A magyar vegyipar és kémiatudomány


HÍREK, ADATOK INFORMÁCIÓK

Novartis Hungaria és Seeds Kft. A Sandoz és a CIBA-Geigy fúziójából létrejött óriás gyógyszercég két hazai vállalata tavaly 18,5 milliárd forintos bevételt ért el. Ebbõl 54% esik az egészségügyi és 46% az agrokemikáliák (Seeds) vonalra. Ez 17%-os növekedés az 1996-oshoz képest. A létszám jelenleg 300 fõ.

Reanal Rt. A szokásos éves 10 MFt-tal szemben 1997-ben 43 MFt-ot költöttek fejlesztésre. A legtöbbet ebbõl az új dialízis üzemre fordítottak, amelyrõl elõzõ számunkban már beszámoltunk. Két, szukcinimid-formában védett aminosav-elõállítási eljárást dolgoztak ki, ebbõl az új típusú termékbõl egyre többet exportálni is tudnak. Régi termékük, de új fejlesztés a Karl-Fischer oldat víztartalom meghatározására. Az új KF oldat sokkal tovább stabil, jelentõs hazai eladást remélnek. Idén újabb szukcinimid származékot állítanak elõ és új koronaéterrel is szeretnének megjelenni.

Richter Gedeon Rt. Bogsch Erik vezérigazgató márciusban értékelte a cég aktulális helyzetét: az 1992-es 2,1 milliárdos veszteséggel és 13 milliárdos bevétellel szemben tavaly 18,3 milliárdos volt a nyereség és 52 Mrd Ft a bevétel*. Mindez a példaértékû együttmûködés következménye a termelés, a minõségbiztosítás, a logisztika és a kereskedelem között. A jelenlegi alapszabály, és az, hogy az ÁPV Rt. és a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat kötelezettséget vállalt, hogy 2000 végéig nem adja el együttesen 25,1%-os részvénycsomagját, azt eredményezi, hogy a Richter csak kb. 3 Mrd USD-os befektetéssel válhatna valamely külföldi gyógyszergyár többségi tulajdonává. A cég filozófiája, hogy lépésrõl lépésre kívánja termékeinek számát, az értékesítési hálózatát növelni és az egész régió vezetõ gyógyszercégévé válni. A bérek és bérjellegû költségek 1992-ben az összes költség 15%-át, tavaly több mint 20%-át tették ki. Idén 18%-os fizetésnövelést terveznek.

Tavaly 21 készítményre kapott a Richter törzskönyvi bejegyzést Magyarországon, 220-at Kelet-Európában, a FÁK országaiban és a harmadik világban. Megfigyelhetõ, hogy a környezõ országokban – az EU csatlakozásra való elõkészülés miatt – egyre nõnek a követelmények és közelednek a fejlett országokéhoz.

A Richter teljesen új csomagolási arculatot vezetett be, 2 200 kiszerelt anyagból 1 500 változott. Ezzel együtt növekedett a vevõket szolgáló információ mennyisége a csomagolásokon. Új termékük, a fekélyek kezelésére használt Curosin (cink-hialuronát) nyugat-európai engedélyeztetése a III. fázisba kerül az idén, 600 betegen próbálják ki.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt. Jelenleg évi 350 kt propán-bután gázt használnak fel Magyarországon. A MOL Rt. három helyen, összesen 300 kt PB-gázt állít elõ. 2010-re a felhasználás 400–450 kt-ra növekszik, míg a MOL Rt. termelése 210 kt-ra csökken. A kiskereskedelmet a Primagáz és a Totalgaz uralta, de sok más cég mellett a jövõben a MOL Rt. is részt vesz a forgalmazásban, amelyre nemcsak a jól ismert palackos, hanem egyre inkább a tartályos forgalom is jellemzõ.

Az Rt. történetének legnagyobb, 125 millió ECU értékû – mintegy 50 Mrd Ft – hitelkeret szerzõdését kötötte meg az Európai Beruházási Bankkal, az EU finanszírozó intézetével. A MOL tulajdonában lévõ százhalombattai Dunai Finomító Rt. – 100 Mrd Ft-ba kerülõ – késleltetett kokszolója építési költségeinek felét fedezi az EIB hitel. A beruházások megvalósításához szükséges összeg másik felébõl 10 Mrd Ft-ot a CIB, az ING, az MKB és az OTP bankok fõ szervezésében létrejött konzorcium biztosítja. A szénhidrogénipari társaság a késleltetett kokszoló megépítéséhez szükséges közel 40 milliárdot is hitelekbõl finanszírozza.

