A magyar vegyipar és kémiatudomány


Ö S S Z E F O G L A L Á S O K


Nagy Géza: Bioszenzorok, a szelektív kémiai érzékelõk speciális csoportja

A közlemény a szelektív kémiai érzékelõk egy speciális csoportjáról, a bioszenzorokról ad tekintést. A bioszenzorok jelentõsége abban rejlik, hogy segítségükkel lehetõség van arra, hogy bonyolult összetételû mintákban különbözõ anyagok koncentrációját szelektíven mérjük. A bioszenzorok a mérendõ anyagot valamilyen szelektivitást biztosító jelenség alapján ismerik fel. A felismerés eredményeként létrejövõ változásokból valamilyen mechanizmus kijelezhetõ jelet képez. Az alkalmazott biológiai jelenség és a jelképezõ mechanizmus sokféleségébõl adódóan igen sokféle bioszenzort írtak le. Néhány közülük alkalmazást nyert a mindennapi analitikai gyakorlatban. Mások ehhez még további fejlesztõ munkát igényelnek. Az összefoglaló 69 irodalmi hivatkozást tartalmaz.

[Magy. Kém. Lapja, 53, 211 (1998)]

Simándi Béla: Az extrakció újabb fejlõdési irányai

Az ISEC nemzetközi konferenciák anyagának felhasználásával a szerzõ bemutatja az extrakciós elválasztó mûveletek fõ fejlõdési irányait. Az utolsó négy konferencia kiadványa alapján összehasonlítja az elõadások téma szerinti megoszlását. Ismerteti az extrakció nagyipari alkalmazását a hidrometallurgia és a vegyipar (szerves anyagok, petrolkémiai termékek, gyógyszerek elõállítása) területén. Megvizsgálja a hulladékokban, szennyvizekben levõ fémek visszanyerésének lehetõségeit. Hangsúlyosan tárgyalja az atomerõmûvek kiégett fûtõelemeinek újrafelhasználását.

Meghatározza azokat a legfontosabb tényezõket, amelyek az extrakció fejlõdését befolyásolják. Ezek: a tudatos környezetvédelem; a visszaforgatás szükségszerû elterjedése; különleges és szelektív oldószerek felhasználása a gyógyszergyártásban; megújuló nyersanyagok feldolgozása; nagy kapacitású, jó elválasztóképességû extraktorok kifejlesztése.

[Magy. Kém. Lapja, 53, 222 (1998)]

Péczely György: Forgó gépek, gépalapok és kompresszorok csõvezetékeinek rezgésvizsgálata II. Gépalapok hibájának kimutatása rezgésvizsgálattal

A szerzõ a nem rezgésdiagnosztikai szakemberek számára bemutatja a rezgésvizsgálatok általánosságban még nem elterjedt eszközeit és módozatait a gépalapok meghibásodásának észlelésére.

A közleményben ismerteti a rezonanciában történõ üzemelés következményeit, rezonancia pontok megállapítását és bemutatja egy rezonancia-frekvencián üzemelõ ventilátor leállás vizsgálatát. A továbbiakban a hiba felismeréséhez és szemléletes bemutatásához a mozgásanimációs vizsgálatok lépéseihez a geometriai modell megalkotását, a mérések elvégzését és animációs kép létrehozását és értékelését tárgyalja.

A szerzõ végül ismerteti a gépalapok rezgésvizsgálatainak hazai mûvelõit és eszközeit.

[Magy. Kém. Lapja, 53, 231 (1998)]

Vigh László: Szivattyúk

Az „Újdonságok az ACHEMA ‘97-en” címû sorozat koncepciójának megfelelõen a közlemény a megjelölt témakörben néhány jellegzetes és általános érdeklõdésre számottartó készülék szerkezetét, mûködési elvét és alkalmazását ismerteti, mint a mágneses tengelykapcsolót alkalmazó, valamint az élelmiszer- és gyógyszeripari szivattyúk körét.

[Magy. Kém. Lapja, 53, 237 (1998)]


Vissza