HÍREK AZ IPARBÓL

Biorex Kutató és Fejlesztô Rt. Az év elején 28 millió dolláros alaptôke-emelést hajtottak végre a cégnél. A részvényeket az Abbott Laboratories amerikai gyógyszergyártó óriáscég vette meg. Ezzel az alaptôke 100 millió dollárra nôtt. Az Abbott érdeklôdésének oka a Biorex kutatói által kifejlesztett Bimoclomol nevû potenciális új gyógyszer, a cukorbetegségek szövôdményeinek kezelésére. A részvényjegyzés ellenértékeként az Abbott kizárólagos jogot kap a majdani termék gyártására és forgalmazására. Ez várhatólag a századfordulón esedékes. Ezen túlmenôen a Biorex 9%-os részesedésre is jogosult.

Merck Kft. Az 1991-ben alapított és 155 MFt tôkéjû cég idén 2 Mrd Ft forgalomra számít. A hatóanyagokat és a kiszerelt terméket fôként importálja, de bérmunkában folytat itthon kiszerelést és csomagolást is. Gyógyszereket és laborvegyszereket forgalmaznak.

Smithkline Beecham Kft. 7 milliárd Ft-ot megközelítô forgalmat ért el tavaly itthon a gyógyszereket és higiéniai termékeket forgalmazó és gyártató cég. Együttmûködési szerzôdést kötöttek a Human Rt.-vel és 5 éve licencszerzôdésük van a Biogallal is.

Clariant Hungaria Kft. Ez az új neve ez évtôl kezdve annak az eddig a Hoechst tulajdonába tartozó és róla elnevezett magyar cégnek, mely festékanyagokat, színezékeket, finomvegyszereket, kozmetikai és háztartásvegyipari termékeket importált Magyarországra a Hoechst-tôl. A váltás oka, hogy az anyacég, a Hoechst eladta ezt az üzletágát a svájci Clariant International Ltd.-nek.

A Clariant Hungaria Kft. alaptôkéje 50 MFt, éves forgalma 500 millió. Tekintetbe kell venni, hogy egy nagyságrenddel nagyobb a közvetlen forgalom a svájci tulajdonos és a hazai mûanyagipari, gyógyszer és más felhasználók között.

BorsodChem Rt. Szerzôdést kötöttek az amerikai tulajdonú Raytheon Engineers and Constructors céggel egy 250 kt/év kapacitású oxiklórozó üzemre. Ez 1999 második felében kezd termelni, a szükésges oxigént az Air Liquide által épített üzem biztosítja. Ezzel válik lehetôvé, hogy a vinil-klorid monomer kapacitás 190 kt-ról 230-ra növekedjék.

A szerkesztô megjegyzése: A sokak számára nem a vegyiparból ismert Raytheon mérnöki tervezéssel és megvalósítással foglalkozó részlegének 3,1 milliárd (nem tévedés!) dollár volt 1996-ban az éves forgalma, a teljes cégé pedig 14,1 milliárd dollár! A konstruktor cég figyelme -- a hadimegrendelések csökkentésével -- egyre inkább a gyógyszer, háztartásvegyipari, fémipari és fôként a környezetvédelmi feladatok felé fordult az elmúlt években.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. 1999 második negyedévében indul a cég új, 15 kt/év kapacitású BOPP gyártó kapacitása. A BOPP (Biaxially Oriented PolyPropylene) Biofil márkanéven, 7--8 kt/év kapacitással mûködik jelenleg. Ez 6 milliárd forint éves árbevételt jelent, melynek 30--40%-a fedezet. A beruházási költség 5,5 milliárd. Az új, 140 kt/év polipropilén kapacitás 23 milliárd forintba kerül és változatlanul folynak a tárgyalások az osztrák Hamburger Unterland megvásárlásáról.

Tiszta Szén Gyártó Vegyes Vállalat. Egy új kft.-t hoz létre Ibrányban a cég a helyi önkormányzattal együtt aktív szén gyártására. A beruházási költség 800 MFt, az üzem várhatólag év végével indul. A tervezett teljes kapacitás ugyanannyi, mint Magyarország teljes, 3500--4000 tonnányi aktívszén importja. A nyersanyag takarmánygabona és szalma.

Gábor Dénes-díj. Az 1997. évi díjazottak között két vegyésznek is gratulálhatunk: Hermecz István a Chinoin kutatója, és Valastyán Pál a MOL Rt. fejlesztési igazgatója.

