A magyar vegyipar és kémiatudomány


HÍREK AZ IPARBÓL

Egis Rt. 16%-os alapbéremelést hajtottak végre január 1-tõl. Ebben az évben 7 új készítményt (kémiai hatóanyagot) 15 féle hatáserõsségben hoznak forgalomba. Ezek közül a legnagyobb forgalmat a piracetám hatóanyagú, Lucetam nevû terméktõl várják, mely a károsodott intellektuális funkciókat javítja. Vírusellenes hatású és így a herpesz elleni kezelésben használható az aciklovir hatóanyagú, Telviran nevû tabletta és krém.

Pfizer Kft. Két új gyógyszert vezetnek be idén a hazai piacra. A tavalyi forgalmuk 3,8 Mrd Ft, amely 2,7% részesedést jelent a hazai piacon.

Medimpex Rt. 18 milliárdos bevétel mellett 210 MFt-os eredményt produkált a tavaly teljesen az Egis Rt. tulajdonába került kereskedõ cég. A bevétel legnagyobb része fõként a FÁK államokba irányult exportból származik.

A tavalyi átalakulás további eredménye volt a Medimpex Gyógyszer Rt. létrehozása Richter Rt. és Medimpex Rt. tulajdonnal, valamint a tisztán Richter tulajdonú Med-West Kft., mely a külföldön mûködõ régi Medimpex vállalatokat fogja össze.

Reanal Rt. 1,6 Mrd Ft-ot meghaladó árbevétellel zárt a cég. Elkészült a dialízis üzem, megtörtént a minõségbiztosítási rendszer ISO 9001 szerinti tanúsítása. Az export meghaladja a 3 millió USD-t.

Hosszútávú megállapodást kötöttek a svájci Senn AG-vel a Reanal régi termékének, a BOC-O-Benzil-D-szerinnek a kizárólagos szállítására (a BOC a szerin aminocsoportján lévõ benzil-oxi-karbonil védõcsoportot jelenti, a szerin hidroxicsoportját pedig benzilcsoport védi). Az eddigi vevõ is a Senn volt, és a kizárólagosságért cserébe vállalta évi min. 100 kg mennyiség átvételét. Ez a tervek szerint akár tízszeresére is növekedhet. A termék ára 1600 svájci frank/kg.

Az elmúlt év õszén 2 MFt-os költséggel üzembe állt egy savkiszerelõ berendezés a Reanalban. Az eddigi bérmunka helyett ezzel történik a kénsav, salétromsav, krómkénsav és más savak kis térfogatú kiszerelése. A teljes kapacitás kb. 100 m3/év.

Richter Gedeon Rt. Január 1-tõl dr. Greiner István, a kémiai tudomány kandidátusa lett a Kémiai és Biotechnológiai Kutatási és Fejlesztési Központ igazgatója. Továbbra is a Központ fõ feladata az, hogy a Richter a Cavintont megközelítõ sikerességû molekulával jelenhessen meg a piacon, a Farmakológiai Kutatóközponttal és külföldi partnereivel együttmûködve.

Érdekesség, hogy a hazai piacon tavaly az új termék, az Ednyt megelõzte a Cavinton eladásokat és tavaly vezették be az Aktil nevû új antibiotikumot is.

Márciusban indult a termelés a dorogi fióktelep új szteroid üzemében. Ez a növényvédõszerüzem épületét felhasználva épült rekordidõ alatt. Teljes számítógépes folyamatirányítás valósult meg. A terveket a Chemitechnik Pharma készítette

A cég 1997-ben 3 Mrd Ft-ot fordított kutatás-fejlesztésre és 9 milliárdot beruházásra. A központi idegrendszerre ható készítmények K+F-jében a japán Takeda, a véralvadásgátlókban pedig a Kowa céggel mûködnek együtt.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt. Jelentõs létszámcsökkenéssel járt a párhuzamosságok megszüntetése a pénzügyben, humánpolitikában, tervezésben, szolgáltatásban az elmúlt évben. Tekintetbe kell venni, hogy a MOL Rt. 1991-ben 9 vállalatból jött létre és mindenhol mûködtek ilyen részlegek.

