Toxikus vegyületek élelmiszer- és takarmánynövényekben, genetikai lehetőségek a káros hatások csökkentésére

Bálint Andor, Professor Emeritus, Szent István Egyetem,
Genetika és Növénynemesítés Tanszék, Gödöllő 
 

A veszélyforrásokat az élelmiszerekben sokféleképpen lehet csoportosítani. Farkas (2000), Lee (1983) nyomán szemléletesen mutatja be az eltérést a súlyponti kérdésekben a kutatók és a fogyasztók között (1. táblázat).

1. táblázat
Kutatók
Fogyasztók
2. Túltáplálás

3. Nem mikrobális biztonság

a) szennyeződések

b) természetes toxinok

c) mezőgazdasági vegyszerek

d) élelmiszerek kiegészítő vegyületei

1. Peszticidek

2. Új élelmiszer vegyületek

3. Új kémiai adalék anyagok

4. Családi kockázatok

a) zsírok és koleszterin

b) baktériumos romlás

c) lejárt (régi) élelmiszerek.


 

A lényeges témák szempontjából az, hogy a természetes toxinok (én ezen az élelmiszernövényekben lévő toxikus vegyületeket értem) létezéséről a fogyasztóknak nincs tudomásuk.

A megadott időkeretben az előadó számára két lehetőség van: végigmenni a szerveskémia rendszerén, ami reménytelen, vagy néhány növényfajban adni egy helyzetelemzést. Ezek a vegyületek általában kis koncentrációban fordulnak elő, de bizonyos külső feltételek, feldolgozási eljárások, tárolás során káros hatásúak lehetnek (Miller Jones, 1995). A következmény: akut toxikus, mutagén, karcinogén (rákkeltő), teratogén (fejlődési rendellenesség) és antikarcinogén (rákellenes) hatás. A szervezet sok esetben képes leküzdeni a károsítást.

Felmerülhet a kérdés, hogy a kultúrába vétel 7-10.000 ezer éve alatt miért nem küszöbölték ki ezeket a káros vegyületeket, egyáltalán mi a szerepe ezeknek?

A vad növényeknek az életben maradáshoz meg kell küzdeni a rovarkártevőkkel, a gomba, baktérium és vírusfertőzéssel. Témánk szempontjából a rovarok a legérdekesebbek. A burgonya vad fajai olyan alkaloidát, solanint tartalmaznak, amely megvédi a rovarok, többek között a kolorádóbogár ellen. A kultúrába vétel során az indiánok a keserű solanin tartalmú gumók közül folyamatosan a kevésbé keserűeket válogatták ki. Legtöbb solanint a Solanum

kurtzianum (S. macolae) 4,36 %-al tartalmazta. A kultúrfajták gumói 3-13 mg% solanint tartalmaznak. Az USA-ban ha 20 mg/100 g. van a burgonyában, már nem fogyasztható. Az egészségügyi szempontból kiváló burgonya 1-3 mg/100 g solanint tartalmaz, Angliában a határérték 2,5-15 mg/100 g. A legnagyobb mennyiség a héjban van. A hámozás 50 %-al csökkenti a solanin tartalmat. A csírás burgonya, vagy a fény hatására megzöldült héjú burgonya 6-7-szer több solanint tartalmaz az eredetihez képest. Sajnos mennyiségét sem a főzés, vagy hőkezelés, sem a hűtés nem befolyásolja (Jones L.R, J.J. Smith, 1996) (2. táblázat, GA: glükoalkaloid-solanin).
 
 

2. táblázat
 
 

GA-szintek a burgonyában és a burgonyatermékekben


Termék
GA-szint, mg/kg
Teljes gumó

Külső héj (a gumó 2-3 %-a)

Héj (a gumó 10-12 %-a)

Hús

Főtt, hámozott burgonya

Héjában sült burgonya

Chips

Sült héj

Fagyasztott krumplipüré

Fagyasztott sült burgonya

Fagyasztott chips

Fagyasztott külső héj

Fagyasztott zsírban sült burgonya

Hámozott konzervburgonya

Teljes újburgonyakonzerv

Hasábburgonya

Hasábburgonya (héjas)

Víztelenített burgonyaliszt

Víztelenített burgonyapehely

10-150

300-640

150-1068

0-125

27-42

99-113

8-58

52-1450

2-5

80-123

2-29

65-121

4-31

1-2

24-34

23-180

95-720

65-75

15-23


 

Rudorf és Baerecka (1958) szerint nagy problémát jelent az, hogy a termesztett fajtákon belül 1:10-szeres a nagyságrendbeli ingadozás. Ez lehet az oka annak, hogy Jones et al. (1996) adatai szerint 2000 személy közül, aki burgonyát fogyasztott, 2 esetben észleltek mérgezést.

