BEMUTATJUK – BEMUTATKOZIK

ICN Magyarország Részvénytársaság

Az ICN Magyarország Részvénytársaság (az egykori Alkaloida) az ICN (International Chemical Nuclear) Pharmaceuticals Inc. nemzetközi vállalatbirodalom tagja. Az ICN 33 országban gyártott több mint 600 egészségvédõ termékkel van jelen a világ piacain, értékesítési és jövedelmi növekedés, tõkemegtérülés szempontjából igen sikeres társaság. Alkalmazottainak száma 15 700 fõ, 1997. évi forgalma 752 millió dollár, eredménye 114 millió. Világviszonylatban az elsõ 10 gyógyszervállalat között van, Kelet-Európában vezetõ szerepet tölt be. Az ICN Magyarország Részvénytársaság a hazai 186 gyógyszerforgalmazó között a 12. helyen áll [Lásd Magy. Kém. Lapja 53, 502 (1998)].

A magyarországi rendszerváltozást követõ privatizáció során 1996-ban az Rt. részvénytöbbségét az ICN Pharmaceuticals szerezte meg. Az ICN Magyarország Rt.-ben jelenleg az ICN-nek 67,12%-os, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt.-nek 25,6%-os tulajdonrésze van, a maradék kisrészvényeseké. A tiszavasvári gyár a világszerte elismert magyar gyógyszeripar öt legnagyobb gyárának egyike, közel 1800 dolgozót foglalkoztat. Termelõ berendezései világszínvonalúak. Jegyzett tõkéje: 6,96 milliárd forint. A jegyzett tõke megoszlása: 31% hazai, 69% külföldi.

A társaság elnök-vezérigazgatója Dupcsák László (1943), okleveles közgazdász, tervezõ-elemzõ szakközgazdász, mérlegképes könyvelõ. 1962-tõl a tiszavasvári Alkaloida dolgozója, elõször vegyésztechnikus. 1973-tól tervcsoport-vezetõ, 1974-tõl raktárgazdálkodási osztályvezetõ, 1980-tól számviteli és pénzügyi fõosztályvezetõ. 1989-ben lett gazdasági igazgatóhelyettes, 1990-ben igazgató. A gyár részvénytársasággá alakulásakor 1991-ben vezérigazgatóvá választották. 1998-ban a Részvénytársaság elnök-vezérigazgatója lett.

Vezérigazgató-helyettesek: Bene György (termelési), Bergh Sándor (értékesítési és marketing), Hagyó-Kováts László (mûszaki), Laskai Károly (humánpolitikai és PR), Puskás Attila (K+F), Répási János (minõségbiztosítási).

Az ICN Magyarországi Rt. fõ tevékenységei jelenleg:

1. gyógyszer-hatóanyagok (morfin-alkaloidok, kodein és származékai – ezekbõl a termékcsoportokból az Rt. a világ legnagyobb exportõrei közé tartozik –, továbbá maláriaellenes klorokin-sók és a nyugtatókhoz felhasználható fenobarbitál

2. intermedierek (pl anti-epileptikus imino-dibenzil) és

3. gyógyszerek (mintegy 60 féle) gyártása és értékesítése 40%-ban a hazai, 60%-ban a külföldi piacokon. Termékeit a világ 71 országában ismerik és vásárolják. Gyógyszereinek jellemzõ terápiás területei: szív- és érrendszeri betegségek, mozgásszervi megbetegedések, az emésztõrendszer panaszai, a központi idegrendszer zavarai. A cég értékesítése az alábbiak szerint oszlik meg:

Az Rt. intenzív kutatási-fejlesztési tevékenységet folytat originális és generikus vonalon is. Jelenleg 42 magyar és 191 analóg külföldi szabadalommal rendelkezik.

Gyártástechnológiai szempontból a termelési tevékenységet két vonal jellemzi:

1. Alkaloidkémia és mellékalkaloidok – morfin extrakciója száraz máktokból Kabay-módszerrel és morfinszármazékok elõállítása (kodein, dihidrokodein). A technológia lényege és története l. Magy. Kém. Lapja 53, 169 (1998).

2. Szintetikus hatóanyagok gyártása laboratóriumban és üzemcsarnokban (fenobarbitál, klorokin, stb.)

Termelési tevékenységünket jól jellemzi a 10-es „toptáblázat” (1. táblázat).

A vállalat jelentõs összegeket fordít fejlesztõ beruházásokra (pl. gyógyszerformulázó üzem) és környezetvédelemre (pl. hulladékégetõ mû). A technológiák folyamatos korszerûsítése során kezdetben a termelés növelésén, a fajlagos felhasználások csökkentésén volt a hangsúly, majd a környezetvédelmi jellegû fejlesztések kerültek elõtérbe, a levegõ-, a víz- és a talajszennyezés, valamint a zaj csökkentése. Mindeközben a gyártás is számottevõen korszerûsödött, és helyenként a számítógépes folyamatirányítást is alkalmazzák.