2000 végéig mintegy 50 Mrd Ft értékû maradékfeldolgozó üzem épül Százhalombattán. Ennek következtében megszûnik a nehéz fûtõolaj gyártása, gyarapodik a benzin- és gázolaj-kihozatal, hidrogéngyár és petrolkoksz-üzem épül. Új, Claus-5 jelû kénkinyerõ üzem is létrejön, ezenkívül néhány meglévõ üzem rekonstrukciója is része a beruházásnak. A projektet Felügyelõ Bizottság ellenõrzi, Cseh Béla, a feldolgozási-kereskedelmi üzletág vezérigazgató-helyettese vezetésével.

Új kutak építésével és a régiek rekonstrukciójával 35-tel több MOL 2000 kút lép üzembe az idén, a környezõ országokban pedig megkétszerezôdik a MOL-kutak száma.

A jelentõs gázáremelés ellenére még mindig veszteséges a gázüzlet. Az eddigi maximális fogyasztás napi 73 millió köbméter földgáz volt tavaly télen, de a fogyasztás évi mintegy 5%-os bõvülésével számolnak.

Március elején az ÁPV Rt. piacra dobta a tulajdonában lévõ 36%-ból 11%-nyi MOL részvényt és ezzel a törvénnyel által elõírt 25%-nyi tulajdona marad (plusz az aranyrészvény).

Budapesti Vegyimûvek Rt. Az elmúlt évi közgyûlésen a többségi tulajdonos MRP szervezet jóváhagyta azt az 1,8 Mrd Ft-nyi hitelfelvételt, amely a garéi hulladéktárolóban a hordók átcsomagolására, a talajszennyezés csökkentésére szükséges. Két év türelmi idõ után 12 éven át kell ezt majd visszafizetni. (A hitelfelvétel nagy összege miatt nem dönthetett ebben egyedül a vezérigazgató vagy az Igazgatóság.) Ugyanezen a közgyûlésen a kilencedik kerületbõl képviselõt választottak a Felügyelõ Bizottságba, mivel az államtól kapott részvényekkel tulajdoni hányada 23%-ra növekedett.

Folyik a Környezetközpontú Irányítási Rendszer kiépítése a Német Vegyipari Szövetség tanácsadóinak segítségével: év végén elfogadták a cég környezetvédelmi politikáját, pontosították az alapdokumentumokat és megállapodtak az oktatási feladatokban.

BorsodChem Rt. A cég és a bécsi székhelyû NEUBER Gesellschaft m.b.H. csoporthoz tartozó NEUBER Hungária Kft. kereskedelmi megállapodást kötött klóralkáli termékek magyarországi disztribúciójára. A megállapodás létrehozását a hazai klóralkáli piac várható átstrukturálódása tette idôszerûvé.

Nitrokémia 2000 Ipari és Vagyonkezelõ Rt. 1997 november 20-án létrejött az új cég, mely a Nitrokémia Ipartelepek Rt.-nek nem jogutódja. Feladata a növényvédõszer- és az intermediergyártás, valamint az energiaellátás. A jogutód a Nitrokémia Vegyipari Rt., mely állami közremûködéssel végzi a környezeti károk helyreállítását, a lõpor, a nitrocellulóz és az ioncserélõ gyártást. A két cég együttmûködését szerzõdés szabályozza.

Inotai Alumínium Rt. 12 Mrd Ft árbevétellel zárta elsõ privatizációs évét. 670 MFt-ot fordítottak beruházásra, a dolgozók bérét 20%-kal emelték.

