KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK TARTALMÁBÓL

Magyar Kémiai Folyóirat
(104. évfolyam, 8. szám, 1998. augusztus)

M. Nagy Noémi, Kónya József és Urbán Zita: Hidrogén- és kobalt-ionok cseréje montmorilloniton

Kónya József és M. Nagy Noémi: Komplexképzõ (EDTA) hatása a mangánionok cseréjére kalcium-montmorilloniton, I.

Kónya József, M. Nagy Noémi, Király Róbert és Gelencsér Judit: Komplexképzõ (EDTA) hatása a mangánionok cseréjére kalcium-montmorilloniton, II.

Domokos László és Liszi János: Gyenge elektrolitok termodiffúziója: Normál karbonsavak Soret-koefficiensének meghatározása vizes oldatban

Kronome Gergely, Liszi János és Szalai István: Néhány molekuláris fluidum termodinamikai tulajdonságainak Monte Carlo szimulációja a gõz–folyadék egyensúlyi görbe mentén

Sándor Zsuzsánna, Tölgyesi Sándor, Gresits Iván, Solymosi József, Doleschall Fruzsina és Káplánné Juhász Márta: Mátyás korabeli ezüst pénzérmék ötvözõelemeinek minõségi és mennyiségi meghatározása röntgenfluoreszcenciás módszerrel


Korróziós Figyelõ
(38. évfolyam, 4. szám, 1998. augusztus)

Krivián Lajos: A korrózió fogalma és meghatározása

Szabó Sándor – Bakos István: A réz és a vas fémpár korróziója

Szalay Tibor – Szalai Kálmán: Idõszerû kémiai és elektrokémiai kérdések a beton és a vasbeton alkalmazásában

Stáhl Gabriella – Pátzay György – Weiser László – Kálmán Erika: A geotermikus rendszerekben lejátszódó vízképzõdési és korróziós folyamatok vizsgálata


Magyar Vegyipar
(8. évfolyam, 7. szám, 1998. július)

Egyesülés – megalakult a reálszféra legnagyobb érdekképviselete
Ruprecht Antal kéziratos könyve
Személyi hírek
Az idén is a magyarok nyertek – a jövõ évezred ígéretes kémikusai
CEFIC–MAVESZ pályázat
Berentétõl a szénszálig. Pászty György, a Zoltek Rt. vezérigazgatója
A vegyipar 1998. elsõ negyedévi termelési adatai
Bemutatkozik a Szerves Vegyipari Kutató Intézet
Optimizmus és kétkedés. Hátrányos helyzetû lehet a hazai mûtrágyaipar?
A vegyipar vezetõ szerepet tölt be a borsodi térségben
A hónap körkérdése – vásárolna-e vegyipari részvényeket?
Hírek a vegyiparból


Olaj Szappan Kozmetika
(XLVII. évfolyam 3. szám, 1998. május–június)

Bónis Péter, Árendás Tamás: Napraforgó herbicid-tolerancia vizsgálat

Vásárhelyiné Perédi Katalin, Perédi József, Kõvári Józsefné: A növényolajipari termékek fejlesztése, minõségének javítása

Domokos János, Kiss Béla: A jázmin (Jasminum grandiflorum L.)

Lenchés Ottó: A kerti majoránna (Organum majoranna, L.)

Simándi Béla, Sawinsky János, Keszei Sándor, Réczey Istvánné, Egyházi Anita: Enzimreakciók szuperkritikus oldószerekben

Erdész Sándor: A peroxidszám és annak egyszerû meghatározási lehetõségei: a lépcsõ titrálás lényege

Somogyi László, Farkas József, Perédi József, Gaál Ödön, Kertészné Lebovics Vera: Szeparált baromfihús sütése közben lejátszódó oxidációs folyamatok vizsgálata

Semith Ötles, P. J. J. M. van Mil, Fatih M. Saygi: Az izolált szójafehérje savó és zsír diszperzió homogenizálásának hatása a vitaminokra és mint az élelmiszer kolloidban lévõ biopolimernek az emulgálóképességre

Hadnagy András: Szín és muzsika (A struktúra mint fundamentum), I. rész

Kapossy Orsolya: Szakirodalmi szemle

Vitéz Ferenc: Szabadalmi szemle

S. F.


Vissza