Dr. Körtvélyessy Gyula

Szerzôdéskötés a MOL Rt.-nél. Mint már korábban beszámoltunk róla, a MOL Rt.-nél döntés született arról, hogy a Dunai Finomítóban, Százhalombattán maradékfeldolgozó üzemet létesítenek, amelynek feladata a nehéz fûtôolajként hasznosítható kôolaj-desztillációs maradékok átalakítása motorhajtó anyagokká. A mintegy 200 MUSD összegû fejlesztés keretében új üzemek épülnek és számos meglevô termelô egység felújítását is el kell végezni. A központi létesítmény a kb. 100 MUSD beruházási költségû késleltetett kokszoló üzem, amit 2000 végéig kell átadni.

A MOL Rt. nemzetközi tendert írt ki a kokszoló technológiai eljárásának és mûszaki alapelveinek megvásárlására. A tendert háromfordulós versenyeztetési, elbírálási folyamat után a Foster Wheeler Corporation USA cég nyerte el. A szerzôdést ünnepélyes keretek között 1997. december végén Budapesten írták alá a két cég képviselôi. A mûszaki alapterveket nagyon szoros határidôvel 26 hét alatt kell elkészíteni.

R. L.


A vegyipar 1997. I--XI. havi termelési és értékesítési adatai*

TEÁOR
szám
Termelési
érték
Értékesítés (folyó áron)
Megnevezés Összes Belföld Export
Millió Ft Volumen
index**
Millió Ft Volumen
index**
Millió Ft Volumen
index**
Millió Ft Volumen
index**
2310 Kôolajfeldolgozás 314 585 97,2 308 445 94,9 234 586 98,0 73 859 86,3
2411 Ipari gázgyártás 13 408 123,5 13 296 122,9 11 976 122,4 1 320 128,1
2412 Szerves és szervetlen vegyi alapanyaggyártás 28 500 121,5 28 117 119,7 13 511 109,5 14 606 131,1
2413 Mûtrágyagyártás 22 256 98,4 20 511 91,1 17 023 88,4 3 487 107,3
2414 Mûanyag alapanyaggyártás 147 286 121,3 145 102 119,0 64 549 116,8 80 553 120,9
241 Vegyi alapanyagok gyártása 211 449 118,5 207 027 115,8 107 060 110,8 99 967 121,8
2421 Növényvédôszer-gyártás 20 174 97,3 19 577 96,9 9 202 90,0 10 375 103,9
2422 Festék-gyártás és bevonóanyag-gyártás 19 646 117,3 19 449 117,6 18 785 118,2 665 103,2
2423 Gyógyszergyártás 155 382 97,0 148 199 96,2 60 776 99,5 87 423 94,0
2424 Tisztító- és testápolószer-gyártás 23 395 95,1 23 333 94,5 17 469 89,2 5 864 114,5
2429 Egyéb vegyiáruk gyártása 16 727 90,0 16 382 89,9 11 624 107,2 4 757 64,5
242 Vegyipari termékek gyártása 235 324 97,7 226 940 97,1 117 856 100,2 109 084 94,0
24 Vegyi alapanyagok és termékek gyártása 459 504 106,8 446 540 105,5 229 955 105,1 216 585 105,9
2510 Gumitermékek gyártása 39 125 123,7 38 324 123,1 15 280 111,8 23 044 132,0
2520 Mûanyagtermékek gyártása 131 885 110,3 130 211 110,2 78 021 110,1 52 190 110,3
25 Gumi- és mûanyagtermékek gyártása 171 011 113,1 168 535 112,9 93 301 110,4 75 234 116,1
23--25 Vegyipar 948 051 104,4 926 471 102,9 560 792 102,8 365 679 103,0
15--37 Feldolgozó ipar 4 708 785 114,2 4 608 393 113,3 2 369 921 97,9 2 238 472 135,9
10--41 Ipar összesen 5 383 413 112,2 5 281 476 111,4 3 020 521 98,3 2 260 955 135,7

Megjegyzés:
*A közölt adatok 10 fô feletti létszámot foglalkoztató adatszolgáltatói körre vonatkoznak.
**Volumen index: összehasonlító áron számolva, elôzô év azonos idôszaka = 100.

F. I.-né


Vissza