Henkel Magyarország Kft. Tavaly 18,5 Mrd Ft-os árbevételt ért el, idénre pedig 22 milliárdot terveznek szerves és szervetlen vegyi anyagok gyártásából és forgalmazásából. 1,5 Mrd Ft-ot ruháztak be 1997-ben. Jogilag két gyártó bázis tartozik a Kft.-hez: a szolnoki, amelyet a Tiszamenti Vegyimûvektõl vásárolt a Henkel Austria és ahol mósószereket gyártanak, valamint a váci Taurus telep, ahol a ragasztógyártás folyik. A kõrösladányi üzem, amely a Metakémia Szövetkezet telepén alapul, Henkel Metakémia Kft. néven önálló jogi személyiségû társaság.

Anaconda Kozmetikai Kft. A veszprémi cég 99,5 MFt-os alaptõkéjét a Csopak Rt. eladta a holland Norit Personal Care Group-nak, akik kelet-európai jelenlétüket kívánják növelni a cégvásárlással. Az Anaconda közel 25%-os eszközarányos nyereséget produkált. A cég új neve Norit Kozmetikai Gyártó és Kereskedelmi Kft.

Chemitechnik-Pharma Kft. 1991-ben a Richter Gedeon Rt. üzemfejlesztési fõosztályából alakult mérnökiroda tavaly megkétszerezte bevételét. 12 MFt alaptõkével, 35 fõvel dolgoznak, a fõ tulajdonos anyacég mellett a Chinoinnak és az Egisnek is. A tavalyi 450 MFt árbevételt idén tovább, 550 MFt-ra kívánják növelni, ennek 10%-a várhatóan a nyereség.

Északmagyarországi Vegyimûvek Kft. Úgy tûnt, hogy a megvalósult privatizációval megoldódik az évek óta mélyrepülõ cég helyzete. Azonban a FRAMOCHEM anyavállalata, a francia SNPE az európai elõírásokra hivatkozva 1997 szeptember 1-jét követõen letiltotta a foszgén szállítást a gyártó FRAMOCHEM-bõl az ÉMV Kft.-be (ami már évtizedek óta folyik és aminek folytatására, pontosabban a tartálykocsik felhasználására foszgénnek belföldi szállítására a múlt év októberi KHVM rendelet külön függelékében elvileg 1999 végéig lehetõséget adott). Mivel az ÉMV technológiáinak 90%-a foszgénbázisú, ez a döntés lehetetlenné teszi a cég további mûködését. A személyes tárgyalások és levélváltások, valamint Fõcze Lajos, a Szakszervezeti Szövetség elnökének személyes közbenjárását követõen ezt a határidõt 1998. január 31-ig meghosszabbították.

Mivel további haladékra a francia fél nem volt hajlandó, az ÉMV Kft. ügyvezetõ igazgatója, Bajusz Ferenc, december 23-ával jelezte, majd január 12-én felmondta az ÉMV Kft., az ÉMV-FA felszámolását végzõ BONUS ECO Rt. és a helyi szakszervezet közötti háromoldalú megállapodást és a kollektív szerzõdést. Lényegében közel 500 munkavállaló, eddig biztosítottnak látszó foglalkoztatásáról van szó. A egyeztetések folynak, a helyzet igen nehéznek látszik.

Forte Fotokémia Rt. Lezárult a részvényjegyzés, túljegyzéssel. Ezzel az ÁPV Rt. tulajdona hazai magánbefektetõk kezébe került, a tulajdon másik része az elsõ privatizáció óta az MRP szervezeté.

A cég tavaly 1,76 Mrd Ft árbevételt ért el, ennek negyede hazai, háromnegyede exportbevétel. Idén az export tervezett részaránya 80%, jelentõs volumennövekedéssel együtt.

Központi Környezetvédelmi Alap. Az 1997-es évben 16 Mrd Ft volt a terv, míg az 1998. évben 23,4 Mrd Ft kiadási tervvel számolnak, ennek kétharmada az elnyert pályázatokkal már le van kötve. Néhány vegyipari érdekességû pályázat: 204 milliót kap a BorsodChem Rt. füstgáztisztítókra, 64 MFt a Taurus nyíregyházi üzemének jutott.

