Egyesületi élet


TÁJÉKOZTATÓK RENDEZVÉNYEKRÔL

Az EU-csatlakozás környezetvédelmi feladatai

1998. május 4–6. között a Magyar Kémikusok Egyesülete a Környezetvédelmi Szolgáltatók Szövetségével közösen a fenti címmel nemzetközi konferenciát rendez Budapesten, a Hotel Flamenco konferencia termében. (Budapest, XI. Tas vezér u. 7.)

A konferencián neves külföldi és magyar szakemberek ezen a téren elért, eredményeinek ismertetésére, tapasztalataik cseréjére, valamint problémák felvetésére van lehetõség elõadások, kerekasztal-megbeszélések és poszterek bemutatása formájában.

A konferencia fõbb témakörei az alábbiak:

– a környezetvédelmi jogi szabályozás kérdései,
– a környezetvédelem mûszaki kérdései:
– levegõtisztaság-védelem,
– hulladékok kezelése,
– talaj-, talajvízvédelem,
– veszélyes anyagok ipari alkalmazása és az alkalmazás rizikója.

A konferencia elõadásainak megtartására elõadásonként 20 perc áll rendelkezésre.

Az elõadások beküldött egy oldalas összefoglalóját minden résztvevõ kiadvány formájában megkapja. Az elõadások hivatalos nyelve magyar és angol. Szinkrontolmácsolásról a szervezõ bizottság gondoskodik.

A poszterek bemutatására, jelentkezés esetén 120 x 160 cm-es (álló) hely áll rendelkezésre.

A rendezvénnyel egyidõben a környezetvédelmi eljárások, eszközök, mûszerek bemutatására is lehetõség van.

A konferencia harmadik napján, május 6-án délelõtt 10 órakor kerekasztal megbeszélésre kerül sor.

Ugyanezen a napon délután, 13.30 órai kezdettel az igénylõk részére szakmai kirándulásra kerül sor, ennek keretében a rendezõség látogatást szervez a

– Dorogi Veszélyes Hulladékégetõ-, illetve az
– Aszódi Veszélyes Hulladéklerakó üzembe.

A Rendezõség minden kedves magyar és külföldi szakembert vár a konferenciára!

Jelentkezési ûrlapot (részvételre, elõadás tartására, poszter bemutatására, illetve a kiállításon, valamint az üzemlátogatásokon való részvételre), a

Magyar Kémikusok Egyesületében 1027. Budapest, Fõ utca 68. lehet igényelni.
Tel./fax: 201-8056,
Tel.: 201-6883.

Paál Tamásné, dr.

Nemzetközi Kromatográfiás Szimpózium

1998. június 18–20. között Szegeden kerül megrendezésre az ACE ‘98 Nemzetközi Kromatográfiás Szimpózium. A konferencia összefogja az elválasztási módszerek analitikai és preparatív célú területeit. A témakörök közé tartozik a klasszikus oszlop folyadék-kromatográfia, a nagyteljesítményû folyadék-kromatográfia, gázkromatográfia, kapilláris elektroforézis, elektrokromatográfia, membrán-szétválasztás és rokon technikák. Külön-külön szekció áll rendelkezésre a farmakológia, a gyógyszerészet, a biotechnológia és az ipar szakembereinek. A tudományterületek nemzetközi szaktekintélyû képviselõi plenáris elõadásokat tartanak.

A konferencia ideje alatt kiállítás keretében van lehetõség a mûszerek, tartozékok, anyagok bemutatására. 1998. augusztus 25–29. között Budapesten kerül megrendezésre az 1. Európai Kémiatanári Konferencia, az ECCE.

A FECS (Európai Kémikus Egyesületek Szövetsége) Kémia Oktatás Osztálya új konferencia-sorozatot indít ezzel a konferenciával. A sorozatra kétévenként kerül sor. A konferencia-sorozat célja az oktatásban elkötelezett szakembereknek lehetõséget adni tapasztalataik és gyakorlati módszereik kicserélésére.

A konferenciával párhuzamosan megrendezésre kerülõ kiállítás kiváló lehetõséget kínál a kereskedelmi és tudományos szervezeteknek arra, hogy bemutathassák a kémia oktatásban alkalmazható eszközöket.


IX. Tihanyi Radiokémiai Szimpózium

1998. augusztus 29. és szeptember 3. között Tatán tartják meg a IX. „Tihany” Radiokémiai Szimpóziumot a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, az MTA Izotóp Intézete és az MKE közös szervezésében.

A konferencia-sorozat 1961 óta kerül megrendezésre azzal a céllal, hogy a világ minden tájáról résztvevõ tudósok kicseréljék információikat és elõsegítsék az ipari alkalmazásokat.

A konferencia témakörei azonosak a korábbi szimpóziumok témáival, így pl.

– a sugárkémia általános problémái,
– elektron-, foton- és ioneffektusok tanulmányozása lézerrel,
– egzotikus atomok kémiája,
– szervetlen és szerves rendszerek sugáranalízise,
– polimerek elõállítása sugárzással.

A konferencián meghívott elõadók plenáris elõadása mellett új információk bemutatására van lehetõség, poszterek és kötetlen beszélgetések keretében.


VII. Európai Termoanalitikai és Kalorimetria Szimpózium

1988. augusztus 30. és szeptember 4. között tartják meg az ESTAC 7, a VII. Európai Termoanalitikai és Kalorimetriai Szimpóziumot Balatonfüreden, amelyet az MKE az MTA-val és a Veszprémi Egyetemmel közösen rendez a FECS Technológiai Fejlesztési Nemzetközi Bizottsága programjaként.

A meghívott elõadók plenáris elõadásainak témakörei:

– Szervetlen kémia és anyagtudomány
– Szerves anyagok, gyógyszerek
– Élelmiszerek és élettudomány
– Polimerek
– Környezet
– Geotudomány
– Elmélet és mûszerek
– Minõségbiztosítás a termoanalitikában és a kalorimetriában

A konferencia ideje alatt legalább 15 kiállító mutatja be legújabb mûszereit és eszközeit.


Spektrokémiai Konferencia

Az MKE Spektrokémiai Társasága 1998. szeptember 1–4. között Budapesten rendezi meg a 41. Magyar Spektrokémiai Vándorgyûlést az MTA Spektrokémiai és Környezeti Kémiai Munkabizottságainak támogatásával.

A rendezvény célja az elemanalízis és vegyületanalízis spektroszkópiai módszereivel foglalkozó szakembereinek lehetõséget biztosítani az információcserére. A párhuzamosan megrendezésre kerülõ kiállításon bemutatásra kerülnek a mûszerek, vegyszerek, könyvek.

A vándorgyûléssel egyidõben tartja a Társaság a 8. Solid Sampling Spectrometry Colloquium Nemzetközi Konferenciát.

B. E-né


Vissza