A magyar vegyipar és kémiatudomány


Kémiai és vegyipari tárgyú lapok tartalmából

Magyar Kémiai Folyóirat
(104. évfolyam, 1. szám, 1998. január)

Kónya Zoltán, Hannus István ésKiricsi Imre: Zeolitok reakciója illékony, halogéntartalmú reagensekkel, VI.
Hannus István, Tasi Gyula, Kiricsi Imre és B. Nagy János: Zeolitok reakciója illékony, halogéntartalmú reagensekkel, VII.
Szakonyi Zsolt, Fülöp Ferenc, Bernáth Gábor és Sohár Pál: terc-butil-ciklopentánnal kondenzált pirimidin-4-onok
Gunda Tamás: Kémiai rajzolóprogramok ISIS/Draw, ChemDraw és Chem Window összevetése


Mûanyag és Gumi
(35. évfolyam, 2. szám, 1998. február)

A Bibendum 100 éve
Varga József, Breining, Angela, dr. dr. h. c. Ehrenstein, Gottfried, W., dr. Bodor Géza: A b-nukleált izotaktikus polipropilén feldolgozása, II. Egy kereskedelmi b-nukleált granulátum fröccsöntése
Dr. Böhm, Ludwig: A metallocén katalizátorral elõállított poliolefinek feldolgozása és lehetséges alkalmazása
Dr. Antal Sándor, Boros András, Seregély Istvánné: Az 1997. évi nürnbergi nemzetközi gumi konferencia és kiállítás tapasztalatai


Vissza