Innovációs Nagydíj Pályázat

A Magyar Innovációs Alapítvány ez évben is meghirdette az Innovációs Nagydíj Pályázatot, amelyen ez alkalommal az 1997. évben megvalósult jelentõs innovációval (magas színvonalú új termék, új eljárás, új szolgáltatás létrehozása és piaci bevezetés) lehetett részt venni. Az Alapítvány Kuratóriuma által felkért zsûri a beérkezett 49 pályázatból (melynek 14%-a volt vegyipari témájú), 43-at minõsített 1997-ben megvalósult eredményes és sikeres innovációnak. A zsûri ezt követõen pontozásos alapon megállapította a pályázatok sorrendjét, és a sorrendben elsõ helyezést elért pályázatot az 1997. évi Innovációs Nagydíjban, a sorrend szerinti további 8 pályázatot pedig Innovációs Díjban részesítette. A kiadott 8 Innovációs Díj 1/4-ét vegyipari vállalat nyerte el eredményes pályázatával. A továbbiakban ezeket ismertetjük:

MOL Rt. Feldolgozási
és Kereskedelmi Ágazat

(Az innováció tárgya: korszerû és környezetkímélõ benzinkeverés)

A világ finomítással foglalkozó cégeinek nagy kihívást jelent már most is az a tény, hogy világszerte rendkívüli üzemanyag-minõségi szigorítások bevezetése várható, amelynek megfelelni csak magas beruházási költséget igénylõ fejlesztések végrehajtásával lehet. Az aktuális és távlati tervezés, optimalizálás világszínvonalú számítógépes programmal történik, ezenkívül különbözõ irányítási rendszerek segítik a minél hatékonyabb gazdálkodást.

A mûszaki fejlesztéssel a Dunai Finomítóban optimalizálták a benzinkomponens gyártását, az elõgyûjtést és a piaci igényeknek megfelelõ benzin késztermék keverését. Az ágazat eredményének növekedése szempontjából fontossá vált egy korszerû benzinkeverõ rendszer üzembe állítása. A motorbenzin-termelés és -értékesítés folyamatában ugyanis a benzinkomponensek megfelelõ gazdálkodásával jelentõs költség-megtakarítás érhetõ el. Négy motorbenzinre optimalizálva az innováció komponens-gazdálkodásának hatása, azaz a többleteredmény: 918,6 MFt/év. A fejlesztésnek környezetkímélõ hatása van, a termelés tervszerû ütemezése ugyanis közvetlenül lecsökkenti a szénhidrogén-készleteket és vele együtt arányosan a környezetbe kerülõ szennyezõ anyagok mennyiségét.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.

(Az innováció tárgya: Dezogesztrel, a Regulon® és Novynette® új, magyar fogamzásgátló filmtabletták hatóanyaga)

A Richter Gedeon Rt. kutatásának legújabb eredménye a harmadik generációs fogamzásgátló hatóanyag, a Dezogesztrel ipari szintézise, valamint az azon alapuló készítményfejlesztés, ami a REGULON és a NOVYNETTE fogamzásgátló filmtabletták forgalomba hozatalához vezetett. Az innováció mûszaki eredményei: a gyógyszeralapanyag gazdaságos, ipari méretû elõállítása, azaz olyan fermentációs eljárás kidolgozása, amely alkalmas a további szintetikus lépésekhez megfelelõ minõségû közti termék elõállítására, a “10a-epimer” szennyezõ termék képzõdése nélküli ipari “biszketálozási” eljárás kidolgozása, valamint a szintézis utolsó elõtti lépésénél kapott regioizomer keverék elválasztásának ipari megoldása, mellyel biztosítható a végtermékkel szemben támasztott minõségi követelmények teljesítése.

A Dezogesztrel szintézis fenti problémáinak megoldása tette lehetõvé, hogy a világon az eredeti gyártón kívül csak itt sikerült eddig ipari méretû, gazdaságos eljárást kidolgozni. Az innováció révén elért gazdasági eredmények – az 1997. évi árbevétel meghaladta a 300 MFt-ot – is bizonyítják, hogy a Richter Gedeon Rt. fogamzásgátló palettájának bõvítése két korszerû, sikeres készítményt eredményezett, melyeket Észak- és Dél-Amerikába is szállítanak.

A zsûri további 6 pályázatot emelt ki, amelyek között szintén 2 vegyipari vállalat szerepel:

A TVK Rt. a “Magas mûszaki értékû polipropilén termékek fejlesztése a TVK Rt. alaptípusainak széles körû módosításával” c. pályázatában új PP kompaund termékcsaládot fejlesztett ki saját szabadalmai alapján. Az új eljárás szerint rendkívül hatásos határfelületi réteg alakítható ki egyetlen technológiai lépésben, amely magas mûszaki értékû termékeket eredményez. A széles körû piaci bevezetés során összesen 1 455 tonna termék gyártására került sor, ebbõl 600 tonna belföldi és 610 tonna export értékesítés.

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. “Halixol termékcsalád” c. gyógyszeripari innovációja során a Halixol termékcsaládot 6 év alatt, 120 millió forintos költséggel fejlesztette ki. A termék a köptetõk piacán erõsíti meg a cég pozícióit. A termékek forgalma felfutás alatt van, ezzel együtt a forgalomnövekedés az elsõ évben már 85,5 MFt volt.

A díjakat 1998. március 11-én adták át.

Sz. G.


Vissza