Hírek és közlemények

A PMSZFT Alapítvány Kuratóriumának új tagjai 1997. december 15-tôl:

Elnök:

tagjai:


Nevezettek - Békés Verát kivéve, aki a MTA Filozófiai Intézetének tudományos munkatársa - a BME Filozófia tanszék oktatói.

A FISP (International Federation of Philosophical Societies) 1997. novemberében felvette tagjai sorába a PMSZFT-t. A FISP Alapszabálya elolvasható a Társaság könyvtárában.

Az Appraisal és a Tradition and Discovery c. folyóiratok legújabb számainak tartalomjegyzékeit xerox másolatban e számunkban (a nyomtatott verzióban) közöljük. A folyóiratok egy példányban állnak rendelkezésre, ezért kölcsönözni nem tudjuk ôket, de a helyszínen elolvashatók, ill. kivánságra xeroxmásolatot készítünk az egyes cikkekrôl. Ugyanez vonatkozik az 1991-es Polányi Konferencia anyagára. Megrendelhetô telefonon, faxon vagy e-mail-en. A xerox másolat ára: oldalanként: 15.-Ft, + postaköltség.

A PMSZFT Könyvtára Bp. 1111 Mûegyetem rkp. 3.K.I.59.sz. alatt mûködik, keddenként 12-14 óra között. (Elôzetes telefonbejelentkezés ajánlatos.). Tel: 463-1181, fax: 463-1042, e-mail: gabore@tttkk2.tttk.bme.hu

Kari Polanyi-Levitt, Polányi Károly leánya 1997. november 20-án villámlátogatást tett a Társaságnál. A vendéggel Békés Vera és Gábor Éva beszélgettek.

1998-ban több mûhelyvitát szervezünk.
Az elsô félévre tervezett viták:
1. Polányi Károly. A nagy átalakulás címû magyarul nemrég megjelent könyvének ismertetése, fôbb gondolatainak elemzése. Bevezetôt tart: Mészáros Gábor, a könyv kiadója, valamint Martin Endre adj. (BME) (A könyvbemutató 1998. március 17-én nagy érdeklôdés mellett megtörtént).
2. Karvalics László (BME Informatika Tanszék): Az abdukciótól a hallgatólagos tudáson át a a Santiago elméletig címen tart elôadást.
3. Kunszt György építészmérnök tervezett elôadásának címe: Szabó Lajos gondolatainak fôbb vonásai. Hasonlóságok Szabó Lajos és Polányi Mihály filozófiájában.

A második félévre tervezett mûhelyviták:
1. Polányi Károly: A nagy átalakulás
2. Polányi Mihály vallásfilozófiája. (Erdôs F.)
3. Személyes szimmetria. (Hargittai I.)

Az elôadások végleges címét, helyét és idôpontját késôbb közöljük.

Budapest, 1998. március

A PMSZFT Vezetôsége
A POLANYIANA Szerkesztôbizottsága


POLÁNYI MIHÁLY SZABADELVÛ FILOZÓFIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY
1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3. K.I.59.
463-1181, fax: 463-1042

Tisztelt Támogatónk!

A Polányi Mihály Szabadelvû Filozófiai Társaság vezetôsége és a Társaság Alapítványának Kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik 1997-ben személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották a Társaság javára. A felajánlott összeg 20.700 forint volt, amit mûködési költségekre fordítunk. A felhasznált összegrôl az Alapítvány Kuratóriuma tételesen el fog számolni.

Elôre is köszönjük, ha 1998-ban is támogatni kivánják a Polányi Mihály Szabadelvû Filozófiai Társaság munkáját.

A Polányi Mihály Szabadelvû Filozófiai Társaság Alapítványának adószáma: 19635617-0-012
bankszámlaszáma: 10200823-222-18951-00000000

A bank címe: AMRO-Bank, Bp. 1051. Arany János u. 20.

Budapest, 1998. március

Polányi Mihály Szabadelvû Filozófiai Társaság Alapítvány Kuratóriuma


Polanyiana 6. évfolyam, 2. szám, 1997
http://www.kfki.hu/chemonet/polanyi/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/polanyi/


Vissza a tartalomjegyzékhez