A környezetszennyezést csökkentõ új százhalombattai üzem 2000-ben kezdi meg mûködését, ezt követõen a beruházás megtérülést a MOL 12,5 évre becsüli (a Magyar Vegyipar 1998. márciusi számából).

BorsodChem Rt. A társaság többségi tulajdonában lévõ BorsodChem Rt. – Krems Chemie AB. Formalin Kft. 40 000 t/év kapacitású Formaldehid Üzeme megkezdte próbaüzemét. Az üzem a cégalapítástól számítva 1 éven belül üzembe lépett.

A helyi gyártású formaldehid tovább javítja a BorsodChem Rt. MDI Üzletágának költség-versenyképességét.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Az olefingyár intenzifikálása az 1999. évi nagyleállás utáni újrainduláskor lép “életbe”. Ennek lényege, hogy az eddig értékesítési gondokat okozó C4 és C5 frakciókat hidrogénezés után egy új bontókemencében pirolizálják és így többlet etilén és propilén nyerhetõ. Ezzel a tavalyi felújítás utáni, 290 kt etilént és 160 kt propilént termelõ rendszer kapacitása 20%-kal bôvül.

Mint arról hírt adtunk, a TVK megvásárolta a sepsiszentgyörgyi Plastico S. A. mûanyagfeldolgozót, majd alaptõkeemeléssel tulajdoni hányadát 87%-ra növelte. Ennek a pénznek nagy részét korszerûsítésre fordítják: a jelenlegi 1 200 tonna/év kapacitás idén megkétszerezõdik. A cég vezérigazgató-helyettese Lévai András, a TVK Rt. Flexofol Üzletágának igazgatója. A román vezérigazgató személyére pályázatot írtak ki.

Az év elején a tizedik TVK egység is elnyerte az ISO minõségbiztosítási tanúsítványt: a Mûszaki Tervezõ iroda szolgáltatása megfelelt a 9001-es szabvány követelményeinek a TÜV CERT szerint.

Zoltek Rt. A cég új küldetése már az új tulajdonos és a szénszál köré tömörül: a Zoltek Rt. Európa legnagyobb és legjobb szénszálgyártója kíván lenni, a prekurzor-gyártásban pedig a világ legjobbja. A textilipari felhasználásban és az alkalmazástechnológiai fejlesztésben pedig a Zoltek vállalatoknak adnak hátteret. Ennek stratégiára való lebontása is megtörtént: a vállalati kultúrát képzéssel, kommunikációs és változásvezetési gyakorlattal alakítják.

Folyik a kereskedelmi célú szénszálgyártás. Ennek feldolgozása a Szénszál Textil üzemben történik. A megnövekedett külföldi piaci igények miatt itt kapacitásbõvítést végeznek.

25 éves a hazai akrilszál gyártás és a lengyel-magyar szálegyüttmûködés. Ezalatt 112 ezer tonna PAN-szálat szállított a Viscosa Lengyelországba. Emlékülést tartottak ezzel kapcsolatban a szokásos március végi Lodz-i “szálpiaci” napokon.

Budapesti Vegyimûvek Rt. Négy pályázó maradt állva a garéi kárelhárítás elvégzésében a közbeszerzési pályázatban (ötvenen vitték el a pályázati kiírást, 11 adott be pályázatot). Két és fél milliárd forintról van szó! A lokalizációt december végéig, a tároló területén maradt hulladékmennyiség ártalmatlanítását pedig 2000. május 31-ig kell elvégezni. A földdel le nem takart hulladék elszállítására és Dorogon való elégetésére a TCB Betonút Rt. kapott megbízást. Egyidejûleg ez a cég koordinálja a teljes munkát. A talajt a CEVA Magyarország Kft. ártalmatlanítja. A talajjal lefedett hulladékot és az erõsen szenynyezett talajt az AGM Vagyonkezelõ Rt. kezeli. A tárolón kívüli talaj megtisztítását a BIO-FERMENTA Kft. fogja végezni.

Elkészült a Környezetközpontú Irányítási Rendszer részeként a cég környezetvédelmi politikája. Ez tartalmazza a Felelõs gondoskodás (Responsible Care) alapelvét, a dolgozók környezetvédelmi oktatását, a technológiák megfeleltetését az elvárásoknak, a beszállítók ilyen értékelését stb.