ICN Alkaloida. Az ICN Alkaloida Rt. tulajdoni hányadot szerzett egy nagykereskedelmi cégben. Megalakult a TharmaChom Gyógyszer-nagykereskedelmi Kft., amelynek tulajdonosai a Chinoin Rt., az ICN Alkaloida Rt., az OMKER Rt., valamint a Wellis Rt. Az új cég kezdetben a Chinoin Rt., az ICN Alkaloida Rt., a Biogal Rt., az EGIS Rt., valamint a Smithkline Beecham Rt. termékeit forgalmazza, majd ezt a kört igyekszik kibõvíteni a hazai humán gyógyszerkészítmények és az import áruk széles választékával.

 dr. Répásiné, ICN Alkaloida Rt.

(A Magyar Vegyipar 1998. januári számából)

Elõzetes hazai szénhidrogén-program. 1997-ben több mint 1,3 millió tonna kõolajat és 4,1 milliárd köbméter földgázt termelt a MOL Rt. Hazai Termelés-Tárolás Üzletág öt bányászati üzeme. Ezáltal az ország kõolajigényének 22 százalékát, földgázfogyasztásának pedig több mint 40 százalékát elégítik ki. Az említett termékek mellett az üzletág mintegy 250 ezer tonna propán-butánt is elõállít. Ez a hazai felhasználás 65 százalékát jelenti.

Az elkövetõ három évben 1015 eddig termelésbe nem állított kõolaj- és földgázlelõhelyen kezdik meg a kitermelést. Terv szerint halad a Zsanai Földalatti Gáztároló építésének második üteme is, amely 1999 tavaszára készül el. A több mint 20 milliárd forintos beruházás megvalósítása után a jelenlegi 600 millió köbméter mobil gáztároló kapacitás több mint kétszeresére növekszik. A visszatermelhetõ legnagyobb mennyiség pedig napi 8 millió köbméterrõl 18 millió köbméterre emelkedik.

Nyíri Ágnes

(A Magyar Vegyipar 1998. januári számából)

Várhegyi Miklós, a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. vezérigazgatója 1998. február 6-án ünnepélyes keretek között vette át Czitán Gábortól, a TÜV Rheinland vezérigazgatójától a Környezetközpontú Irányítási Rendszer tanúsítványát. Ezzel a TVK Rt. nemzetközi térem is az elsõk között, Magyarországon pedig a vegyipari nagyvállalatok közül elsõként nyerte el a kimagasló környezetvédelmi eredményeket is igazoló elismerést.

Az ISO 14 000-es nemzetközi szabványsorozat a vállalatok részére a környezet megóvása érdekében olyan újszerû megközelítést alkalmaz, amely az elõvigyázatosságot, a tevékenység átláthatóságát, a hatékonyabb irányítás feltételeinek megvalósítását helyezi elõtérbe, tehát egy elkötelezett vezetõi magatartást fogalmaz meg. Mindezek segítségével a környezetvédelem a vállalat tevékenységének integrált része lett.

Napjainkra egyre inkább jellemzõvé válik, hogy egy vállalat megítélésében nemcsak piaci, gazdasági eredményei a döntõek. A közvéleménynek a környezet állapota iránti fokozódó érzékenysége és ennek a nemzetközi és hazai környezetvédelmi jogszabályok folyamatos szigorodásában érzékelhetõ visszatükrözõdése is jelzi, hogy a gazdasági eredmények mellett a környezetvédelmi teljesítmény is elsõrendû megítélési szemponttá vált. Ez a jogkövetõ magatartáson túl azzal is mérhetõ, hogy mennyire sikerül egy cég tevékenységének környezeti hatásait minimalizálni, a szennyezõanyag kibocsátást csökkenteni, a keletkezõ hulladékokat ártalmatlanítani, a termék elhasználódása után annak újrahasznosíthatóságát biztosítani: vagyis környezetkímélõ tevékenységgel környezetbarát termékeket elõállítani.

A Tiszai vegyi Kombinát megalakulása óta törekedett tevékenysége környezeti hatásainak csökkentésére és ennek eredményeire alapozva két éve megkezdte a Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) kiépítését. Az 1997 júliusától mûködtetett rendszer nemzetközi auditálását 1997. december 89-én végezték, melynek során a tanúsító TÜV Rheinland megállapította, hogy a rendszer mindenben megfelel az ISO 14 001 nemzetközi szabványban rögzített elõírásoknak.