A hazai burgonyafajták 1,98-2,55 % fehérjét tartalmaznak (Allaga et al. 1999). Ez az érték egyes burgonya fajokban 3,5-6,82 %-ot is elérhet. Élelmezési szempontból a burgonyafehérje aminosav összetétele kiváló. Sajnos 15 % inhibitor enzimet (pld. tripszin inhibitort is) tartalmaz.
 
 

Repce

A repcetermesztés hazánkban a 18. században kezdődött. 1765-ben Karánsebesen már repce olajmalom működött. Az olajat világításra és étkezésre használták. Az olajtartalom növelése Eszterházán a 1930-as években kezdődött. Napjainkban ez az érték 42-50 %.

A probléma a 60-as években a 40-55 % közötti erukasav aránnyal kezdődött. Az a hír terjedt el, hogy az erukasav rákkeltő hatású. Bizonyíték nem volt rá, de az egyéb következmények sem vigasztalók. Miller Jones (1995) adatai szerint ez a legtöbb vizsgált fajban növekedés csökkenését, májdegenerációt és vese nephritist (nem gyulladásos vesebaj) okoz. A 15 % erukasav komoly szívbetegséget (myocarditis) idéz elő, amely a szív elhalványul, nem képes az oxigént megfelelően hasznosítani. A nemesítők hozzáfogtak a 60-as években az erukasavmentes olajat szintetizáló repcefajta előállításához. Kanadában találtak egy Oro nevű tavaszi repcefajtát, amelyben nem volt erukasav. Ezt keresztezni kellett az európai őszi típusokkal, így megszülettek a 2-5 % erukasavat tartalmazó fajták. A dolog karikatúrája az, hogy a festékipar visszatért a régi típushoz és kifejezte óhaját egy 100 %-ban erukasavat tartalmazó fajta előállítására. Erre egyenlőre nincs remény.

Az erukasavtartalom csökkenése együtt jár a régi 7-10 %-os linolénsavarány 8-14 %-ra történő megnövekedésével. Ez azért kellemetlen, mert a modern fajtákban csak 5 % a megengedett arány. Itt tehát szintén a csökkentés a nemesítési feladat.

Az olajnövények (napraforgó, repce) a magvakból az olaj kivonása után visszamarad a héj és a csíra fehérjetartalma, de a repcedarán a glükozinolát is. Ez természetesen csökkentette a repce tápértékét. A nemesítőknek egy olyan fajtát kellett keresni, amely glükozinolátot csak nyomokban tartalmaz. A lengyel Bronovszki repcefajta megfelelt ennek a követelménynek és így lehetővé vált glükozinolát mentes repce előállítása. A határérték itt 50 mikrogramm/g. Egy gomborka fajtasoron végzett vizsgálat más növényfajon is a szelekció nagy lehetőségére utal.

Sajnos minden átállás 10-20 % terméscsökkenéssel jár, ami 6-10 év alatt küszöbölhető csak ki.
 

Mandula, eukarcirok

A ciántartalom nemcsak a környezetszennyezésben, hanem egyes élelmiszernövényeinkben is okozhat problémát. A hidrogén cianid a gyomorsavra vagy a növényi enzimekre hat. Közismert légzésgátló. Egy felnőtt férfi halálos adagja 30-250 milligramm.

A különböző növényfajok cianid tartalmáról a következő táblázat (3. sz. táblázat) tájékoztat.

3. táblázat

Cianidok a különböző élelmiszerekben
(Miller Jones, 1995)
Élelmiszer Cianid adag/mg/100 g
Cirok

Érett mag

Levél és fiatal hajtás

Mandula

Sárgabarack mag

Őszibarack mag

Fekete bab

Pinto bab

Kasszava

0

60-240

290

60

160

400

17

7-104


 

Krónikus ciánszennyezés degeneratív idegbetegséget, szemideg sorvadást és mozgás összerendezettségi zavart idéz elő. Sejtek hibás működése és pusztulása az oka a légzési rendszer megmérgezésének. 12 szem keserű mandula megölhet egy gyereket. Ausztráliában a marcipánban 50 mg/kg volt az engedélyezett mandula felhasználhatósága. Ezt 1983-ban már 5 mg-ra csökkentették (Miller Jones, 1995).

