A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍREI

Az Európai Vegyészmérnökszövetség (EFCE) Kristályosítási Munkabizottsága 1997. évi ülését május 6-án tartotta Firenzében, Olaszországban, kapcsolódva az Elsô Európai Vegyészmérnök Kongresszushoz. A szakmai megbeszélések a külön Kristályosítási Szekció keretében bonyolódtak le, ezeken Egyesületünk képviselôjeként Péterfiné Dr. Halász Zsuzsa vett részt.

Képviselônk "Three-dimensional Dendrites as New Products Formulas" címû elôadásával részt vett a május 5-i EFCE Separation Technology Group programján is, amelyet Dr. H. Hofmann, az EFCE elnöke vezetett. Az elnök úr elismerôen nyilatkozott kutatóink eredményeirôl, és támogatását ígérte az EU nemzetközi kutatási projektekkel kapcsolatban tapasztalt brüsszeli adminisztrációs nehézségek jövôbeni sikeresebb kezeléséhez.

1998-ra a Munkabizottság célul tûzte ki az Interneten keresztüli kapcsolattartás és információs hálózat kiépítését.

Az Európai Kémikusegyesületek Szövetsége (FECS) Kémia és a Környezet Munkabizottsága (WPCE) 1997. év folyamán két ülést tartott: június 6-án Londonban, az Egyesült Királyságban és szeptember 12-én Bécsben, Ausztriában. Az üléseken Egyesületünket Dr. Mihályi György képviselte.

A Munkabizottság ülésein a következô témákkal foglalkozott:

A WPCE tevékenysége örvendetesen fellendült, a rendszeresen távolmaradók helyére sikerült új tagokat jelöltetni. Folyamatban van a divízióvá való átalakulás is. Ennek következtében alcsoportok szervezôdése különbözô témakörökben, melyekben hazai szakemberek részvétele igen célszerû lenne (víz, talaj, növényvédôszer).

A németországi kiadású Environmental Science and Pollution Research címû folyóirat a WPCE hivatalos orgánumává vált.

A Munkabizottság következô ülése 1998. augusztus 26--28. között Koppenhágában, Dániában lesz.

Az Európai Kémikusegyesületek Szövetsége (FECS) Kémiaoktatási Divíziójának (DCEd) ülése 1997. szeptember 9-én volt Yorkban, Angliában, a IV. ECRICE (European Conference on Research in Chemical Education -- Kutatás a Kémiaoktatásban) konferenciához kapcsolódóan. Az ülésen Egyesületünket Dr. Szepes László képviselte.

Az ülés a következô kérdésekkel foglalkozott:

A 6--8. napirendi pontok nagy idôigénye miatt csak szûkszavúan került sor a különbözô kémiaoktatási konferenciákról szóló beszámolókra és a delegátusok szóbeli jelentésére, továbbá idô hiányában nem foglalkoztak az Európai Kémiai Tematikus Hálózat (European Chemistry Thematic Network) néhány munkacsoportjának tevékenységével.

A DivCEd 1998. évi ülésére Budapesten kerül sor az ECCE keretében, 1998. augusztus 25--29. között.

Az Európai Vegyészmérnökszövetség (EFCE) Szûrési és Leválasztási Munkabizottsága az 1997. év folyamán kétszer ülésezett. Az elsô ülés Firenzében, Olaszországban volt májusban, ahol Egyesületünk képviseletében Dr. Molnár Károly vett részt.

Az ülésen meghatározták a Munkabizottság jövôbeni feladatait. Úgy határoztak, hogy létrehoznak egy Európai Szûrési és Ülepítési Adatbázist, szemináriumokat és tanfolyamokat szerveznek felkért témákból. Támogatják az adott szakterülethez tartozó helyzetképek, kiadványok összeállítását és megjelentetését. Tájékoztatást hallgattak meg a 8. Szûrési Világkongresszus elôkészítésérôl (Brighton, Sussex, Anglia, 2000. április 3--7.).

A második ülést októberben Düsszeldorfban, Németországban tartották meg, ezen képviselônknek sajnos nem volt módjában részt venni. Az ülésen tájékoztató hangzott el az Európai Adatbázis összeállításának helyzetérôl, a szakmai helyzetképek elôkészítésének állásáról, a 8. Szûrési Világkongresszus elôkészítésérôl. Döntés született, hogy a következô munkabizottsági ülés Spanyolországban lesz 1998 februárjában.

A. I.-né


Vissza