Egyesületi élet


Az Irinyi-verseny

A 60-as években ugyanaz a gondolat foglalkoztatta a kémiatanárokat, mint napjainkban az ezredforduló küszöbén: nagyobb rangot, társadalmi elismerést kellene adni a kémia tanításának, mint a kor egyik legfontosabb alaptudományának. A Magyar Kémikusok Egyesülete Gyõri Csoportjában a Révai Miklós Gimnázium kémiatanárai a matematika versenyek népszerûsége ismeretében gondolták ki egy hasonló verseny szervezését, rendezését. A megvalósítás is a gyõri Révai Miklós Gimnázium kémiatanárainak munkájához kötõdik. Az országos szervezés mellett a döntõt mindig más városban képzelték el, de az elsõ döntõ után, ami 1969-ben volt, a második is, a harmadik is és a további is Gyõrött volt. Így jutottunk el, immár a hagyományos gyõri döntõ 30. megrendezéséhez. 1979 óta olvasható a meghirdetés hivatalos szövege a Mûvelõdési Közlönyben.

A három fordulóra tervezett verseny elsõ része az iskolákban játszódik le. A 14–15 éves fiatalok írásbelin mérik össze tudásukat, saját iskolájukban. Ilyenkor 5–7 000, volt olyan év, amikor 9 600 tanuló vett részt a versenyen. A második fordulót megyénként rendezzük meg, ahová az elsõ megméretés legjobbjai jutnak be. Ekkor már laboratóriumi gyakorlatot is kell végezni. A harmadik lépcsõfok az országos döntõ, amelyre minden megye jogosult csapatot küldeni. A létszám azonosan korlátozott a laboratóriumi férõhely és az értékelés idõigénye miatt. Minden megye 6 fõt küld, amit különbözõ faktorokkal lehet bõvíteni. Átlagosan 180–190 versenyzõ jön évente Gyõrbe. A döntõ három részbõl áll, mégpedig írásbelibõl és laboratóriumi gyakorlatból valamennyi résztvevõvel, majd a legjobb 20–25 tanuló szóbelin, kiselõadás tartásával bizonyítja a rátermettségét.

A kémiaverseny döntõjének tartalmi részét kezdettõl fogva a Veszprémi Egyetem Általános és Szervetlen Kémia Tanszéke állította össze dr. Bodor Endre professzor és Maleczkiné dr. Szeness Márta egyetemi docens munkájaként. A megyei forduló anyagát 1979-tõl mintegy 5 évig a Magyar Kémikusok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Csoportja készítette és postázta dr. Fodor István irányításával. Az iskolai fordulóhoz házilag készített anyagot használtak. Jelenleg a megyei verseny anyagának összeállításához központi ajánlást adunk, de azt nem kötelezõ betartani.

A versenybizottság elsõ elnöke dr. Winter Ernõ kétszeres Kossuth-díjas akadémikus volt, aki ugyancsak a Révai Gimnáziumban végezte tanulmányait. Winter akadémikus haláláig lelkesítette a fiatalokat a kémia tanulására. Halála után 1972-ben Bodor Endre professzor vette át az elnöki posztot és a résztvevõk nagy örömére minden évben ô nyitja meg a versenyt és záráskor buzdító szavakkal adja át az okleveleket, dicséreteket, jutalmakat, 1998-ban már 28.-szor.

Az elmúlt 29 év alatt mintegy 174 000 tanuló vett részt az Irinyi-versenyen, 5 510-en jöttek Gyõrbe a döntõre és 3 190 kémiatanár vett részt az értékelõ munkában!

Az írásbelit a Révai Miklós Gimnáziumban rendezzük, a laboratóriumi gyakorlatokat részben a gyõri Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskolában, részben Veszprémben az egyetemi laboratóriumokban tartjuk. A szóbelire és a szervezés központi részére a MTESZ gyõri Technika Háza ad otthont.

Az Irinyi-versenyt 1992 óta nemzetközi fórumok (bizottságok, konferenciák) is figyelemmel kísérik. Ennek egyik elismerése 1997-ben volt, amikor a gyõri döntõn jelen volt prof. Hans Bouma, holland egyetemi tanár, a Kémiaoktatási Szervezetek Nemzetközi Szövetségének alelnöke.

Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társasággal együttmûködve minden évben résztvesz a versenyen egy erdélyi csoport is.

Az 1998. évi, 30. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny ünnepélyes megnyitása május 1-jén 18 órakor lesz a gyõri városháza dísztermében. Köszöntõt mond Gyõr polgármestere Balogh József, majd értékelõ beszédet dr. Kálmán Alajos Széchenyi-díjas akadémikus, a MKE elnöke mond. A rendezvényhez kulturális mûsort a Révai Miklós Gimnázium színjátszói adnak.

A verseny érdemi munkája május 2-án és 3-án lesz. Az eredményhirdetés és díjkiosztás május 3-án kb. 12 órakor kezdõdik. a MTESZ Technika Házában.

V. Gy.

A Magyar Kémikusok Egyesülete Gyõri csoportja, a Révai Miklós Gimnázium kémiatanárainak ötlete nyomán útra indította 1969-ben a kémiai tanulmányi versenyt. A 14–15 éves diákok országos versenye Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny elnevezéssel él 30 éve. Újabb ötlet valósult meg a Révai Miklós Gimnázium kémiaszertárában 1974-ben, amikor a versenyre készülõ diákok szervezett irányítása céljából megalkotta a Kémiaversenyzõk Híradóját. Támogatásról szó sem lehetett, csak a lelkesedés adott erõt ahhoz, hogy ingyen is meg lehet valósítani. A papírt dr. Pungor Ernõ akadémikus adta díjmentesen, a nyomdai munkát dr. Nagy György László szervezõ segítségével a Veszprémi Egyetem nyomdája végezte minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül. A diákok is ingyen kapták az újságot. Sok gáncsoskodást és hangulatromboló megnyilvánulást kaptunk szóban is és írásban is. A már említett támogatóink biztatása és a diákok lelkes levelei hatására Selye János gondolatát tûztük ki mottónak, miszerint „Ne engedjük, hogy átmeneti kudarc... megtörje kitartásunkat, ha úgy látjuk, hogy a végcél megéri a fáradságot.” és készítettük tovább az újságot. Fokozatosan szervezettebbé vált a szerkesztés, kialakult a Szerkesztõbizottság és a rovatvezetõk is állandósultak. 1979-ben történt a tartalom formai erõsítése, amikor már Középiskolai Kémiai Lapok címen került országos terjesztésre. Ezzel a címmel akart e lap méltó társa lenni a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapoknak. A KÖMAL (Középiskolai Matematikai Lapok) ugyanabból az iskolából indult el 100 évvel korábban, ahonnan a KÖKÉL (Középiskolai Kémiai Lapok), a gyõri Révai Miklós Gimnáziumból.

Egy „jóindulatú” jós 1979-ben írásba adta, hogy ez a lap rövidesen a szemétkosárban fejezi be pályafutását. Annyit tévedett, hogy újságunkat meg lehet találni Bankokban, Porto Ricoban a San Juan-i Inter America Egyetem könyvtárában, Ausztráliában Brisbane-ben, Angliában a Yorki Egyetemen, Kanadában a Waterloo-i Egyetemen. Jelenleg készül a Kairóba kért angol nyelvû különszám. Az évente 5-ször megjelenõ folyóirat összesen 350 oldalnyi anyagot tartalmaz és évi elõfizetési díja 500,– Ft, az alapítványok, a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium, valamint a Magyar Kémikusok Egyesülete támogatásával.

V. Gy.


Vissza