Gazdasági növényeink között régen ismert az édes cirok ciántartalma. Az állományt 60 cm-es magasság alatt nem lehetett a ciántartalom miatt takarmányozásra felhasználni. Barabás (1965) a Rancher fajtában mutánsok indukálásával kívánta ciántartalmat csökkenteni. A kontrol 107,4 mg/100 g szárazanyag értékhez képest a legnagyobb szám 258,3; a legkisebb 49,5 mg/100 g volt.

A VIR (Szentpétervár, Vavilov Növénytermesztési Intézet)-ben a cirokgyűjtemény egyik indiai fajtája (Barna Durra 1866) nem tartalmazott ciánt.
 
 

Szója, bab, lucerna

A fehérjetakarmányok között a világtermelésben a szója áll az első helyen. Ebből a tripszin inhibitor eltávolítása a hőkezelés különböző formáival óriási költségbe kerül. A hazánkban termesztett fajták általában 55-64 TIUmg értékűek, a különböző fajták adatai eltérnek. Bólyban is kipróbáltak egy alacsony tripszin inhibitor tartalmú amerikai szójafajtát, de ez hazai termelésre alkalmatlan volt. A Szent István Egyetem Genetika és Növénynemesítés Tanszékén Hódosné Kotvics Gizella és munkatársai az alacsonyabb tripszin inhibitor tartalmú mutánsokat állítottak elő (4. táblázat)
 
 

4. táblázat
 
 

Mutáns vonalak TIU tartalma
(MSZ.21. 175-1988)


Minta jele
TIU (mg)
Minta jele
TIU (mg)
Mut.-1
98,4
Mut.-11
34,0
Mut.-2
105,6
Mut.-12
30,0
Mut.-3
95,2
Mut.-13
36,4
Mut.-4
121,2
Mut.-14
50,0
Mut.-5
111,6
Mut.-15
52,4
Mut.-6
136,4
Mut.-16
39,6
Mut.-7
107,6
Mut.-17
36,0
Mut.-8
38,4
Mut.-18
44,4
Mut.-9
27,6
Mut.-19
51,6
Mut.-10
26,4
Mut.-20
48,0

 

A közvetlen felhasználás határértéke 20 TIU-egység, ezt csak megközelíteni sikerült. Nemeskéri (1997) 8 különböző éréscsoportba tartozó szójafajtát elemzett. Ezek szélsőértéke 25,8 és 42,01 TIU érték között váltakozott. Nemeskéri (1997) babfajtákon a szójával sokkal kedvezőbb helyzetről számolt be (5. táblázat). Egyes vélemények szerint itt a TIU-szint csökkentése (nemesítési módszerekkel) a főzésidő lerövidítését tenné lehetővé.
 
 

5. táblázat
 
 

Különböző színű és szemnagyságú nemesített bab vonalak tápértékre
(tripszin inhibitor tartalom tripszin inhibitor egységben N-TIU számolva)
mg zsírmentes szárazanyagban: a zsír- és fehérjetartalom a szárazanyag százalékában
1992-1994.


Nemesített

vonal

Ezerszem

tömeg

TIU

TIU (mg)

Zsír

%

Fehérje

%

Fehér szeműek
Start P1
231
15,42
1,73
29,90
R 86-139 P2
170
13,71
2,07
30,83
D6-502/16
200
14,02
1,28
31,80
D6-501/18
194
11,75
2,53
31,99
D6-501/47
173
12,53
2,03
30,81
D6-802/2
177
20,23
1,61
29,81
D6-802/3
210
23,29
1,25
29,14
D6-902/9
206
14,56
2,12
30,12
D5-1001/24
174
21,55
2,19
29,05
D5-1001/13
152
19,84
1,77
31,06
Vegyes szineződéss
Coco
442
8,84
1,16
26,98
D830/1-17
510
1
1,33
26,28
D830/49
532
17,43
1,59
28,76
D830/55
547
12,26
2,71
27,09
Debreceni tarka/        
D-830
506
16,36
1,63
24,97
Szinesek
DRK USA
376
25,55
2,27
30,55
D-1076
447
21,08
0,98
29,38
D-1076/6
420
24,11
1,17
26,77
Nagykállói
344
20,60
1,76
28,04
D1175/20
300
21,41
1,32
30,41
D1175/6
310
26,10
1,36
31,00

 

Sajnos nemcsak a hüvelyesek tartalmaznak protein inhibitort. Ide tartozik az árpa, cukorrépa, pohánka, kukorica, saláta, zab, amerikai mogyoró, burgonya, rizs, rozs, édes burgonya, fehérrépa és a búza.