Az átadás alkalmával elhangzott rövid felszólalásokból (amit Várhegyi Miklós, Dr. Baráth Etele, az Országgyûlés Környezetvédelmi Bizottságának elnöke és Dr. Czitán Gábor, az auditálást végzõ TÜV Rheinland vezérigazgatója tartottak) többek között kihangsúlyozták, hogy a KIR jelenleg az egyik legjelentõsebb EU-csatlakozási szükségesség egy gazdálkodó egység mûködésében, mivel a Rendszerrel rendelkezõk kiszorítják a Rendszert még nem alkalmazó piaci versenytársaikat.

Sz. G.

Az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium 1998. évi januári Sajtószolgálata helyzetelemzést tartalmaz az ipar 199297. évi szerkezetváltásáról és elõrejelzést közöl több gazdasági kutatóintézet tanulmánya alapján az ipar 1998. évre várható fejlõdésérõl. A kézhez vett dokumentum alapján ez utóbbi témát ismertetjük röviden.

Az ipari termelés 1998-ra várt növekedése a különbözõ elõrejelzések szélsõ értékei szerint a 714% közötti sávban várható. 1998-ban a struktúraváltozás elõzõ években jellemzõ tendenciája várhatóan folytatódik. Ezt támasztják alá a folyamatban lévõ beruházások, ill. a hazai és exportpiaci kilátások.

Az ipari növekedés forrása továbbra is gépipar, azon belül kiemelkedõ szerepe lesz a közúti gépjármû és részegységgyártásnak, a híradástechnikai iparnak, ill. háttériparának. Ezeken túl az ipari struktúrában stabilan növekvõ súlya lesz a mûanyagiparnak.

Az ipari termelés növekedését változatlanul az export dinamikus bõvülése alapozza meg. Ennek fennmaradását valószínûsíti, hogy a feldolgozóipari vállalatok rendelésállományában az export növekedése négyszerese a belföldi rendelések növekedésének.

Az ipari dinamika meghatározója továbbra is a Magyarországra települt gépipari multinacionális vállalatok exportja. Az elõrejelzéskor természetesen figyelembe kell venni azt, hogy a feldolgozóipari kibocsátás növekményének meghatározó hányadát olyan exportcélú termelés adja, amelyeknek rendkívül magas az importtartalma. az ipari hozzáadott érték volumene tehát a bruttó termelésnél lényegesen lassabban bõvül.

Az ipari kivitel növekedése várhatóan tovább folytatódik, bár dinamikája valószínûleg lassul. A növekedés hordozói a jármûipar, elektronika és híradástechnika mellett az alumíniumkohászat, a papírgyártás, a gumi- és mûanyagfeldolgozóipar. A folyamatban lévõ beruházások alapján jelentõsebb termelésfelfutás várható a vegyi alapanyag- és termékgyártásban, a nemfém ásványi termékek gyártásában, a mûszergyártásban és -javításban, valamint a nyersanyag hulladékból történõ visszanyerésével foglalkozó szakágazatban.

Számszerûen

Az ipari termelés várhatóan 79% közötti mértékben nõ 1998-ban, amennyiben az ipari kivitel dinamikája 1216%-kal, a belföldi lakossági fogyasztás 23%-kal, a beruházások volumene 1015%-kal emelkedik (feltételezve, hogy az import hazai termelést kiszorító hatása, illetve a külföldi gépbeszerzések aránya nem nõ lényegesen).

Amennyiben a Beszállítói Célprogram, illetve a kapacitások gyors növekedése hatásaként az export 2025%-kal nõ, a fogyasztás 45%-os növekedése*, valamint a beruházások 1015%-os emelkedése mellett az ipari bruttó kibocsátás növekedése 1998-ban elérheti a 1113,5%-ot.