Megjelent a Budapesti Vegyimûvek az Interneten: cégtörténet, a jelenlegi termékek, azok évi termelése és minõsége, a mûvelt alapfolyamatok találhatók meg. Mivel a honlap az isys szolgáltató honlapja alatt található, a hosszú cím megadása helyett célszerûbb keresõ programokkal rátalálni. Sajnos áprilisban még csak az 1996-os pénzügyi adatok voltak láthatóak.

Leállították a klór-, marónátron- és sósavtermelést. Így megszabadultak a higany okozta csatorna- és talajszennyezéstõl.

Mal-MWK Kft. A Magyar Alumínium Rt. (többek között az Inotai Alumínium Kft. tulajdonosa) és a német Metallwerke Mann GmbH 50–50%-os tulajdonként hozta létre ezt a vállalkozást Inotán. A MAL Rt. adta a területet, a német cég a technológiát. Áprilisban indult meg a termelés abban a 600 MFt-os beruházásban, mely az inotai kohóból kikerülõ fémbõl autóalkatrészeket készít. Ezeket Németországba exportálják.

Erdõkémia Rt. Megkezdõdött a cég felszámolása, miután az összes termelõ tevékenységet vállalatokba privatizálták. Ezek a következõk: Vulkán Kft. (Franciavágás): faszén- és faszénbrikett-gyártás; Nógrádi Erdõkémia Kft. (Tolmács): oldószerek és hígítók; Krems Chemie Magyar Gyanta Kft. (Zalaegerszeg): karbamid-formaldehid ragasztók, gyanták és impregnált papírok; Erdõkémia-Ker Kft. (Budapest): fenyõgyanta, terpentin alapú termékek, deszikkánsok gyártása, vízkezelõ szerek forgalmazása; Erdõkémia B. S. Vegyipari Kft. (Budapest): faanyag védõszerek forgalmazása, oldószerek regenerálása (a Magyar Vegyipar 1998. márciusi száma alapján).

Magyar Tudományos Akadémia. Az elmúlt évek és az Akadémiai törvény szellemében, de azon túlmutatva, kialakították a köztestület vezetõi módszereit. Mivel az Egyesületünk is átalakulás, alapszabály-módosítás elõtt áll, néhány gondolatot idézünk errõl az Akadémia c. folyóiratból. Az elnök, a törvény által biztosított egyszemélyi döntéssel szemben az Elnökség által – havonta – hozott határozatokat és a Vezetõi Kollégium kéthetenkénti ülésein hozott állásfoglalásokat is kötelezõ érvényûnek tekinti. Mindkét testület fél évre elõre megadott munkaprogram alapján dolgozik. Az alelnökök és fõtitkárhelyettesek megnövekedett feladat-mennyiséggel, felelõsséggel és jogkörrel segítik az elnök munkáját.

A Tudomány Világkonferenciája. Az UNESCO és a Tudományos Uniók Nemzetközi Tanácsa 1999 júniusában elsõ ízben rendezi meg a Tudomány világkonferenciáját. A kormány 100 MFt-os garanciája, a magyar UNESCO küldöttség lobbizása és nem utolsósorban a hazai tudomány elismerése, hogy az elsõ világkonferencia rendezési jogát Magyarország kapta. Az MTA közgyûlése kért mindenkit, hogy tekintse nemzeti ügynek a konferencia sikerét. Ezen áttekintik a tudomány hatását a XX. század társadalmára, a gazdasági fejlõdésre, az új technológiák kialakulására, a környezetre, az oktatásra és nem utolsósorban az etikára. Megvitatják azokat az új kötelezettségeket, melyet a XXI. század elején a tudósoknak, szakembereknek és a politikusoknak közösen kell vállalniuk.

Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság. Az elmúlt év végén a miniszterelnök újra megbízta az OMFB élén álló Tanács tagjait: elnök továbbra is dr. Bihari István, a Chinoin volt vezérigazgatója, tagok: dr. Hegyháti József, dr. Szili Katalin, dr. Geleji Frigyes, dr. Ginsztler János, Havass Miklós, dr. Horváth Mátyás, dr. Keviczky László, dr. Inzelt Annamária.

