HÍREK, INFORMÁCIÓK, ADATOK

"Hangsúlyváltoztatási" programot adott a MAVESZ közgyûlése

A Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ) 1997. december 10-én tartotta rendes éves közgyûlését. A közgyûlés napirendjén az 1997. évi munkaterv teljesítésérôl szóló beszámoló, a Hangsúlyváltoztatási program névvel jelölt új mûködési stratégia, alapszabálymódosítás, pénzügyi beszámolók és költségvetés elfogadása, valamint tisztújítás szerepelt.

A napirend elôtt a közgyûlés jóváhagyta az elnökség döntését dr. Bondár László fôtitkári kinevezésérôl, aki a nyugalomba vonult dr. Csurgai Lajost váltotta fel fontos pozícióban.

Az 1997. évi munkatervet, amelyet részleteiben lapunk is ismertetett [Magy. Kém. Lapja, 52, 201 (1997)], a szövetség lényegében teljesítette. Eredményes munkájukból több piacvédelmi akció, az EU-csatlakozás elôkészítéséhez kapcsolódó javaslattétel, valamint a környezetvédelem, bitonságtechnika terén jogszabályok elôkészítésében való részvételük emelhetô ki. Információs tevékenységük legjelentôsebb eseménye a MAVESZ Híradó megújítása volt a Magyar Vegyipar címû folyóirat indításával, amelyrôl már szintén beszámoltunk. [Magy. Kém. Lapja, 52, 528 (1997)]. A közgyûlés egyik legfontosabb témáját képezô együttmûködési stratégiaváltást jelentô program gyakorlati kezdeményezést az a törekvés motiválta, hogy az érdekképviseletet ellátó szervezetet, a MAVESZ-t, az eddiginél is alkalmasabbá kell tenni a magyar vegyipar (azon keresztül termelô vállalatai) megfelelô reprezentációjára. Ehhez tovább kell építeni a MAVESZ-nek a változó feladatokhoz igazodó image-ját és minden területen meg kell növelni feladatvégrehajtó képességét. A programjavaslat indoklása szerint a MAVESZ akkor felel meg az alapítók jövôbeli céljainak, ha a vegyipar jövôképének kisugárzására alkalmas. Ezért szervezettsége, látható arculata adjon hitelt legalább a vegyipar jelenlegi, de sokkal inkább az elvárt jövôbeli súlyának. Neve által sugallt látens reprezentációs képessége és a tényleges szerepvállalása kerüljenek összhangba. Szerepköre és lehetôségei -- a nemzeti sajátosságok figyelembevételével -- harmonizáljanak azokkal a módszerekkel, amelyek nemzetközi partnereit, az EU országok szövetségeit jellemzik.

Az elfogadott dokumentum szerint a MAVESZ image kialakítása döntôen új típusú -- az EU tagországokban már gyakorlattá vált -- PR rendszeren keresztül valósul meg, amelynek alapját a következô célkitûzések képezik:

A közgyûlés az 1998. évi emeltszintû költségvetés elfogadásával megteremtette az igényes program teljesítésének anyagi feltételeit.

A program idôhorizontja 4 év, amelynek megvalósítására éves munkatervet készítenek.

A közgyûlés új elnökséget választott, a MAVESZ új elnöke Várhegyi Miklós, a TVK Rt. elnök-vezérigazgatója lett.

Új programjában a MAVESZ az eddiginél nagyobb súlyt kíván helyezni szövetségi rendszerére, amibe beletartozik a Magyar Kémikusok Egyesületével való együttmûködés bôvítése is.

Sz. G.


Vissza