A hüvelyesekben lévő egyéb toxikus vegyületek közül a lectint említem meg. A főleg a magvakban, de a növény más részeiben is megtalálható. Koncentrációja minden hüvelyes magjában elég nagy. Pusztai (1989) 53 fajban mutatta ki jelenlétét. A legnagyobb koncentrációban a ricinusban fordul elő. Ezt étkezésre nem lehet felhasználni. A lectin képes elpusztítani a gyomor és bélrendszer hámrétegét, zavarja a sejtosztódást, helyi vérzéseket okoz; kárt tesz a vesében, a májban és a vérben, kicsapja a vörös vérsejteket. Nyers fekete babbal etetve a patkányokat azok 4-5 nap alatt elpusztulnak.

Az emberi táplálkozásban a főzés nagymértékben csökkenti hatását és az emésztő rendszer is nagymértékben semlegesíti. Ha változatlan formában éri el a vastagbelet, egyrészt túlzott nyálkakiválasztással vagy közvetlenül pusztítja el a rákos sejteket.

A szaponin a szappanhoz hasonló formájáról kapta nevét. Megtalálható a szójában, lucernában, spenótban, spárgában, brokkoliban, burgonyában, tojásgyümölcsben, almában és a ginseng gyökerében. Képes elroncsolni a vörösvérsejteket, okozhat hasmenést és hányást. Pozitív hatása a koleszterin szint csökkentése. A melegvérű állatok gyomorflórája, ha kis koncentrációban van, lebontja, de erre biztosan csak az összetett gyomúak mikroflórája képes.

Mezőgazdasági növényeinkben egyidőben jól exportálható termék volt a lucernaliszt. Ahhoz, hogy ezt egygyomrúak takarmányozására is biztonsággal használni lehessen, Bócsa (1992) a lucernában többévi munkával csökkent szaponin tartalmú nemesített fajtát állított elő.

A kiválogató munka megkezdése után 1985-ben kaptak először szaponin mentes töveket. A fajta 1987-ben kapott állami elismerést. Az utána lefolytatott 3 ciklusban az elit és elsőfokú szaporítások szaponintartalma 1 mg/g (0,8-0,95 mg/g escin egyenértékkel számolva) volt

Az 1991-ben vizsgált 1000 egyed 84,5 %-a nulla, 13.3 %-a alacsony, 1,53 %-a közepes, 0,61 %-a magas szaponin tartalmú volt (Nulla: 0 mg/g escin, alacsony 0,1-2 mg/g, közepes: 2,1-5,0 mg/g, magas 5,1 mg/g escin). Itt is meg kell említeni, hogy a nulla csoport nem jelent abszolút mentességet, a kiindulási szinthez képest 10-20 % szaponin maradt a lucernában, de ez már nem akadálya a sertések takarmányozásában való felhasználásnak. A tápba bekevert 10-12 % lucernaliszt a szójafehérje 40-45 %-át helyettesítette.
 
 

Csillagfürt

A keserű csillagfürt a magyar mezőgazdaságban a Nyírség savanyú homoktalajain értékes zöldtrágyanövényként terjedt el. A rómaiak ie. 2-3.-ik században nemcsak zöldtrágyának használták, hanem magvaival etették az ökröket is. Nyilván ismerték mérgező hatását, hiszen a magvakat megfőzték és utána hosszasan áztatták. Értékes hüvelyes abraktakarmány, de emberi táplálkozásra is használható. A mag 29,7-42,9 % fehérjét, 7 %nyers zsírt, 31,1-34,7 % nyers rostot tartalmaz (Kurnik, 1970).