Helyreigazítás: Henkel Magyarország Kft. Az áprilisi számban megjelent hírt az alábbiak szerint módosítjuk. A Henkel jelenleg négy telephellyel rendelkezik: Szolnokon, a Tószegi úton, Kõrösladányban, a Vásártér 2-ben, Vácott, a Derecske dûlõn és Barcson, a Verbina u. 7-ben. A cég fõbb adatai az elmúlt években és az idei terv:

1996 1997 1998
terv
Konszolidált forgalom, Mrd Ft: 15 20 22
Saját tõke, MFt: 3 611 4 530 5 000
Létszám, fõ: 520 600 700
Export, MFt: 2 700 4 200 5 500
Beruházás, MFt: 669 1 574 1 000

Az osztalékot a Henkel éveken keresztül teljes egészében termelõ beruházásokra fordította. A cég piaci részesedései a magyar piacon:

 

A helytelen adatok közléséért ezúton kérünk szíves elnézést!

Eladták a Gyógyszerkutató Intézet Kft.-t. Április 9-én sajtótájékoztatón jelentették be, hogy az ICN Alkaloida Rt. a Biogal Rt., a Chinoin Rt., az EGIS Rt. és az Egészségbiztosítási Önkormányzat (a Reanal Rt. tulajdonrészét vette meg) mint tulajdonos eladta az Intézetben lévõ 5/6-nyi tulajdonát a Delaware-i cégbejegyzésû Institute for Drug Research Inc. cégnek. A Richter Gedeon Rt. megõrizte tulajdonrészét. A kifejezetten erre a befektetésre létrehozott Institute for Drug Research Inc. (IDR) igazgatója Steve H. Kanzer ügyvéd, aki a vásárlási tárgyalásokat lefolytatta. Dr. Kanzer alapítója és ügyvezetõ igazgatója a Paramount Capital Investment LLC-nek, mely az egyik tulajdonosa az IDR Inc.-nek. További befektetõk: Nomura Bank Switzerland Ltd., a Wexford Management LLC és a Magnum Global Investments Ltd.

A vásárlási összeget nem hozták nyilvánosságra, mindenesetre az meghaladja a Gyógyszerkutató Intézet Kft. névleges alaptõkéjét. Az új tulajdonos a vásárlással egyidejûleg alaptõkeemelést hajtott végre abból a célból, hogy az Intézet számára mûködõ tõkét biztosítson. (Mint ismeretes az alaptõkeemelés – szemben a vásárlási összeggel – nem a tulajdonosokhoz kerül, hanem a cégnél marad.)

A bejelentési ünnepségen részt vett az új amerikai tulajdonos meghívására a cég összes dolgozója (250 fõ), és számos intézmény meghívott képviselõje. Többek között Bogsch Erik a Richter Gedeon Rt. vezérigazgatója, Bob Robertson, a helyettes amerikai magyar nagykövet, Tom Lantos amerikai szenátor, Bodor Miklós, a Floridai Egyetem gyógyszerkémiai professzora, az IDR igazgatóságának tagja. Utóbbi alapvetõ szerepet játszott az üzlet létrejöttében: jól ismerte a Gyógyszerkutató Intézet dolgozóit, többször járt itt és több intézeti munkatárs, köztük dr. Simay Antal tud. ig. helyettes is dolgozott nála, Floridában. Másfelõl jól ismeri az amerikai befektetõket, akik bíztak értékítéletében.

Az elhangzott beszédek alapján az Intézet vezetése és tevékenysége nem változik: dr. Galamb Vilmos marad az ügyvezetõ igazgató és az eddigi munkákon és piaci kapcsolatokon túl a Paramount számos biotechnológiai cégének is dolgoznak majd.

dr. Körtvélyessy Gyula

 

Észak-magyarországi Vegyimûvek fa. A cég vagyona gazdára lelt, befejezéséhez közeledik az 1992-ben kezdõdött felszámolás. A kisebb üzemek után még tavaly elkeltek az 1,2 Mrd Ft könyv szerinti értékû intermedier- és növényvédõszer-gyártó üzemek. Az ezekbõl létrehozott Észak-magyarországi Vegyimûvek Kft.-nek egyelõre csak 19 százalékban tulajdonosa a Budapesti Vegyimûvek Rt., de lehetséges, hogy még az idén további tulajdonhányadot kivásárol.

Itt is szembe kell nézni a környezeti károk felszámolásával, amelynek összege 480–660 millió forint, a volt ÉMV terület mintegy 80 százalékának rendbetételére azonban a közel harminc tulajdonos a törvények értelmében nem lesz kötelezhetõ, ezért szükség lesz az állami segítségre, melyet az ÁPV Rt. – azóta már megszüntetett – környezetvédelmi igazgatósága által kidolgozott javaslat szerint egy szervezet koordinálná, feltehetõen a Sajóbábonyi Ipari Park Kft. A kárelhárítási koncepció tíz évet irányoz elõ a környezet rehabilitációjára, így az ÉMV Kft.-nek ehhez évi tízmillió forintot kellene elõteremtenie (a Magyar Vegyipar 1998. márciusi számából).

