Polanyiana
TARTALOMJEGYZÉK
3. kötet, 3. szám
ELÔSZÓ
A LÁTVÁNYELVÛSÉG ÉS A "KUNSTWOLLEN"
(A mûvészettörténet és a képzômûvészetek paradigmája)
A JEL ÉS A MEGISMERÉS
A REALIZMUS KÉRDÉSE POLÁNYI MIHÁLY
TUDOMÁNYFILOZÓFIÁJÁBAN
VALLOMÁS
MIT JELENT ZSIDÓNAK LENNI?
IN MEMORIAM
ÚJLAKI GABRIELLA

(1958-1994)

Motto: "Egy pont
a mondat közepén"Vissza az Archívumba