HÍREK AZ IPARBÓL

EGIS Gyógyszergyár Rt. Együttmûködési szerzõdést írtak alá a Merck Inc. hazai leányvállalatával, a Merck Sharp & Dohme Kft.-vel (MSD Kft.). Eszerint a Merck által feltalált és 1962 óta gyártott metildopa nevû vérnyomásszabályozó hatóanyagot csak az Egistõl fogják a jövõben beszerezni. A Merck Aldomet, az Egis Dopegyt néven forgalmazta ezt a szert. Az Egis egyébként 1966 óta forgalmaz Dopegytet és az igen fontos szerepet töltött be már eddig is a cég forgalmában. Ez az elsõ ilyen megállapodás a hazai piacon, hogy az eredeti gyártó a generikus gyártótól szerzi be a hatóanyagot. A szerzõdés az Egis számára a következõ öt évben mintegy 50 millió dolláros forgalomnövekedést jelent és azt bizonyítja, hogy a gyógyszergyár része a nemzetközi gyógyszerkereskedelemnek és egyenrangú partnere a nagy multinacionális cégeknek.

Horizon-Multiplan Rt. Ahogy már jeleztük, a Phylaxia Pharma Rt. komolyan érdeklõdik a cég megvásárlása iránt. A HM Rt. által gyártott huminsavbázisú Humet R, melyet az állatgyógyászatban használnak, jól kapcsolódna a Phylaxia Pharma állatgyógyászati termékeihez. A jelenlegi tulajdonosok a következõk: Horizon, Albaker, Civin János, a jelenlegi vezérigazgató, az alapítók, a Hofmann Schneider és sok részvény forog közkézen a tõzsde révén.

Pharmavit Rt. A két év fél éve a Bristol Myers Squibb által teljes egészében megvásárolt veresegyházi cég 1997-es adatai alapján óriási mértékben növelte forgalmát és nyereségét. A forgalom 7,3 Mrd Ft-ról 12,4 Mrd-ra, az adózás elõtti nyereség 488 MFt-ról 1106 millióra nõtt.

Reanal Rt. Új igazgatóságot választottak a májusi közgyûlésen: dr. Nagy István, az elnök és fõ részvényes, Zsigmond László, vezérigazgató, dr. Kaposi Annamária, a Magyar Befektetési és Vagyonkezelési Rt. vezérigazgatója, dr. Bihari István, volt Reanal fõmérnök, az OMFB Tanácsának elnöke és Lovász László, a Medimpex vezérigazgatója.

A cég a Hoechst-tõl és az UCB belga cégtõl egy-egy karbobenzil-oxi-aminosav elõállítására mintegy 400 kg megrendelést kapott. A 100 MFt-os nagyságrendû megrendeléseket néhány hónap alatt kell teljesítenie az üzemnek.

Richter Gedeon Rt. Idén ünneplik a Richter sikergyógyszere, a Cavinton 20 éves évfordulóját. Kiszámolták, hogy a világon 12 milliárd szemet adtak el belõle. Bár mára már „csak” a Richter második legnagyobb forgalmú terméke, a számok alapján éves forgalma évek óta változatlanul magas. Az exportot messze vezeti. Két fõ versenytárs van a világpiacon, azáltal, hogy lejárt a szabadalmi védettség: egy svájci és egy spanyol cég. Hasonlóan a multinacionális cégekhez, a Richter is elhatározta, hogy a védett Cavinton név mellett a hatóanyag nemzetközi nevén, Vinpocetin-ként is forgalmazza a terméket. Ilyen néven hozzák forgalomba a fenti generikus gyártók, így a szabadalomtulajdonosnak nem kell költenie az ilyen nevû termék reklámjára.

Némileg csökkent a hazai piacon a Richter részesedése: az elsõ féléves adatok alapján a tavalyi 10,7%-ról 10,2%-ra, de ezzel is még listavezetõ. A csökkenésnél figyelembe kell venni, hogy a hazai gyógyszergyártók részesedése 42,7%-rôl 39%-ra csökkent.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt. Rövid szakmai beszámolónkban már hírül adtuk, hogyan kívánja a MOL Rt., az EU változásokat követve, javítani a folyékony hajtóanyagok minõségét. Most néhány „zöld” gázhírt adunk. Az elsõ változás az lesz, hogy a jelenlegi fûtõértékbázisú elszámolást átállítják az égéshõre (az új, MSZ ISO 6976 szerinti szóhasználattal alsó és felsõ hõérték). (Mint tanulmányainkból ismeretes, a kettõ között az az eltérés, hogy a felsõ fûtõértéknél a képzõdõ víz folyadékfázisú.) A földgáz kénhidrogén-tartalmát a jelenlegi 20 mg/m3 helyett 3–5 mg/m3-re célszerû leszállítani. A propán-bután gáz tekintetében hasonló a helyzet: a víz, a szilárdanyag-tartalom, a korrozivitás tekintetében kell javítani az elkövetkezõ években, a kénhidrogén tekintetében a távlati követelmény pl. 2 mg/kg.