Az ipari hozzáadott érték dinamikája természetesen több százalékponttal elmarad a bruttó termelés volumenindexének növekedésétõl. Az ipari GDP bõvülésének nagysága 58%-os sávban való-színû.

A fenti prognózisokkal összhangban vannak a vállalati beruházások is. A Gazdaságkutató Intézet felmérése szerint a megkérdezettek 47%-a piaci helyzetének javulására számít. Legderûlátóbbak a gépipari és a vegyipari cégek. Mindez nem jelenti azonban a foglalkoztatottak számának növelését az ipar egészében. Az ágazatok közül egyedül a gépipari munkahelyek számának érzékelhetõ bõvülésére lehet számítani. Az ipari foglalkoztatottság további lassú lemorzsolódásának egyik fontos tényezõje a termelékenység továbbra is jelentõs mértékû (10% feletti) javulása.

 Sz. G.

A nyugat-európai szuszpenziós PVC piacon januárban csökkenõ árak mellett kötötték az üzleteket. Ebben az erõsödõ fontsterling is szerepet játszik, s egyöntetû a vélemény, hogy februárban az árak nem emelkednek. Márciusra ez a tendencia azonban nem igaz, a tavaszi szezonindulás megmozgathatja az árakat. Az ázsiai helyzet itt is okoz némi bizonytalanságot, bár a Nyugat-Európába importált PVC mennyisége kevés, és fõként Kelet-Európából származik. Az exportban kialakult spot** árszint 700720 USD/t FOB NWE***, de nem távol-keleti rendeltetésre.

A kis sûrûségû polietilének januári európai piacán mind az eladók, mind pedig a vásárlók megelégedésére szokatlanul hosszú idõ óta stabilak az árak, 790830 USD/t FOB NWE***, az ellátás kiegyensúlyozott, s az év eleji álmosság után az igények is nõnek. Emellett azonban január közepén az etilén ára mintegy 50 DEM/t-val esett, de ez a polietilén piacán eddig nem éreztette hatását. Az ázsiai piacokra továbbra is érdemes figyelni, mert az árak 1020 USD/t-val estek a hónap közepén, de a 10% feletti vámok miatt még így is túl magasak ahhoz, hogy veszélyeztessék a nyugat-európai piacokat. Problémák abból adódhatnak, hogy az eddig Ázsiába exportált termékek jelenhetnek meg az európai piacokon. A többi PE típus esetében is hasonló tendenciák érvényesülhetnek.

A januári polipropilén kötések az európai piacon csökkenõ árak mellett realizálódtak, köszönhetõen néhány brit szállítónak, illetve annak, hogy a GBP árfolyama már majdnem eléri a 3 DEM-et, s az árszint így 650680 USD/t FOB NWE***. Februárra azonban a szállítók emelésre számítanak, de legalábbis hangsúlyozzák, hogy árcsökkenésre semmi ok sincs. Propilénbõl elegendõ áru van Európában, akár azonnali szállításra is. A kialakult árszint 650680 USD/t FOB NWE***.

A butil-acetát januári árait elsõsorban az agresszív értékesítés miatti csökkenõ árszint jellemezte, az ártartomány 1 320 1 360 DEM/t leszállítva, de 1 300 DEM/t kötésrõl is érkezett információ. A gyenge butanolárak is az árcsökkenés irányába hatnak, bár a februári szándékokról még nincs elegendõ információ.

Az etil-acetát januári árai 1 4801 550 DEM/t közötti sávban mozogtak, sõt a legfrissebb hírek szerint az 1 4701 530 DEM/t sáv méginkább jellemzõ, s az 1 500 DEM/t feletti árszint tartása egyre nagyobb nehézségbe ütközik. A távol-keleti valutaválság miatt a korábban ebbe a régióba exportált áru is az európai arénában keres helyet magának, tovább gyengítve az árcsökkenés ellen küzdõk pozícióit. Január végén már 1 4301 450 DEM/t árak is komolyan szóba kerültek. A februári várakozásokról még nincsenek megbízható hírek, de a gyártók bíznak a megélénkülõ kereslet jótékony hatásában.

