A magyar vegyipar és kémiatudomány


Ö S S Z E F O G L A L Á S O K

Gerl, S. – Zhu, Q. – Stahl, W.: "Agi-Sett": újdonság a szilárdanyag–folyadék elválasztás területén

A közlemény egy új derítõ-sûrítõ berendezést mutat be, ami a hagyományos ülepítõ eljárásokkal szemben alacsony helyigénynyel valamint nagyobb ülepítési sebességgel jellemezhetõ. Egyszerû kialakítása költségkímélõ használatát biztosítja és így növeli az ülepítéses szilárd–folyadék elválasztási folyamatok hatásosságát. A kísérleti eredmények betekintést nyújtanak a készülék feladatába és üzleti jellemzõibe.

 [Magy. Kém. Lapja, 53, 162 (1998)]

 

Próder István: Kabay János morfinelõállítási eljárása

Kabay János, a magyar morfingyártási eljárás feltalálója 1896. december 27-én született. Cikkünkben összeállítottuk az eljárás alapvetõ lépéseit, amelyekbõl a késõbbiekben egy igen jelentõs technológia fejlõdött ki. A technológia alapján hozta létre Kabay a jólismert gyógyszergyárat az Alkaloida Vegyészeti Gyár Rt.-t.

[Magy. Kém. Lapja, 53, 169 (1998)]

 Czermann János: Innováció, kutatás

Az Újdonságok az ACHEMA ‘97-en sorozat keretében a közlemény a kiállításon megismerhetõ néhány új perspektivikus gyakorlati kutatási terület ismerteti és mutatja be eredményeit, alkalmazásaikat. Ezek a területek az alábbiak: eljárások szuperkritikus gázokkal, szolártechnikus eljárások, a mikrotechnika kémiai alkalmazása. Ezen túlmenõen a közlemény ismerteti a folyamatos koksz leégetéssel mûködõ gõzfázisú krakkolás megvalósítás alatti eljárását.

 [Magy. Kém. Lapja, 53, 173 (1998)]

 Péczely György: Forgó gépek, gépalapok és kompresszorok csõvezetékeinek rezgésvizsgálata I. A rezgésvizsgálatok alapelvei, alkalmazásuk

A szerzô felsorolja a rezgésvizsgálatok alapelveit és legfontosabb alapfogalmait, a rezgések változásait az elhasználódás során, miként alkalmazhatók az olyan géphibák kimutatására, mint a tengely helytelen beállítottsága, görbesége stb. Tárgyalja az alaphoz kötés fellazulásából a kiegyensúlyozatlanságból, szíjtárcsák beállítási hibáiból, szíjrezonanciáiból származó hibáival, a fogaskerekek helytelen kapcsolódásából, forgó alkatrészek statikus excentricitásából eredõ meghibásodásokkal. A közlemény a továbbiakban a tartályok és a csõvezetékek rezonancia jelenségeivel, valamint a gépalapok hibáiból eredõ problémákkal foglalkozik, majd a rezgésekbõl származó repedéses tengelytöréseket tárgyalja.

A szerzõ végül értékeli a rezgésvizsgálatok alkalmazhatóságát és gazdaságosságát, valamint a rezgésvizsgálatok mûvelésének és alkalmazásának hazai helyzetét.

 [Magy. Kém. Lapja, 53, 182 (1998)]


Vissza