A Társaság magas színvonalú minõségbiztosítási és -ellenõrzési rendszert épített ki, amely megfelel a GMP-nek, a magyar és az ISO 9001 nemzetközi szabványnak. Az önellenõrzésen túl tevékenységét rendszeresen ellenõrzi az országos Gyógyszerészeti Intézet, valamint az USA-beli FDA is.

Az ICN Magyarország Rt. az ICN vállalatbirodalomba történõ integrálódása révén a nagy hagyományú tiszavasvári gyár kutatási, termelési és értékesítési tapasztalatait, alkalmazottainak szakértelmét, szellemi alkotó kapacitását egyesíti az amerikai befektetõk tõkeerejével, az ICN Pharmaceuticals kutatási, fejlesztési és globális piacgazdasági felkészültségével, multinacionális szervezetének intézményes lehetõségeivel.

Az ICN Magyarország Részvénytársaság 1998. év rendes közgyûlésén megelégedéssel állapíthatták meg azt, hogy a társaság 1997. évi nettó árbevétele elérte a 11,7 milliárd forintot, s így 48 százalékkal haladta meg az elõzõ évit.

A cég belföldi értékesítése 16%-kal nõtt, az eladásban több mint 2/3-os aránynyal képviseltették magukat a gyógyszer-specialitások, emelkedett a gyógyszeralapanyagok és csökkent a növényvédõszerek aránya. A belföldi értékesítés 4,9 milliárd forintot tett ki.

Az exportértékesítés csaknem 85%-kal emelkedett, ezen belül kiugró a gyógyszereladás növekedése, az 1997-es adat 506 százaléka az 1996-osnak! Mindez annak ellenére alakult így, hogy a kedvezõtlen máktermés miatt igen szûkös volt a kodein- és morfinszármazék-árulalap. Az ugrásszerû növekedés mögött a tulajdonosváltozásból adódó piaci lehetõségek vannak, konkrétan: az orosz piacéi. Az 1997. évi export értéke 6,9 milliárd forintra emelkedett.

Az ICN Magyarország Részvénytársaság az 1996. évi csaknem másfél milliárdos veszteséggel szemben 1997-ben 742 millió Ft nyereséget ért el. A pozitív változások hátterében az értékesítési eredményeken túl jelentõs szerepet játszott a költséggazdálkodás szigorodása, a hitelállomány átalakítása, valamint az exportnövekedés árfolyamnyeresége és az import csökkenõ árfolyamvesztesége is.

A Társaság teljes munkaidõs létszáma 1997-ben 1745 fõ volt, másfél százalékkal csökkent az elõzõ évhez képest; összetétele a marketing erõsítését tükrözve változott. A keresetszínvonal 30,9%-kal nõtt.

1997-ben két nagykereskedelmi befektetést hajtottunk végre. A cég 600 millió forintért 25%-os részesedést szerzett az OMKER Rt.-ben, és 46,7 milliós befektetésével, 23%-os részesedéssel, más tulajdonosokkal együtt megalapította a PHarmaCom Kft.-t. Mindkét befektetés a Társaság hosszú távú stratégiai céljaival összhangban történt.

A Társaság közgyûlése módosította az alapító okiratot. A Társaság cégneve – az Alkaloida szó elhagyásával – ICN Magyarország Részvénytársaság, rövidített cégneve: ICN Hungary Rt. A közgyûlés határozott arról, hogy kötelezettségének eleget téve a társaság névre szóló, általános részvényesi jogokat biztosító részvényeit a sorszámok változatlanul hagyásával új részvényekre cseréli ki.

A vállalat stratégiai céljai közé tartozik a magasabb feldolgozottsági fokú termékek elõállítása, az azonos kiindulási anyagon alapuló termékcsaládok bõvítése és a termékpaletta korszerûsítése. A modernizálás során megszûnnek az évi több száz tonna nagyságrendû gyártások, amelyeket nagy energiaigény és magas hulladék-kibocsátás jellemzett, s kevésbé gazdaságosak voltak. Az ICN Pharmaceuticals, Inc., többségi tulajdonos által elindított beruházások célja kis volumenû, de nagy értékû termékek meghonosítása, melyeknél kis energiaigény és alacsony környezeti terhelés várható. Még a több mint hetven éves morfinextrakció korszerûsítésére is vannak lehetõségek, biztató félüzemi eredmények születnek a reverz ozmózison alapuló membránszûrés alkalmazása terén.

Barsi Tomaj


Vissza