Bár a gyártók egy része a tervezett és rendkívüli üzemleállások idõszakát élte januárban, a termelõkapacitásokban így sincs hiány, s a metanol árának szabadesését még ezek a hírek sem tudták megállítani. A szerzõdéses árak viszonylagos stabilitása mellett a spot árak különösen nagy tételû kötések esetén rendkívül alacsonyak, mélyen a 300 DEM/t ár alatt köttetnek az üzletek. Készletszint szempontjából a helyzetet tovább rontja az ázsiai piacok bizonytalansága, az Európába irányuló spekulatív import, valamint az Európából kifelé áramló export.

A metil-etil-keton (MEK) piacán januárban különös dolgok nem történtek, az árak 650670 USD/t FOB Rotterdam körül szóródtak, az igény és kínálat egészségesen kiegyensúlyozott. A nagy gyártók elõre bejelentették áprilisi karbantartás miatti üzemállásukat, így a vásárlók nyugodt körülmények között növelhetik raktárkészleteiket. A piac szereplõi februárra is csendes, békés üzletmenetre számítanak.

Az aceton piacán januárban folyamatosan keringtek hírek importált mennyiségekrõl, ez azonban csak kevéssé befolyásolta a kialakult 1 1501 210 DEM/t oldószer minõség és 850900 DEM/t metakrilát minõség árát. Ezzel szemben az európai piaci szereplõk az elkövetkezõ 6 hónapban szûkös ellátást valószínûsítenek, s a már említett árak hosszabb távú érvényességére számítanak, feltéve, hogy váratlanul nem jelenik meg komolyabb mennyiségû import termék a piacon.

Ecetsavra az elsõ negyedévi árak egyeztetése még nem fejezõdött be, a szerzõdéses és a spot árak január végi szélsõ értékei széles tartományban 1 030 1 165 DEM/t között mozognak csökkenõ tendenciával. Az árak lemorzsolódása több okra vezethetõ vissza: a dollár erõsödött, miközben az ellátás feszessége enyhült s a Távol-keleten a gazdasági krízisre való hivatkozással a vásárlók 3040 DEM/t csökkenést követelnek és kapnak. A gyártók szerint azonban az ázsiai árszint lényegesen nem veszélyezteti az Európában kialakult piaci egyensúlyt.

A mono-etilén-glikol (MEG) piacon a december óta tartó áresést követõ január közepi 1 080 DEM/t körüli leszállított kötések után sincs nyugalom, az árak továbbra is csökkenõ tendenciát mutatnak. Január végén az árak szinte napról napra esnek, már 800 DEM/t alatti FCA**** kötésekrõl is érkeztek meg nem erõsített hírek, bár tény, hogy ezek nem reprezentálják a teljes piaci helyzetet. A vásárlók még így sem szereznek be nagyobb mennyiségeket, mivel az árak további csökkenésére számítanak.

[Forrás: ICIS-LOR információk]

M. F.

Membrántechnika
A fenti címmel új, magyar nyelvû folyóirat jelent meg a Magyar Kémikusok Egyesülete Membrántechnikai Szakosztályának kiadásában. A Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium Lapnyilvántartásától kért Határozat értelmében 76.206/1997 nyilvántartási számot kapott a kiadvány, amely negyedévenként jelenik meg. A lap A5-ös nagyságú, címlapja sárga kartonra nyomott, összesen 22 oldalnyi anyagot tartalmaz. Belsõ felépítésénél az egyszerûségre törekedtünk: általában egy érdekesnek ígérkezõ témát fejtünk ki bõvebben, amit rövid konferencia-beszámolók, szakosztályi, s egyéb hírek követnek. Állandó rovataink: konferencia-felhívások, mottó, tallózó. Reklámanyagok elhelyezését is vállaljuk, erre elsõsorban a hátsó borítót szánjuk.

