A magyar vegyipar és kémiatudomány


Kémiai és vegyipari tárgyú lapok tartalmából

Magyar Kémiai Folyóirat
(104. évfolyam, 2. szám, 1998. február)

Bárány Sándor és Báder Enikõ: Illitszuszpenzió flokkuláltatása kationos polielektrolitokkal
Grohmann Ferenc Levente és Csempesz Ferenc: DMPC-liposzómák stabilizálása neutrális polimerekkel
Németh Zoltán és Kolics Artúr: Új lehetõségek az in situ radioaktív nyomjelzéses „fólia”-módszer alkalmazásában
Gyurcsik Béla, Gajda Tamás, Jancsó Attila, Nagy László és Hendrik Lammers: Az N-(2-aminoetil)-D-galaktamin proton-, réz(II)-, nikkel(II)- és cink(II)-komplexeinek egyensúlyi és oldatszerkezeti vizsgálata
Szabó Kálmán és Földesi Edina: Elektrokémiai vizsgálatok kis hõmérsékleten, XI. Cu/Cu(NO3)2. H2O/Cu elektrokémiai termoelem vizsgálata
Szabó Kálmán és Földesi Edina: Elektrokémiai vizsgálatok kis hõmérsékleten, XII. A hidrogénfejlõdés barrier nélküli mechanizmusa szilárd galliumelektródon

Olaj Szappan Kozmetika
(47. évfolyam, 1. szám, 1998. január–február)

Holló János, Perédi József, Kõvári Katalin, Recseg Katalin: Nagy olajsav- és nagy linolsavtartalmú napraforgófajták és hibridek Magyarországon és jellemzõik
Kõvári Katalin, Jean Denise, F. Zwoboda, Kemény Zsolt, Recseg Katalin, G. Henon: A transz izomer zsírsavak képzõdésének kinetikája hõkezelés hatására
Domokos János, Kiss Béla: A szantálfa (Santalum album L.)
Stefanovitsné Bányai Éva, Bernáth Jenõ, Kerepesi Ildikó, Kiss Márta, Lakatos Zsuzsanna: Növénytaxonok azonosítása biokémiai módszerekkel
Bíró György, Antal Magdolna, Zajkás Gábor: Az 1992–1994 között végzett hazai táplálkozási vizsgálatok eredményeinek néhány, az élelmiszeriparral kapcsolatban jelentõs adata
Héthelyi Éva, Csekõ István, Grósz Miklós, Márk Gergely, Pálinkás János: Menta speciesek illóolajának gázkromatográfiás vizsgálata
Sallay Péter: Nemionos tenzidek elõállítása hidroxy-etilezéssel
Hadnagy András: A színrendszerezés kritikus pontjai és aktualitása az ipar színmérés gyakorlatában I.

Korróziós Figyelõ
(38. évfolyam, 1. szám, 1998. január)

Krivián Lajos: Az elektrokémiai potenciálok és a korróziós potenciálok
Seidl Ágoston: Betonszerkezetek javítása és realkalizációja lõtt betonnal
Tóth István: Korróziós tapasztalatok a Fõvárosi Vízmûvek Rt. pesti csõhálózatán
Kaiser, Wolf-Dieter: ISO 12944 Acélépítmények korrózióvédelme bevonatrendszerekkel – Áttekintés egy fontos európai szabványról
Hozzászólás Bleuer M. és Mádi A. „Minõségbiztosítás az építõiparban – elmélet és gyakorlat” címû cikkéhez (1997. 6. szám)

Magyar Vegyipar
(8. évfolyam, 2. szám, 1998. február)

Elkészült a MAVESZ új emblémája
Vegyipari Riasztási és Információs Központ
MAVESZ–VDSZ találkozó
Aschner-díj Kovács F. Lászlónak
Érdeklõdõ spanyolok
Az Európai Unió és mérsékelten fejlett tagországai
Bemutatkozik a Transzfer Kft.
Kruppa Ignác, a Nitrogénmûvek Rt. vezérigazgatója, a MAVESZ alelnöke
Exporttámogatás, befektetés-ösztönzés
A hónap körkérdése
Hírek a vegyiparból
Fokozott érzékenységgel a környezet iránt

S. E.


Vissza