KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK TARTALMÁBÓL

Magyar Kémiai Folyóirat
(103. évfolyam, 12. szám, 1997. november)

Virág Miklós, Stájer Géza, Szabó E. Angela, Bernáth Gábor, Sohár Pál és Reijo Sillanpää: 3-endo-(Hidroxi-metil)-5-exo-biciklo[2.2.1]heptil-2-endo-amin regioszelektív szintézise és átalakítása telített vagy részlegesen telített diendo-kondenzált heterociklusokká

Abdul Shaban, Kálmán Erika és Telegdi Judit: A rézkorrózió inhibíciója benzhidroxámsav-származékokkal vizes nátrium-klorid oldatban

Görgényi Miklós, Király Zoltán, Körtvélyesi Tamás, Herman van Langenhova és Seres László: Szerkezet és retenció kapcsolata a hidrazonok gázkromatográfiájában

Finta Zoltán, Hell Zoltán és Tôke László: Ciklopropánkarbonsav-származékok elôállításának és reakcióinak vizsgálata

Rausch Henrik és Braun Tibor: Szennyezôelemek vizsgálata különbözô kereskedelmi C60 és C70 gyártmányokban és azok kiindulási anyagaiban mûszeres neutronaktivációs analízissel

Olaj Szappan Kozmetika
(46. évfolyam, 6. szám. 1997. november--december)

Bélafiné Bakó Katalin: Bioüzemanyagok -- növényolajokból

Vatai Gyula, Békássyné Molnár Erika, Hu Xian Guo: Olaj--víz emulzió szétválasztása ultraszûréssel

Vissyné Takács Mara: Az olajmagvak EU piaci rendtartása és feladataink a harmonizációban

Illés Vendel, Da Ood Hussein, Biacs Péter, Mészáros Balázs: Szuperkritikus extrakció VII. A kalocsai fûszerpaprika extrakciója szén-dioxid és propán oldószerekkel

Németh Zsolt, Pálinkás János, Halász László: Etoxilált zsíralkoholváz lamellás folyadékkristályos rendszer viszkoelasztikus tulajdonságai

Hadnagy András: A reflektométerértékek fogalmi meghatározottsága (A nem szabályos áteresztésû folyadékok színmérése, 2. rész)

Mûanyag és Gumi
(35. évfolyam, 1. szám, 1998. január)

dr. Fehér Erzsébet: Gondolatok a mûanyagipar helyzetérôl, várható fejlôdésérôl és feladatairól

Besenyei Ferenc, dr. Szentirmai Károly, Gyugos Péter, dr. Bertalan György, dr. Anna Péter, dr. Marosi György, Tohl András, Maatoug A. Maatoug: Új PP kompaund termékcsalád a TVK Rt. gyártmánylistáján

Varga József: A béta-nukleált izotaktikus polipropilén feldolgozása I. Az izotaktikus polipropilén béta-módosulatának jellegzetességei

Vabrik Róbert, dr. Lepenye György, Túry Gábor, dr. Rusznák István, dr. Víg András: Ragasztók a modern technológiákban

Bencsik Miklós: Összecsapási helyet tartalmazó fröccsöntött termékek vizsgálata

S. E.


Vissza