A kiadvány közvetlen elõzményeként kell megjelölünk az 1996-ban Budapesten megrendezett Szûrési Világkongresszust. A konferencia szervezésében Szakosztályunk is aktívan részt vett, így a rendezvény eredményeibõl részesülhetett. Az itt elért anyagi siker tette lehetõvé e lap megjelentetését. A történethez hozzátartozik a Nyergesújfalun hagyományosan, minden évben megrendezésre kerülõ Membrántechnikai Konferencia iránt megnyilvánuló egyre nagyobb érdeklõdés, ami a tématerület erõteljes fejlõdését jelzi. Ugyancsak ez irányba mutat, hogy a szintén évente tartott veszprémi Mûszaki Kémiai Napokon belül az utóbbi években külön membrános szekciót kellett létrehozni a sok-sok érdeklõdõ résztvevõ számára. A szakma erõsödése, s e technológiák egyre bõvülõ ipari alkalmazása adja az érdeklõdõk szélesedõ táborát. Mindezek együttvéve vezettek arra a felismerésre, hogy membrános mûveletekkel foglalkozó magyar nyelvû mûszaki-tudományos folyóiratra hazánkban igény van, s érdemes belevágni egy ilyen vállalkozásba.

A Membrántechnika beindításakor célunk az volt, hogy új tudományos eredményekrõl számoljunk be a kollégáknak, a nemzetközi membrános konferenciákról tudósítsunk és egyéb érdekes híreket közöljünk, illetve a közelgõ konferenciákra, rendezvényekre, kurzusokra hívjuk fel a figyelmet. Indirekt céljaink között szerepel az is, hogy tevékenységünkkel a Szakosztályt erõsítsük, további tagokat toborozzunk, s nem utolsósorban minél szélesebb körben szeretnénk elterjeszteni a környezetbarát, s igen kíméletes membrános eljárásokat, amelyek sokak szerint a XXI. századi mûszaki technológiákat forradalmasítani fogják.

1997 szeptemberére került nyomdakész állapotba a Próbaszám, majd az év végére készült el az elsõ "hivatalos" szám. Mindkét kiadványt 300 példányban küldtük szét, s fogadtatásuk igen kedvezõ volt. Beszámoltunk többek között a Szakosztály 1997. április 2-i szegedi kihelyezett ülésérõl, ahol F. Mizukami professzor tartott érdekfeszítõ elõadást a zeolit-membránokról; közöltük az 1997-es Mûszaki Kémiai Napok membrános elõadásainak összefoglalóit; elemeztük a hemodialízis helyzetét, tudósítottunk a VIII. Membrántechnikai Konferenciáról (Nyergesújfalu), és a nemzetközi membrános konferenciákról, kurzusokról. Közzétettünk egy felhívást, amiben az itthon fellelhetõ membrános szakirodalmak (könyvek, folyóiratok, konferencia kiadványok) iránt érdeklõdtünk. 1998-ban négy szám (s esetleg egy különszám) megjelentetését tervezzük. Az elsõt február elején küldjük szét, és egy különleges membrán-bioreaktorról közlünk hosszabb lélegzetû cikket, amelyben fonalas gombák segítségével lehet igen jó produktivitással fermentálni. Beszámolunk továbbá a szakosztály év végi záró ülésérõl, s egy bécsi membrános kurzusról is (ACUMTEA).

A kiadvány szerkesztõsége Veszprémben, a Mûszaki Kémiai Kutató Intézetben mûködik. Közlemények, hírek, reklámanyagok elhelyezése ügyében kérjük keressék a felelõs szerkesztõt (Bélafiné Bakó Katalin, 8200 Veszprém, Egyetem u. 2., tel.: 88/421-614, fax: 88/424-424. E-mail: bako@mukki.richem.hu). Szívesen fogadjuk olvasóink észrevételeit, ötleteit, megjegyzéseit, kritikáit. A lap elõfizetési díja egy évre 600 Ft, megrendelhetõ egyrészt a szerkesztõségnél, másrészt az MKE-nél (1027 Budapest, Fõ u. 68.).

 

Bélafiné Bakó Katalin


Vissza