztériuma finanszírozza.

 

[Erről a felfedezésről és az abban játszott magyar szerepről az MTA honlapja korábbi híreiben is beszámolt:

http://www.mta.hu/index.php?id=634&backPid=645&swords=folyad%E9k&tt_news=1219&cHash=3093cfe0dc

http://www.mta.hu/index.php?id=856&backPid=406&tt_news=1221&cHash=cf2f277f41 ]

 

2005 további vezető fizikai  eseményeit időrendben sorolja fel  az Amerikai Fizikai Intézet (AIP) honlapja:

A Cassini űrhajó megérkezik a Szaturnuszhoz, a Huygens szonda pedig sikeresen landol  annak Titán nevű holdján (PNU 716);

Szilícium alapú lézereket  fejlesztettek ki (Nature, Február 17.);

A legnagyobb mért, Naprendszeren kívülről jövő fénykitörés észlelése (PNU 721);

Szilárd anyagban észlelt szuperfolyékonyság újabb bizonyítékai (PNU 724);

Naprendszeren kívüli bolygóról jövő infravörös sugárzás észlelése (PNU 724);

Zeptogramm tömeg érzékenységű tartókaros szenzor (PNU 725);

Alacsony nyomáson fröccsenésmentesen  becsapódó cseppecskék  (PNU 725);

Pirofúzió, a piroelektromos kristály segítségével létrehozott fúziós reakció (PNU 729);

A hadronok tömegének eddigi legpontosabb, rács-QCD számoláson alapuló leírása (PNU 731);

A gyenge kölcsönhatás eddigi legpontosabb mérése (PNU 736);

Ultrahideg fermi atomok közvetlenül észlelt szuperfolyékonysága (PNU 734);

A „frekvenciafésű"  technika (egy, a 2005-ös Nobel-díjhoz kapcsolódó téma) ultraibolya tartományba való kiterjesztése (PNU 735);

A Föld belsejében keletkező neutrínók észlelése (PNU 739);

Sötét atom-molekula keverék állapotok (PNU 744);

Influenza vakcinák hatékonyságának statisztikus mechanikán alapuló becslése (PNU 724);

Hidrofób víz (PNU 747);

A 2005-ös fizikai  Nobel-díj (PNU 748);

Sétáló molekulák (PNU 751);

fonon Hall effektus  (PNU 750);

Kettős neutroncsillagok összeomlásából származó  rövid gamma-kitörések azonosítása (Nature, Október 6.);

Hiper-kevert állapotok (PNU 754);

További előrelépés a balkezes avagy negatív törésmutatójú anyagok kutatásában, többek között tökéletes lencsézés (Science 22 April), infravörös tartománybeli közel tökéletes lencsézés (PNU 750, valamint a negatív törésmutatójú viselkedés infravörös-közeli tartományba való kiterjesztése (PNU 756).

Vissza a fizikai hírekhez

 

(Az AIP 2005 vezető fizikai eseményeit felsoroló honlapját magyarra Csanád Máté és Csörgő Tamás fordította.)