Egyesült Vegyimûvek Rt. Árban Szuper (ÁSZ) márkajelzésû termékcsaládot jutatt a piacra. A háztartásvegyipar új termékcsaládja a mosóporokat, mosogatószereket és az öblítõt tartalmazza. Az ÉVM Rt. ezzel is kifejezni kívánja, hogy az alapvetõ piacpolitikája a jó minõségû termék alacsony árszínvonalon való megjelenítése (a Magyar Vegyipar 1998. márciusi számából).

Magyar Vegyészeti Múzeum. A Magyar Vegyészeti Múzeum 1969-ben költözött Várpalotára. Ettõl az idõtõl kezdve folyamatos együttmûködés jött létre a város, a város mindenkori vezetése és a múzeum között. Ennek a közel 30 éves együttmûködésnek az írásba foglalása, a múzeumnak otthont adó több mint 500 éves várépület további felújításának támogatása és az újonnan helyreállított részek városi hasznosítása volt a témája az Önkormányzati Képviselõtestület 1998. február 26-i ülésének.

Az ülést megelõzõen az illetékes szakmai bizottságok azt együttmûködés írásos anyagát megtárgyalták, és véleményüket a döntéshozatal elõtt az ülésen elõterjesztették. Ennek során hangot kaptak olyan nézetek is, amelyek szerint a vegyészet hazai története máshol is bemutatható, és a várépületet kizárólagosan városi használatra vegyék át. Ezek a vélemények megjelentek a Veszprém Megyei Napló hasábjain és a Magyar Vegyipari Szövetség kiadványában, a “Magyar Vegyiparban” is. Ez utóbbi rövid hír azt a kívánságot fejezte ki, hogy remélhetõen “a felvetés nem találkozik a képviselõtestület egyetértésével”.

A képviselõtestület nem is érthetett egyet vele, hiszen a felvetésnek jogi akadályai vannak és teljes egészében ellent mond az elmúlt 30 évben kialakult gyakorlatnak.

A Veszprém Megyei Vagyonátadó Bizottságnak az Országos Mûemlékvédelmi Hivatal 30764/4/1996. sz. egyetértésével meghozott 351/1996. határozata úgy rendelkezik, hogy a vár használata az önkormányzat részérõl ingyenes, ugyanakkor a Vegyészeti Múzeum mûködése nem korlátozható.

Az elmúlt évtizedek során a vegyipari vállalatok, maga a város és Veszprém megye több tízmillió Ft támogatással biztosította a romos vár helyreállítását és az itt helyet kapott múzeum mûködését. A ma már 100 millió Ft-os nagyságrendet meghaladó vagyon áttelepítése megoldhatatlan feladatot jelentene.

Ezen tények alapján a képviselõtestület úgy határozott, hogy a múzeum és az önkormányzat között megkötendõ az a megállapodás, amely a múzeum mûködését nemhogy korlátozná, hanem tovább segíti. A határozatot 12 igen és 6 tartózkodás, illetve ellenszavazat mellett fogadták el. 1998-ban 4 millió Ft támogatást szavaztak meg a vár felújítási munkáira és 2001-ig kötelezték magukat évenkénti 2 millió Ft-os további támogatásra.

Az együttmûködési megállapodást ebben a formában 1998. március 31-én Várpalota város polgármestere, Leszkovszki Tibor és a Magyar Vegyészeti Múzeum képviseletében Próder István igazgató aláírta.

P. I.

Az OTKA Bizottság az 1997-ben benyújtott tematikus és ifjúsági pályázatok 1998–2001 közötti idõszakában történõ támogatásáról 1998. január 13-án hozott döntést.

A beérkezett pályázatok 43%-os kielégítettsége nem rossz arány. Ugyancsak kedvezõ az élettelen természettudományok (ahova a kémia is tartozik) 14%-os részaránya az összes támogatásból.

A kémia (I. és II.) az élettelen természettudományok területére jóváhagyott támogatásból a legnagyobb (30%) részarányban részesedik a tematikus pályázatoknál. Ehhez közeli (28%) az ifjúsági pályázatok közül elfogadottak részaránya a támogatási összeg egészébõl.

Sz. G.


Vissza