KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK TARTALMÁBÓL

Magyar Kémiai Folyóirat
(104. évfolyam, 9. szám, 1998. szeptember)

Fodor-Csorba Katalin, Bata Lajos, Holly Sándor, Gács-Baitz Eszter és Újszászy Kálmán: Stabil izotóppal jelzett termotróp folyadékkristályok elõállítása és vizsgálata I.

Roder Magdolna, Wojnárovits László és Földiák Gábor: Fenoxilgyök és metil-fenoxilgyök képzõdése impulzusradiolízis során

M. Nagy Noémi és Kónya József: Ioncserés-folyamatok tanulmányozása kalcium-montmorillonit/Pb+2-, Co+2-ion rendszerekben, komplexképzõk jelenlétében I.

M. Nagy Noémi, Kónya József és Kónya Ilona: Ioncsere-folyamatok tanulmányozása kalcium-montmorillonit/Pb+2-, Co+2-ion rendszerekben, komplexképzõk jelenlétében II.

Czégén Zsuzsanna, Berente Bálint, Óvári Mihály, Záray Gyula és Mario Garcia Tapia: Cellulóz-nitrát szûrõmembrán mikrohullámú gõzfázisú feltárása szállóporok elemanalitikai vizsgálatára

Mûanyag és Gumi
(35. évfolyam, 9. szám, 1998. szeptember)

Szalay Judit, dr. Nagy István, dr. Bazsa György, dr. Zsuga Miklós: Frontális polimerizáció új lehetõség a mûanyagok és kompozitanyagok szintézisére

Poppe, Ernst A., Leidig, Karl, Schirmer, Karl: A mûszaki mûanyagok fröccsöntése során elõforduló 10 leggyakoribb hiba IV.

Dr. Varga József, dr. Ehrenstein, Gottfried, W.: A b-nukleált izotaktikus polipropilén feldolgozása. III. A feldolgozás-technológiai vizsgálatokhoz felhasznált hazai polipropilének b-nukleált típusainak kristályosodási, olvadási és szerkezeti jellegzetességei

Dr. Czigán Tibor, dr. Marosfalvi János: Poliamid 6 törésmechanikai vizsgálata a hõmérséklet és az igénybevételi sebesség függvényében

Magyar Vegyipar
(8. évfolyam 8. szám, 1998. augusztus)

MAVESZ-BME találkozó
Logisztikai mûhelytalálkozó CEFIC-MAVESZ közös rendezéssel
A Gazdasági Minisztérium belsõ szervezetének váza
A 21. század konstrukciós anyaga a szénszál. Az európai piacot Magyarországról kívánják kiszolgálni
Beszélgetés fontos dolgokról az értelmes, értékteremtõ munkáról
Mielõbbi piacvédelmi intézkedéseket! A vegyipar tiltakozik a tervezett nitrogénmûtrágya import ellen
A tõzsdecégek elsõ féléve
A betétdíjakról
Diagram: külföldi mûködõtõke-befektetések értéke egy fõre számítva 1988-1996
Tovább növekszik a gazdaság teljesítménye
A hónap körkérdése Mirõl szeretne olvasni lapunkban?
Vezetés a XXI. században
Hírek a vegyiparból

Olaj Szappan Kozmetika
(XLVII. évfolyam 4. szám, 1998. július-augusztus)

Semih Ötles: Halolajok, élelmiszerek dúsítása w-3-zsírsavakkal

Trézl Lajos, Hullán L. , Szarvas T., Csiba A., Szende B., Novák E. K.: Az 1-argininhez kötött endogén formaldehidszint meghatározása és biológiai jelentõsége növényekben (gyümölcsökben); a folátciklus, a fotoszintézis és az apoptózis összefüggései (lizin-arginin antagonizmus a formaldehiddel szemben) 1. rész

Vásárhelyiné Perédi Katalin, Perédi József, Kõvári Józsefné: A növényolajipari termékek fejlesztése, minõségének javítása 2. rész

Móra Veronika: Géntechnológia: forradalom vagy csõd a mezõgazdaságban?

Domokos János, Kiss Béla: Balzsamok és gyanták a parfümériában

Daradics Lóránt, Pálinkás János: Oxi-etilezett nemionos tenzidek kémiai összetételének és átlagmólsúlyának meghatározása jód-hidrogénsavas hasítással

Hangay György, Vincze Judit, Kelen András, Kõvári Lajos, Putz Pál: Új multifunkcionális gyógynövény-komplex kifejlesztése

Hadnagy András: Szín és muzsika (A struktúra mint fundamentum) 2.rész

Kapossy Orsolya: Szakirodalmi szemle

Vitéz Ferenc: Szabadalmi szemle

S. E.


Vissza