A különböző fajok lupinin (C10H13NO) tartalma minimum 0,250-0,350, illetve maximum 1,550-3,250 % a szárazanyagban. A nemesített édes csillafürt 0,001-0,034 ezrelék alkaloidot tartalmaz. Előállításának módszerét Sengbush (1942) dolgozta ki. Maga és munkatársai egy egyszerű jódos levélfestéssel 6-7 millió növényt vizsgáltak át. Az alacsony alkaloid tartalmú mutáns egyedek aránya a különböző fajokban 1:4000 és 1:340.000 között váltakozott.

Befejezésül két étlapon szeretném bemutatni, hogy mit eszünk. (6., 7. táblázat). Azt hiszem, hogy az ábrák eléggé indokolják a kutató és felvilágosító munkát egyaránt.

7. táblázat
 

Hálaadás napi vacsora

MENÜ


Étlap Kémiai összetétel 
Előétel (étvágygerjesztő) 
Gomba krémleves hidrazin
Friss zöldségtál
Sárgarépa karotatoxin, miristicin, izoflavon, nitrát
Retek glükozinolát, nitrát
Szendvicsparadicsom hidrogén peroxid, nitrát, quercetin glükozid, tomatin
Zeller nitrát, psoralen

 
 

7. táblázat

Hálaadás napi vacsora

MENÜ


Étlap Kémiai összetétel 
Előételek
Pulykasült heterociklikus aminok, malonaldehid
Kenyér töltve hagymával, zellerrel, feketeborssal, gombával benzol(a) pyrene, di- és trisulfid, etil carbonát, furánszármazékok, hidrazin, psoralen, safrol
Áfonya mártás eugenol, furánszármazékok
A főzelékválaszték
Lima bab ciánképző glükozid
Brokkoli virág (Spears) allyl izotiocinát, glükozinolát, goitrin/golyvaképző, nitrát
Sült burgonya amiláz inhibitorok, arzénszármazékok, chaconin, izoflavonok, nitrát, oxalsav, solanin
Édes burgonya ciánképző glükozid, furánszármazékok, nitrát
Vajas tekercsek, zsemlék amiláz inhibitorok, benzo (a) pyrene, etil karbamát, furán származékok, diacetil

Irodalom:

Bócsa I. (1992): Csökkent szaponintartalmú lucerna nemesítése. In: Kutatási eredmények (1986-1991) Kompolt 3-5 p.

Farkas J. (2000): Élelmiszerbiztonság az ezredfordulón. A Lippay-emléknapokon tartott előadás. Személyes közlés.

Jones, L. Roddick, I. Smith, D. (1996): Potatoes the poison potential. Food Manufacture, 17.k. 11.sz. p. 36-37.

Kurnik, E. (1970): Étkezési abraktakarmány hüvelyesek termesztése, Akadémiai Kiadó, Budapest

Miller Jones J. (1995): Food Safety. Eagan Press, St. Paul, Minnesota, USA.

Nemeskéri E. (1997): The nutrition quality of foodstaffs produced under dry growing conditions. Acta Agron. Hung. Vol. 45:1:17-22.

Nemeskéri E. (1999): Hüvelyes növények élelmiszerminősége és jelentősége a táplálkozásban. In: Öntözéses gazdálkodás. Szarvas, 102-116.

Pusztai A (1969): Lections. In: Toxicants of Plant Origin. Vol..3. Proteins and Amino Acids. P.R. Cheeke, ed. CRC Press, Boca Raton, FL. p.29-72.

Szabó L (1993): Az olajrepce. Magyarország Kultúrflórája VI. kötet 4. füzet. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 
 
 
 
 

Összefoglalás

Toxikus vegyületek élelmiszer- és takarmánynövényekben, genetikai lehetőségek a káros hatások csökkentésére

Bálint Andor, Professor Emeritus, Szent István Egyetem,

Genetika és Növénynemesítés Tanszék, Gödöllő

Az élelmiszerekben lévő veszélyforrások közül a kutatók a mikrobiális biztonságot, a fogyasztók a peszticideket tekintik a legveszedelmesebbnek. A lényeges témák szempontjából az, hogy a természetes toxinok (én ezen az élelmiszernövényekben lévő toxikus vegyületeket értem) létezéséről a fogyasztóknak nincs tudomásuk.

Ezek a vegyületek általában kis koncentrációban fordulnak elő, de bizonyos külső feltételek, feldolgozási eljárások, tárolás során káros hatásúak lehetnek (Miller Jones, 1995). A következmény: akut toxikus, mutagén, karcinogén (rákkeltő), teratogén (fejlődési rendellenesség) és antikarcinogén (rákellenes) hatás. A szervezet sok esetben képes leküzdeni a károsítást.