Nitrokémia (2000) Rt. A kétfelé vált NIKE Rt. adatait a következõ táblázatban mutatjuk be:

Név NIKE Rt. NIKE 2000 Rt.
Alaptõke, Mrd Ft 1,3 4,6
Tulajdonos ÁPV Rt. ÁPV Rt.
Tervezett árbev. 1998, Mrd Ft 5 12,5
Tervezett eredmény, 1998, Mrd Ft –0,7 1,0
Létszám, fõ 1000
Igazgatóság elnöke Bakonyi Árpád Palotai József

Újra meghirdetik a NIKE Rt. tulajdonában lévõ lõpor, ioncserélõ, nitrocellulóz, poliészter-gyanta, poli(metil-metakrilát) üzemek értékesítését, mivel az elõzõ eredménytelen volt. Azonban most nem eszközként, hanem üzletrészként kívánják ezeket a tevékenységeket értékesíteni, ami az eddigi érdeklõdést tekintetbe véve könnyebb feladatnak látszik.

BorsodChem Rt. Igen jól alakul az árrés a legfontosabb termékeknél: a tavalyi évhez viszonyítva mind a PVC, mind az MDI gazdaságossága javult.

Zoltek Rt. Új termékkel jött a piacra a Danamid Granulátum üzletág: a szénszállal „töltött” granulátum vezetõképes és (természetesen ezért) antisztatikus tulajdonságú. Fejlesztés alatt vannak polipropilén és polikarbonát alapú hasonló termékek.

Jól ismert, hogy a cég Fejlesztési Intézete 10 éve foglalkozik a membránszûréssel. Most döntés született arról, hogy ezt a tevékenységet „önállósítják” és Mavibran néven önálló üzletággá szervezik.

Pyrus-Rumpold Környezetvédõ Szolgáltató Rt. Az aszódi hulladéklerakótelepet üzemeltetõ cég 600 MFt-os bõvítést tervez. A lerakót eredetileg a Földgép Környezetvédõ Szolgáltató Leányvállalat jogutódja, a Pyrus Kft.-bõl 1995-ben alakult Pyrus Rt. üzemeltette. Ennek tulajdonosa az osztrák Rumpold AG lett. A társaság 1998 június elején egyesült a Rumpold Hungária Kft.-vel. A beruházással 66 ezer köbméter veszélyes hulladék lerakására alkalmas befogadó épül a már 10 éve üzemelõ telepen. Eddig 70 ezer köbmétert raktak le, a végleges kapacitás 25 év múlva 300 ezer köbméter lesz.

A lerakóba radioaktív, éghetõ, gyorsan bomló, folyékony vagy fertõzõ hulladék nem rakható le. Monitoring-rendszer figyeli folyamatosan a környezeti hatásokat. Ezek adatai publikusak.

Magyar Tudományos Akadémia. Az Akadémia elnökének személyes kérésére Márta Ferenc akadémikus, „A kémia lehetõségei és feladatai” címmel készített tanulmányt. Ebben a múlt adataiból kiindulva az Új eljárások, korszerûbb anyagok, Életfolyamatok kémiai reakciói, Energiafelhasználás optimalizálása és új források, Környezetvédelem fõbb fejezetekben fejti ki a nemzetközi és a hazai K+F helyzetét, eredményeit.

Az Unió V. K+F keretprogramja. Három kiemelt területe van a 4 éves (1998–2002) és 15–16 Mrd ECU-ra tervezett programnak: az információs társadalmak technológiái, az élõ természet és megõrzésével kapcsolatos kutatások és a fenntartható fejlõdési technológiák támogatása. Horizontális programként a harmadik világ országaival való együttmûködés javítása a humán erõforrás fejlesztésével és a kis és középvállalatok kutatásainak támogatásával valósul meg. Magyarországnak kezdetben kevesebb, késõbb több pénzzel kell részt vennie, de erre felhasználhatja a PHARE kereteket is. Ezért teljesen egyenrangú partnerként vehet majd részt a programban.

Privatizáció a vegyiparban. A jelen helyzet szerint a törvény a fenti táblázat szerinti tulajdoni hányadokat írja elõ a vegyipari cégeknél.

KÖRTVÉLYESSY GYULA


Vissza