Egyesületi élet


BESZÁMOLÓK RENDEZVÉNYEKRÔL

A magyar vegyipar az Európai Unióhoz történõ csatlakozás szemszögébõl címmel rendeztek konferenciát Miskolcon 1998. március 9-én, amelyen a Megyei Önkormányzat, valamint a BorsodChem Rt. és a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. vezetõinek meghívására részt vett az EU-Bizottság Ipari Fõigazgatóságának vegyipari delegációja is.

A találkozó célja az volt, hogy az észak-magyarországi régió vegyipari, petrolkémiai, mûanyagipari és gyógyszeripari cégei, valamint a velük kapcsolatban álló államigazgatási és társadalmi szervezetek megjelent képviselõi elsõ kézbõl kapjanak tájékoztatást arról, hogy mire számíthatnak a csatlakozást követõen.

A régió felismerte, hogy a teljes jogú tagság elnyeréséig az ipar területén is olyan struktúrák adaptálására van szükség, amelyek a jövõben lehetõvé teszik a magyar ipar és a térségben kiemelt szerepet játszó vegyipar versenyképes szereplését az unió belsõ piacán. A hátralévõ idõt kihasználva fel kell készülni arra, hogy az EU-elvárásoknak megfeleljünk.

Kovács F. László a BorsodChem Rt. elnök-vezérigazgatója röviden bemutatta a Társaságát, s reményét fejezte ki, hogy az elkövetkezendõ 35 évben eljutnak arra a szintre, hogy a lehetõ legkisebb zökkenõkkel feleljenek meg az EU-szabályozásnak.

Várhegyi Miklós a TVK Rt. elnök-vezérigazgatója, és a Magyar Vegyipari Szövetség elnöke szerint a magyar vegyiparnak elemi érdeke a csatlakozás elõkészítése, ami egyrészt a földrajzi helyzetbõl adódik, másrészt pedig a hazai vállalatok exportigénye is egyre fokozottabban megköveteli ezt.

A 4 tagú brüsszeli delegáció vezetõje Pierre Buigues (az Európai Bizottság Ipari Fõigazgatóságának vegyipari vezetõje) üdvözölte a kezdeményezést, mely a felkészülési programban ezzel a találkozóval elõrement. Kifejtette, hogy biztos abban, hogy az 1 hónap múlva kormányzati szinten megkezdõdõ konkrét csatlakozási tárgyalások hasznos és fontos momentumokat nyernek a most megrendezett konferencia tapasztalatai alapján.

Kijelentette, hogy a kelet- és közép-európai állapok csatlakozása szükségszerû, a bõvítés azonban megköveteli annak vizsgálatát, hogy a térségben lévõ országok kereskedelmi politikája, törvénykezése, környezetvédelme és technológiai fejlõdése a konzultáció kiemelt területeként a vegyipar tekintetében mennyire kompatíbilis az EU által megkövetelt normákkal, s azok adaptálásához milyen teendõk szükségesek az elkövetkezendõ években. Ebben a tekintetben a vegyipar elõtt a feladatok mellett nagy lehetõségek is állnak.

A bevezetõt követõen az EU delegáció tagjai plenáris elõadásokat tartottak az EU vámszabályok és vámderogációk kérdésérõl, a vegyipar logisztikai feladatairól, illetve a környezetvédelem és a vegyipar kapcsolatáról.

A plenáris elõadásokat követõen a Magyar Kémikusok Egyesületének Ásványolaj és Petrolkémiai Szakosztálya rendezésében szakmai konzultációkra került sor az elõadáson szereplõ témakörökben.

Egy külön program keretében lehetõség nyílt a BorsodChem Rt. és a TVK Rt. részletesebb megismerésére, melynek során a 2 nagyvállalat szakemberei részleteiben tárgyalhattak az EU delegáció tagjaival a Társaságukat érintõ speciális problémák megbeszélése céljából. A programot gyárlátogatásokkal zárták le.

Pierre Buigues az eredmények összegzéseként elmondta, hogy úgy látja, a magyar vegyipar kompetitív, összehasonlítható elõnyökkel rendelkezik, mivel nagyon jó a munkaerõ szakképzettsége, s az uniós átlaghoz képest kedvezõek a bérköltségek. A nyugat-európai cégeknek Magyarország kaput jelent majd a keleti piac felé, hiszen itt van a szomszédban Ukrajna, s Oroszország sincs túl messze.

A tartalmas programot úgy értékelte, hogy a konzultációk során szinkronban voltak a résztvevõk, s a viták és megbeszélések alapján a hazai vegyipar jelenlévõ képviselõi érettek és megfelelõen felkészültek a csatlakozási tárgyalások elkezdéséhez.

 Elek Katalin


Vissza