Felmerülhet a kérdés, hogy a kultúrába vétel 7-10.000 ezer éve alatt miért nem küszöbölték ki ezeket a káros vegyületeket, egyáltalán mi a szerepe ezeknek?

A vad növényeknek az életben maradáshoz meg kell küzdeni a rovarkártevőkkel, a gomba, baktérium és vírusfertőzéssel. Témánk szempontjából a rovarok a legérdekesebbek. A burgonya vad fajai olyan alkaloidát, solanint tartalmaznak, amely megvédi a rovarok, többek között a kolorádóbogár ellen. A kultúrába vétel során az indiánok a keserű solanin tartalmú gumók közül folyamatosan a kevésbé keserűeket válogatták ki. Legtöbb solanint a Solanum kurtzianum (S. macolae) 4,36 %-al tartalmazta. A kultúrfajták gumói 3-13 mg% solanint tartalmaznak. Az USA-ban ha 20 mg/100 g. van a burgonyában, már nem fogyasztható. Az egészségügyi szempontból kiváló burgonya 1-3 mg/100 g solanint tartalmaz, Angliában a határérték 2,5-15 mg/100 g.

A repcénél a probléma a 60-as években a 40-55 % közötti erukasav aránnyal kezdődött. Az a hír terjedt el, hogy az erukasav rákkeltő hatású. Bizonyíték nem volt rá, de az egyéb következmények sem vigasztalók. Miller Jones (1995) adatai szerint ez a legtöbb vizsgált fajban növekedés csökkenését, májdegenerációt és vese nephritist (nem gyulladásos vesebaj) okoz. A 15 % erukasav komoly szívbetegséget (myocarditis) idéz elő, a szív elhalványul, nem képes az oxigént megfelelően hasznosítani. A nemesítők hozzáfogtak a 60-as években az erukasavmentes olajat szintetizáló repcefajta előállításához. Kanadában találtak egy Oro nevű tavaszi repcefajtát, amelyben nem volt erukasav. Ezt keresztezni kellett az európai őszi típusokkal, így megszülettek a 2-5 % erukasavat tartalmazó fajták.

Az olajnövények (napraforgó, repce) a magvakból az olaj kivonása után visszamarad a héj és a csíra fehérjetartalma, de a repcedarán a glükozinolát is. Ez természetesen csökkentette a repce tápértékét. A nemesítőknek egy olyan fajtát kellett keresni, amely glükozinolátot csak nyomokban tartalmaz. A lengyel Bronovszki repcefajta megfelelt ennek a követelménynek és így lehetővé vált glükozinolát mentes repce előállítása. A határérték itt 50 mikrogramm/g.

A ciántartalom nemcsak a környezetszennyezésben, hanem egyes élelmiszernövényeinkben is okozhat problémát. A hidrogén cianid a gyomorsavra vagy a növényi enzimekre hat. Közismert légzésgátló. Egy felnőtt férfi halálos adagja 30-250 milligramm.

Krónikus ciánszennyezés degeneratív idegbetegséget, szemideg sorvadást és mozgás összerendezettségi zavart idéz elő. Sejtek hibás működése és pusztulása az oka a légzési rendszer megmérgezésének. 12 szem keserű mandula megölhet egy gyereket. Ausztráliában a marcipánban 50 mg/kg volt az engedélyezett mandula felhasználhatósága. Ezt 1983-ban már 5 mg-ra csökkentették (Miller Jones, 1995). Magas a sárga- és őszibarackmag ciántartalma is.

A keserű csillagfürt a magyar mezőgazdaságban a Nyírség savanyú homoktalajain értékes zöldtrágyanövényként terjedt el.

A különböző fajok lupinin (C10H13NO) tartalma minimum 0,250-0,350, illetve maximum 1,550-3,250 % a szárazanyagban. A nemesített édes csillafürt 0,001-0,034 ezrelék alkaloidot tartalmaz. Előállításának módszerét Sengbush (1942) dolgozta ki. Maga és munkatársai egy egyszerű jódos levélfestéssel 6-7 millió növényt vizsgáltak át. Az alacsony alkaloid tartalmú mutáns egyedek aránya a különböző fajokban 1:4000 és 1:340.000 között váltakozott.


A táplálkozástudomány és az élelmiszerbiztonság aktuális kérdései  http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/